Prirodzene plánované rodičovstvo: SYMPTOTERMÁLNA METÓDA

Mgr. Eva Šarközyová | 16. október 2017
Prirodzene plánované rodičovstvo: SYMPTOTERMÁLNA METÓDA

Symptotermálna metóda (STM) je tiež spôsobom, ako sa dá plánovať tehotenstvo a pristupovať k rodičovstvu prirodzene.

Symptotermálna metóda je v súčasnosti najmodernejšou a najspoľahlivejšou metódou PPR. Bola vypracovaná a vedecky overovaná  v Nemecku, vrámci vládneho programu, tímom odborníkov, podložená laboratórnymi a ultrazvukovými vyšetreniami.

Založená je na sledovaní bazálnej telesnej teploty (BTT) a niektorého z príznakov plodnosti – hlienu produkovaného maternicovým hrdlom, príp. krčku (cervix).

Čítajte aj: Hlien krčka maternice

plodne a neplodne dni

Počas menštruačného cyklu žena zbiera tieto informácie, a zároveň ich vyhodnocuje podľa pravidiel tejto metódy. Takto dokáže na vlastnom menštruačnom cykle rozlíšiť plodné a neplodné obdobie.

Používaním tejto metódy dokážeme:

  • spoznať vlastné telo /a všimnúť si, pokiaľ nie je niečo v poriadku/;
  • spoľahlivo sa vyhnúť počatiu /pokiaľ dodržíme abstinenciu v plodných dňoch/;
  • spoznať najplodnejšie dni v aktuálnom cykle, a tak zvýšiť šancu na počatie.

Pravidlá  používané pri určení začiatku plodného obdobia zahŕňajú individuálnu dĺžku cyklov ženy, skúsenosť ženy /ako dlho už sleduje svoj cyklus/, a najmä životnosť spermií.

Odporúčame prečítať si: TOTO radšej snažilkám nehovorte

Plodné a neplodné dni

Dĺžku tohoto neplodného obdobia na začiatku cyklu nám určujú pravidlá prvých 5 dní, mínus 20, mínus 8. Ich použitie sa viaže na konkrétny prípad, a žena už pred začatím cyklu vie, od ktorého dňa začína byť plodná. Toto neplodné obdobie na začiatku cyklu môže byť u rôznych žien rôzne dlhé i napriek tomu, že použili rovnaké pravidlo.

Začiatok plodného obdobia teda vieme zistiť už na začiatku cyklu, avšak ako dlho trvá toto obdobie, to ešte nevieme, keďže každý cyklus môže byť iný, a môžu naň vplývať rôzne (i nepredvídateľné) faktory. STM však ráta s akoukoľvek situáciou, či komplikáciou.  Určenie dĺžky plodného obdobia súvisí so sledovaním a vyhodnocovaním hlienu a BTT.

Sledovanie a vyhodnocovanie hlienu a BTT

Žena si počas celého cyklu sleduje a zaznamenáva kvalitu, vzhľad hlienu a pocity s ním súvisiace. Súčasne (každý deň) si to zapisuje do záznamového hárku a vyhodnocuje.

Hlien krčka maternice

Hlien sledovaný v čase ovulácie môžeme nazvať, v súvislosti s možnosťou počať, najkvalitnejším. Posledný deň, kedy sme mohli pozorovať takýto hlien, alebo pocity s ním súvisiace (na nasledujúci deň už bola kvalita hlienu, aj pocity zhoršené) označujeme ako vrchol hlienu. Tento deň nám oznamuje, že v blízkom čase prebehla, prebieha, alebo prebehne ovulácia. Po tomto dni by sa žena mala ešte 3 dni považovať za plodnú.

Bazálna telesná teplota

Na objektívne sledovanie bazálnej telesnej teploty je potrebné dodržať určité predpoklady:

  • teplotu meriame v niektorej z telesných dutín /ústa, pošva, konečník/,
  • ráno ihneď po zobudení,
  • vždy rovnakým teplomerom, pričom je nutné dodržiavať rovnaký čas a miesto merania počas celého cyklu.

    Okolnosti, ktoré by mohli BTT ovplyvniť vždy zaznamenávame. Posledná hodnota sa porovnáva vždy so šiestimi predchádzajúcimi hodnotami. Ak je vyššia, môže to signalizovať prebiehajúcu, alebo prichádzajúcu ovuláciu. Toto nám však potvrdia až nasledujúce dve zvýšené merania, vyhodnotené podľa pravidiel STM.

 

plodne a neplodne dni

U mnohých ľudí PPR vyvoláva pochybnosti v súvislosti s nepravidelnými cyklami, alebo špecifickými životnými situáciami. STM však ráta aj s nepravidelnými cyklami, či s tým, že žena môže byť chorá, pracovať na smeny, v noci vstávať k dieťaťu, atď., a pri správnom používaní sa nezníži jej spoľahlivosť.

Nedostatkom pre niekoho by možno mohlo byť to, že ak žena ochorie (najmä ak má horúčku) v čase ovulácie, dĺžka plodného obdobia sa môže podľa metodiky o pár dní predĺžiť pre nedostatok objektívnych informácií.

Čo sa týka žien pracujúcich na smeny, úspešne túto metódu používajú aj tieto ženy, chce to od nich možno trochu viac trpezlivosti a praxe. Zatiaľ sme sa nestretli so ženou, ktorá by STM chcela používať, ale z objektívnych dôvodov by to nebolo možné.

POZOR!

Spoľahlivosť STM je z metód PPR najvyššia a porovnateľná so spoľahlivosťou Hormonálnej antikoncepcie. Pohybuje sa v rozmedzí PI 0,5-3.

Prehľad PI jednotlivých spôsobov regulácie počatia podľa literárnych údajov z rokov 2000-2004 od 13 autorov spracovali v marci 2004 Prof. MUDr. Květoslav Šipr a MUDr. Helena Šiprová do nasledovnej tabuľky:

Prečítajte si aj:

Prirodzene plánované rodičovstvo: Začína sa to menštruáciou
Prirodzene plánované rodičovstvo: Meranie BAZÁLNEJ TEPLOTY
Prirodzene plánované rodičovstvo: OVULAČNÁ METÓDA

plodne a neplodne dni

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: