Mrazenie embryí – poistka či súrodenec...?

Mgr. Jana Janáková | 12. november 2020
Mrazenie embryí

Embryo je možné zamraziť aj na niekoľko rokov a následne vložiť do maternice ženy.

Počuli ste už o mrazení embryí? Ak nie, určite je pre vás neuveriteľné predstaviť si, že embryo je možné zamraziť aj na niekoľko rokov a následne vložiť do maternice ženy.

Šanca, že sa z tohto embrya narodí dieťatko, je rovnako vysoká ako pri vložení „čerstvého embrya“, ktoré nebolo mrazené, ale vložilo sa hneď v cykle po odbere vajíčok. 

Ako vzniknú embryá?

V centrách asistovanej reprodukcie neplodné páry podstupujú zložitý proces umelého oplodnenia. Pozostáva zo stimulácie rastu vajíčok u ženy, čo prakticky znamená každodenné pichanie si podkožných hormonálnych injekcií a následného odberu vajíčok v celkovej anestézii. Tieto vajíčka embryológovia v laboratórnych podmienkach oplodnia spermiami manžela/partnera (prípadne anonymného darcu) a v ďalších dňoch sledujú vývoj takto vzniknutých embryí. 

Kultivácia embryí

Ide o zabezpečenie správnych podmienok pre vývoj embryí v laboratórnych podmienkach. Embryá potrebujú pre svoj vývoj rovnaké podmienky, aké by mali vo vnútri ženského tela – dôležitá je stabilná teplota, správna koncentrácia plynov a tiež dopĺňanie vhodných živín, ktoré embryo prirodzene dostáva vo vajcovode a následne v maternici. V súčasnosti sa embryá už vo väčšine centier kultivujú 5 – 6 dní (predĺžená kultivácia), kým sa následne vložia do tela ženy alebo zamrazia. Takéto embryo (v štádiu blastocysty) je „zrelšie“ a aj výstelka maternice je dokonalejšie pripravená k jeho uchyteniu.

Mrazenie embryí

Kryokonzervácia, čiže mrazenie embryí, je spôsob uchovania embryí v špeciálnych kryokontajneroch s tekutým dusíkom pri teplote -196 °C. Existujú rôzne laboratórne metódy, ako čo najšetrnejšie zamraziť embryá, napríklad metóda vitrifikácie patrí medzi rýchle metódy mrazenia. Jej výhodou je, že nedochádza k rozsiahlemu poškodeniu tkanív embrya pri tvorbe ľadových kryštálov.

V akých prípadoch sa mrazia embryá?

  • Keď máme viac ako 1 kvalitné embryo

V súčasnosti sa do maternice vkladá jedno (maximálne a výnimočne 2 embryá). Ak predĺženú kultiváciu prežije v dobrej kvalite viacero embryí, je vhodné ich zamraziť pre ďalšie použitie v budúcnosti. Buď ako poistku v prípade neúspechu (ak žena neotehotnie z „čerstvého“ transferu, môže absolvovať ďalší vklad hneď nasledujúci mesiac) , alebo ako „súrodenca“, ktorého možno vložiť do maternice aj po niekoľkých rokoch od zamrazenia. 

  • Pri niektorých genetických vyšetreniach embryí

Embryá sa dajú geneticky vyšetriť. Prakticky to prebieha tak, že z embryí, ktoré sú po predĺženej kultivácii, embryológ odoberie niekoľko buniek a embryá zamrazí. Následne sú tieto odobraté bunky testované. Embryológ má po vyšetrení k dispozícii výsledky, ktoré hovoria o tom, ktoré z embryí je bez genetických abnormalít. Takéto embryo sa následne po rozmrazení môže transferovať do maternice.

  • Zdravotný problém

Niekedy môže byť dôvodom na zamrazenie embryí zdravotný problém, ktorý neumožňuje vykonanie vkladu v cykle po odbere vajíčok. Ide napríklad o ovariálny hyperstimulačný syndróm, nález polypu v maternici, zlá kvalita výstelky maternice a podobne.

Vedeli ste?

  • Nie z každého vajíčka, do ktorého sa vloží spermia, vznikne embryo.
  • Nie všetky embryá, ktoré vzniknú, prežijú v dobrej kvalite až do 5. – 6. dňa.
  • Kvalita embryí sa štandardne hodnotí pohľadom – aký má počet buniek, či sa správne delí... Embryológ očami nevidí genetickú výbavu embrya – tá sa dá vyšetriť iba metódami preimplantačného genetického testovania embryí.
  • Mrazenia embryí sa netreba obávať – kryokonzervácia neznižuje kvalitu embrya.
  • Najdlhšie zamrazené embryo, z ktorého sa narodilo dieťatko, bolo kryokonzervované 24 rokov.
  • Príprava ženy na kryoembryotransfer (vklad rozmrazeného embrya) je jednoduchá, spravidla nevyžaduje hormonálnu prípravu. Podľa ultrazvukového nálezu lekári naplánujú optimálny deň pre zavedenie rozmrazeného embrya.
  • Okrem embryí je možné zamraziť aj samotné vajíčka či spermie. Tieto služby využívajú najčastejšie ľudia, ktorí z rôznych dôvodov momentálne neplánujú založenie rodiny, no uvedomujú si, že časom sa kvalita ich reprodukčných buniek bude zhoršovať.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: