Mimotelové oplodnenie (in vitro fertilizácia – IVF)

Redakcia | 26. september 2018
mimotelove oplodnenie

Mimotelové oplodnenie (in vitro fertilizácia – IVF) patrí medzi metódy asistovanej reprodukcie, pri ktorej dochádza k oplodneniu vajíčka mimo tela ženy – „v skúmavke“.

IVF

Predstavuje vrchol možností  liečby neplodnosti a vykonáva sa v centrách asistovanej reprodukcie. Umožňuje dosiahnuť tehotenstvo aj tým párom, u ktorých by to prirodzenou cestou nikdy nebolo možné.

Typickou indikáciou na IVF je stav, kedy žena nemá vajíčkovody (boli odstránené, napr. v dôsledku mimomaternicového otehotnenia), alebo sú vajíčkovody poškodené a nepriechodné (napr. v dôsledku zápalu).

Spektrum indikácii na IVF sa v poslednej dobe rozrastá, pribudla mužská neplodnosť, stav, kedy má muž natoľko zhoršenú kvalitu spermií, že nie sú schopné oplodniť vajíčko v tele ženy. K ďalším indikáciam na IVF patrí aj endometrióza, imunologicky podmienená neplodnosť, či tzv. nevysvetliteľná neplodnosť.

K mimotelovému oplodneniu sa pristupuje aj po zlyhaní iných jednoduchších spôsobov liečby neplodnosti. Jeho výhodou je, že pod mikroskopom vieme posúdiť kvalitu pohlavných buniek a do maternice sa vkladá už oplodnené vajíčko – embryo.

Ktoré úkony IVF sú hradené, a ktoré nie?

Metóda mimotelového oplodnenia (IVF) pozostáva zo základných úkonov, ktoré sa vykonávajú v každom prípade a ktoré sú hradené poisťovňou, a z úkonov, ktoré sa nemusia v každom prípade vykonať a spravidla poisťovňou hradené nie sú. To, či je potrebné vykonať tieto postupy, závisí od rozhodnutia lekára a embryológa, po konzultácii s neplodným párom. 

Rozlišuje sa klasická IVF, pri ktorej sa k vajíčkam, ktoré sa nachádzajú vo výživnom roztoku, pridá roztok s vyselektovanými najkvalitnejšími spermiami. V tomto prípade jedna spermia sama oplodní jedno vajíčko.

Druhou metódou IVF je intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI), pri ktorej sa spermia pod mikroskopom vloží priamo do vajíčka. Táto metóda sa používa najmä v prípadoch ťažkej mužskej neplodnosti, keď spermie samy osebe nie sú schopné vajíčko oplodniť, ale aj v prípade endometriózy, imunologicky podmienenej neplodnosti, nevysvetliteľnej neplodnosti, alebo ak v predchádzajúcom cykle klasickej IVF sa oplodnilo málo vajíčok.

V spontánnom cykle dozrieva u ženy spravidla jedno, zriedkavo viac vajíčok, ktoré po oplodnení jednou spermiou putujú do maternice, kde sa uhniezdia. Ak sa u ženy plánuje IVF, bolo by málo efektívne, ak by sme odobrali a ďalej pracovali iba s jedným-dvoma vajíčkami. Pretože aj prirodzene sa nie každé vajíčko oplodní, nie každé oplodnené vajíčko sa vyvíja a uhniezdi v maternici.

Stimulácia vaječníkov

Preto sa žena v prípravnej fáze pred IVF podrobí tzv. ovariálnej hyperstimulácii, ktorá spôsobí, že vo vaječníku dozreje viac vajíčok. Čím viac vajíčok dozreje, tým viac kvalitných embryí možno získať a takto zvýšiť šancu na otehotnenie.

Reakcia vaječníkov na stimuláciu je rozdielna, u niektorej ženy sa podarí získať 15 a viac vajíčok, u inej len 2 – 3. Závisí to hlavne od veku ženy, ale aj od vrodenej predispozície.

Stimulácia vaječníkov spočíva v podávaní hormonálnych injekcií, ktoré obsahujú hlavne folikulostimulačný hormón (FSH). FSH je hormón, ktorý sa prirodzene produkuje v podmozgovej žľaze ženy a stimuluje dozrievanie vajíčka vo vaječníku. Nejde teda o nejaké „cudzorodé“ alebo „syntetické“ hormóny.

Tým, že sa podáva vo väčšom množstve, spôsobí dozretie väčšieho počtu vajíčok. Dĺžka podávania je individuálna, závisí od reakcie vaječníkov a môže trvať 10 – 14 dní, zriedkavo aj dlhšie. Počas tohto obdobia sleduje lekár reakciu vaječníkov pomocou ultrazvuku a hladiny hormónov v krvi a na základe výsledkov upravuje dávkovanie. V čase, ak sú prítomné aspoň dva dostatočne veľké folikuly (dutinka, v ktorej sa nachádza vajíčko), podá sa injekcia choriogonadotropného hormónu, ktorý zabezpečí záverečné dozretie vajíčok. Približne o 36 hodín nasleduje odber vajíčok.

Embryotransfer

Vajíčka sa odoberajú pod ultrazvukovou kontrolou. Pomocou dlhej ihly lekár napichne cez stenu pošvy vaječník a vajíčka odsaje do skúmavky. Výkon sa robí v krátkodobej celkovej anestézii, takže je bezbolestný, a trvá 15 – 20 minút. Po výkone si žena poleží dve – tri hodiny a potom ide domov. Partner je v čase odberu vajíčok vyzvaný, aby odovzdal vzorku spermií. Za účelom zabezpečenia najlepšej kvality spermií, je vhodné, aby sa predtým zdržal ejakulácie 3 – 5 dní.

V embryologickom laboratóriu sa vajíčka nechajú 2 – 3 hodiny dozrieť a potom sa oplodnia spermiami, buď metódou klasickej in vitro fertilizácie, alebo metódou ICSI. Oplodnené vajíčka sa vložia do kultivačného roztoku a do inkubátora, kde sa za podmienok porovnateľných s prostredím v maternici ďalej vyvíjajú.

Vajíčka po mimotelovom oplodnení (IVF) sa niekoľko dní kultivujú v inkubátore, kým sa nevyvinú do štádia embrya

Vzniknuté embryá sa potom prenášajú do maternice. Prenos embryí (embryotransfer) spočíva vo vstreknutí embryí do dutiny maternice pomocou tenkej trubičky (katétra). Výkon je bezbolestný a žena po niekoľkominútovom odpočinku odchádza domov.

Počet prenášaných embryí závisí od viacerých faktorov, najmä od kvality a celkového počtu embryí, veku ženy, kvality sliznice maternice. Spravidla sa prenášajú 1 – 3 embryá, zvyšné sa uskladnia zmrazením a predstavujú ďalšiu šancu na otehotnenie, ak žena neotehotnie po prenose čerstvých embryí.

Po prenose embryí je potrebné vytvoriť v maternici čo najlepšie prostredie pre ich uhniezdenie. Pre toto obdobie je veľmi dôležité pôsobenie hormónu – progesterónu. Keďže po odbere sa ho vo vaječníkoch tvorí menšie množstvo, je potrebné, aby žena užívala tabletky, ktoré obsahujú progesterón.

V období po prenose embryí môže žena pokračovať vo zvyčajnom spôsobe života. Dôležité je, aby sa vyhýbala veľkej fyzickej záťaži, stresom, horúcim kúpeľom. Pokoj na lôžku nie je nutný.

O 12 – 14 dní po prenose embryí sa na základe vyšetrenia hladiny choriogonádotropného hormónu v krvi (HCG) zistí, či je žena tehotná. V prípade gravidity pokračuje v užívaní tabletiek podľa pokynov lekára. Ak sa menštruácia dostaví skôr, znamená to, že výkon nebol úspešný.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: