Inseminácia: trochu iná cesta k dieťatku

Inseminácia: trochu iná cesta k dieťatku
17.5.2017 v kategórii Snažilky, autor PaedDr. Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Možno sa aj vy už snažíte pridlho, a nič... Podstúpili ste rôzne vyšetrenia, pričom vám lekári odporučili vnútromaternicovú insemináciu. Čo vás čaká?

Zatiaľ čo kedysi sa odporúčalo riešiť problémy s plodnosťou párom, ktoré sa o potomstvo nechráneným pohlavným stykom usilujú bez výsledku viac ako dva roky, dnes sa táto doba skrátila na jeden rok.

Aj to dokazuje, že počatie dieťaťa prirodzenou cestou je kvôli mnohým faktorom, zdravotným stavom partnerov počnúc, až vonkajšími vplyvmi okolia končiac, stále ťažšie. 
Slovenské centrá asistovanej reprodukcie ponúkajú takýmto párom najnovšie a aj v zahraničí bežne používané postupy, vďaka ktorým sa mnohým párom (avšak zatiaľ nie všetkým, aj v tomto smere má medicína ešte svoje limity) podarilo otehotnieť.

Medzi najčastejšie a zároveň najstaršie používané metódy liečby neplodnosti pomocou asistovanej reprodukcie patrí vnútromaternicová (intrauterinná) inseminácia (IUI) a mimotelové oplodnenie (in vitro fertilizácia – IVF).

Nedá sa všeobecne povedať, ktorá z týchto dvoch metód je „ideálnejšia“. Až na základe komplexného zhodnotenia zdravotného stavu muža a ženy, ktoré spočíva v mnohých, často i opakovaných vyšetreniach, lekár odporučí, ktorá metóda je pre daný pár vhodnejšia. 

Čo je podstatou vnútromaternicovej inseminácie (IUI)?

Ako samotný zákrok prebieha, nám popíše MUDr. Radomír Hredzák, PhD., vedúci lekár zo Sanatória pre liečbu neplodnosti SPLN v Košiciach.

„Vnútromaternicová inseminácia patrí medzi jednoduchšie metódy asistovanej reprodukcie. Spočíva v spracovaní ejakulátu muža, z ktorého sa vyberú najkvalitnejšie spermie, ktoré sa potom vstrieknu do dutiny maternice pomocou tenkej trubičky (katétra).

Spermie putujú z dutiny maternice cez vajíčkovod k vaječníku. Vajíčkovod zachytí vajíčko, ktoré sa uvoľní z vaječníka počas ovulácie, a umožní, aby ho spermia mohla oplodniť.

Takže k oplodneniu vajíčka (na rozdiel od IVF) dochádza priamo v tele ženy. Pacientky sa nemusia obávať, samotný výkon je bezbolestný a trvá iba pár minút. Pripomína bežné gynekologické vyšetrenie a žena po ňom odchádza domov, hospitalizácia nie je nutná.“

Pár, ktorý je vhodný na tento zákrok, musí spĺňať dve základné podmienky – žena musí mať priechodné a funkčné vajíčkovody a muž musí mať dostatok kvalitných spermií.

„Z tohto dôvodu sa u ženy najprv zisťuje stav vajíčkovodov pomocou laparoskopie alebo pomocou hysterosalpingografie (HSG), tzv. „prefuk“. HSG sa robí pod röntgenom, laparoskopia je menší operačný výkon, pri ktorom sa lekár pomocou tenkej trubičky „pozrie“ do brušnej dutiny.

V súčasnosti sa uprednostňuje laparoskopia, pri ktorej lekár dokáže komplexne zhodnotiť stav vnútorných pohlavných orgánov, a je to jediná metóda na diagnostikovanie endometriózy, ktorá býva častou príčinou neplodnosti,“ konštatuje MUDr. Hredzák.
Prečítajte si: Ako si vybrať správne centrum asistovanej reprodukcie?

Ak je príčina neplodnosti v žene

Pacientky, ktoré prichádzajú do centra asistovanej reprodukcie s odporúčaním gynekológa na podrobnejšie vyšetrenia a u ktorých je pravdepodobný zákrok IUI, majú často diagnostikované poruchy dozrievania a uvoľnenia vajíčka (ovulácie).

„Najčastejšou príčinou tohto stavu býva syndróm polycystických ovárií (PCOS). Ak vo vaječníku nedozrievajú a neuvoľňujú sa vajíčka, spermia nemá čo oplodniť a žena tak nemôže otehotnieť.

Zistilo sa, že poruchy ovulácie sa častejšie vyskytujú u žien s nepravidelným menštruačným cyklom, avšak ani pravidelný cyklus neznamená, že k ovulácii pravidelne dochádza.

Ak žena nemáva ovuláciu, je potrebné, aby inseminácii predchádzala stimulácia vaječníkov, ktorá spočíva v podávaní hormonálnych liekov a v sledovaní rastu folikulov pomocou ultrazvuku.

Ak sa kontrolným ultrazvukovým vyšetrením zistí prítomnosť jedného, maximálne dvoch zrelých folikulov, podá sa žene injekčne choriogonadotropný hormón (väčšinou vo večerných hodinách v domácom prostredí alebo na pohotovosti), ktorý vyvolá ovuláciu.

Následne sa v optimálnom čase, ktorý určí lekár, vykoná inseminácia. Zákrok možno vykonať aj v spontánnom cykle, ale s nižšou úspešnosťou,“ vysvetľuje MUDr. Hredzák.
Prečítajte si: Polycystické vaječníky – ako na ne?

Ak je problém s plodnosťou na strane muža

Predpokladom vykonania inseminácie je, že muž musí mať dostatočný počet kvalitných pohyblivých spermií. Inseminácie sa preto nevykonávajú, ak má muž nízky počet slabo pohyblivých spermií.

Ak kvalita či počet spermií nie sú dostatočné, je možné na insemináciu použiť aj spermie darcu. MUDr. Hredzák:

„Tento postup sa používa v prípadoch veľmi zlej kvality spermií partnera, ak tieto spermie neboli schopné pri IVF opakovane oplodniť vajíčko, alebo sa nimi oplodnené vajíčko nevyvíjalo.

Ďalej v prípade, ak sa v ejakuláte muža nenachádzajú žiadne spermie (azoospermia) a nepodarí sa získať spermie ani pri chirurgickom odbere, či muž tento odber odmieta.

Pre tento spôsob oplodnenia sa môže pár rozhodnúť aj v prípade, ak existuje riziko prenosu geneticky viazaného ochorenia z muža na potomkov.“

Prečítajte si: Spermiogram: ako prebieha vyšetrenie a čo sa ním dá zistiť?

Darovanie spermií

Pre použitie darovaných spermií však platia viaceré zákonné podmienky, napr.:
 • s ich použitím musia písomne súhlasiť obaja partneri,
 • otcom takto splodeného dieťaťa sa stáva manžel (partner) ženy, nie darca

Zákrok nemožno vykonať na žiadosť slobodnej ženy, ktorá nežije v stabilnom zväzku s mužom – ak žena v takom zväzku žije, pár predloží úradne overené čestné prehlásenie, že žijú ako druh-družka v spoločnej domácnosti a podpíšu žiadosť o vykonanie inseminácie spermiami darcu, kde okrem iného prehlásia, že otcom dieťaťa bude partner pacientky.

„V Európe existujú krajiny, kde má takto počaté dieťa právo po dovŕšení dospelosti dozvedieť sa totožnosť svojho biologického otca.

Podľa našich predpisov je použitie darovaných spermií prísne anonymné, ani darca, ani príjemca sa nikdy nedozvedia svoju totožnosť. Darcovi sa preplácajú náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s darovaním.“

U párov, ktoré zvažujú túto možnosť, sa môže vynoriť otázka, či je takéto darovanie bezpečné. MUDr. Hredzák objasňuje, za akých kritérií sa darované spermie získavajú.

„Darcovia sú dôkladne vyšetrení na pohlavne prenosné a genetické ochorenia, vypĺňajú podrobný dotazník zameraný aj na životný štýl a vzdelanie. Väčšinou sú to vysokoškoláci.

Samozrejme, prvým predpokladom je, že darca musí mať dostatočný počet kvalitných spermií. Kritériá sú pomerne prísne a z 10 záujemcov sa priemerne akceptujú iba jeden či dvaja, čo je často prekvapením aj pre samotných darcov.

Darca vhodný pre daný pár sa vyberá zo spermiobanky, na základe dotazníka so zameraním na vzhľad a krvnú skupinu páru.“

Prečítajte si: Chceme dieťa, ale zatiaľ sa nám nedarí

Prečítajte si: Spermie, vajíčka – darujete?

Ak je príčina neplodnosti neznáma

Čo však s pármi, u ktorých sa príčinu neplodnosti nepodarí zistiť ani po mnohonásobných vyšetreniach? „Táto nevysvetliteľná (idiopatická) neplodnosť neznamená, že príčina nie je, ale že ju súčasnými medicínskymi postupmi ešte nedokážeme odhaliť,“ konštatuje MUDr. Hredzák.

Udáva sa, že tento problém sa týka asi 10 až 15 % neplodných párov. „Vnútromaternicová inseminácia sa pre tieto páry odporúča ako metóda prvej voľby. Ak je neúspešná, pár pokračuje vo vyšetreniach a hľadajú sa ďalšie možnosti pre ich liečbu.“

Aká je úspešnosť vnútromaternicovej inseminácie IUI?

Štatisticky sa úspešnosť vnútromaternicovej inseminácie pohybuje (v závislosti od diagnózy konkrétneho páru) na 10 až 15 %. V tomto smere dosahuje IVF vyššie percento, MUDr. Hredzák objasňuje dôvod.

„Pri IVF vkladáme do maternice už oplodnené a vyvíjajúce sa vajíčka. Pri inseminácii, ak žena neotehotnie, nevieme, či sa vajíčko vôbec oplodnilo a ďalej vyvíjalo.

Na druhej strane je inseminácia výkon jednoduchší a aj lacnejší ako IVF.“ Otázka znie, koľkokrát je teda možné IUI zopakovať.

„Ak žena po inseminácii neotehotnie, nemá zmysel tento zákrok opakovať donekonečna. Odporúča sa po 3 – 4 neúspešných insemináciách prejsť na mimotelové oplodnenie (IVF).

Inseminácia patrí medzi výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia, niektoré poisťovne dokonca nehradia ani lieky na stimuláciu.“

Vnútromaternicová inseminácia je vhodná pre páry, u ktorých:
 • má žena diagnostikovaný syndróm polycystických ovárií,
 • mužov spermiogram vykazuje hraničné hodnoty,
 • muž trpí impotenciou,
 • ak je príčina neplodnosti imunologická, napr. kvôli protilátkam v hliene krčka maternice nedochádza k preniknutiu spermií k vajíčku,
 • ak je pár nútený využiť spermie darcu.

Ako prebieha spermiogram?

Vyšetrenie kvality spermií je pri vnútromaternicovej inseminácii kľúčové. Ejakulát si muž odoberie masturbáciou v centre asistovanej reprodukcie v špeciálnej miestnosti, kde má dostatočnú intimitu.

Iba vo veľmi výnimočných prípadoch sa môže odber urobiť doma, avšak kvalita spermií sa pri zmenách teploty pri preprave môže výrazne zhoršiť. 

Čo sa v spermiograme hodnotí?

Ejakulát sa odoberá do sterilnej nádoby a po uplynutí asi 30 minút sa začína vyšetrovať. Vyšetrenie robí špeciálne vyškolený lekár alebo laborant. 

Vyhodnocuje sa:
 • objem ejakulátu – 2 – 8 ml,
 • konzistencia – tekutá až želatinózna,
 • pH -  7,2 – 7,8,
 • farba – biela až žltá. 
Pod mikroskopom sa v špeciálnych počítacích komôrkach zisťuje u spermií ich:
 • počet  – nad 20 miliónov/ml,
 • životnosť – nad 75 %,
 • morfológia – či nie sú poškodené (potrebných je aspoň 30 % kvalitných spermií),
 • pohyblivosť – celková pohyblivosť nad 50 %, z toho progresívna pohyblivosť – smerom dopredu nad 15 %.  
Okrem týchto základných kritérií sa môžu hodnotiť ešte ďalšie voliteľné parametre. Ak spermiogram nie je v norme, musí sa minimálne raz alebo dvakrát zopakovať, pretože u každého muža kvalita spermiogramu kolíše. 

Prečítajte si: Lekár radí: riziká asistovanej reprodukcie