Zapálime si na preliezke? Zákaz fajčenia na detských ihriskách sa nedodržiava

Janka Eliášová | 21. február 2017
Zapálime si na preliezke? Zákaz fajčenia na detských ihriskách sa nedodržiava

Už niekoľko rokov je zakázané v priestoroch detských ihrísk fajčiť a ešte stále to fajčiarov prekvapuje. Výška pokuty za nedodržiavanie zákona sa pohybuje až do výšky 332 eur, napriek tomu môžeme na detských ihriskách denne vídať desiatky fajčiarov.

Predstavte si dve ženy, ako sa prechádzajú a pritom o niečom výrazne diskutujú..., blížia sa k detskému ihrisku, kde zhodnotia, že to bude vhodné miesto na malú pauzičku a usadia sa na lavičke. Vytiahnu škatuľku cigariet a navzájom si pripália. Jemný vánok, ktorý pofukuje okolo ich hláv, rozháňa dym a ten sa čoskoro rozprestiera po celom ihrisku ako nenápadný, zato ťažký oblak. Je to v poriadku? Tieto ženy sa neprišli na ihrisko zahrať so svojimi deťmi, iba využili lákavú ponuku posedieť si chvíľu na lavičke, najbližšej v okolí.

Zákon o ochrane nefajčiarov

Pôvodný zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov vstúpil do platnosti už v roku 2004. Zákon hovorí o. i. o zákaze fajčenia v základných a stredných školách, školských zariadeniach a v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk.

Už niekoľko rokov je teda zakázané v priestoroch detských ihrísk fajčiť a ešte stále to fajčiarov prekvapuje.  Na ihriskách sa postupne objavujú tabuľky s oznámením o tomto zákaze. Vďačíme za to novele zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov po prijatí NR SR 17. 2. 2009.

Podľa tejto novely sú fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, povinné upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia oznamom, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste. Na väčšine detských ihrísk teraz pribudli informačné tabule o zákaze fajčenia, spolu s upozornením, na ktoré orgány sa obrátiť v prípade nedodržiavania zákona.

Oznamy na ihriskách však často fungujú iba ako pochybná a krehká barlička pre nefajčiarov, keďže sa dodržiavanie zákona riadne nekontroluje. ÚVZ SR síce upozorňuje na dôsledné dodržiavanie povinností vyplývajúcich z novely zákona, ktoré chce dosiahnuť aj v rámci sprísnených  kontrol, tieto kontroly sa však zameriavajú viac na samotné oznamy, než na dodržiavanie zákazu fajčenia.

Prečítajte si: Prvá cigareta – čo teraz? 8 tipov, ako viesť rozhovor s dieťaťom.

Cigarety na detské ihriská nepatria

Hoci už zákaz fajčenia na detských ihriskách platí celé roky, doteraz sa diskriminovaní nefajčiari nemali na čo odvolať. Bežne sa totiž v týchto priestoroch zdržiavajú i bezdetné osoby, ktoré si chcú len v kľude posedieť na lavičke, či detskej preliezke a vyfajčiť zopár cigariet.

Nájdu sa dokonca aj takí jednotlivci (či skupinky), ktorí si dovedú na ihrisko aj svojho domáceho miláčika a odvážne, či skôr drzo porušujú hneď dva zákazy súčasne. Aj niektorí rodičia si krátia chvíľu a popri dozeraní na svoje ratolesti si zopár pripália.

Vôbec im neprekáža, že oblak cigaretového dymu, ktorý vyprodukujú, zahaľuje niekoľko bezbranne sa hrajúcich detí. Prekáža to však nefajčiarom, rodičom  ktorí prichádzajú na ihrisko preto, aby strávili so svojimi deťmi príjemné chvíle na čerstvom vzduchu. Česť výnimkám – ohľaduplným fajčiarom, ktorí tento zákaz rešpektujú.

Za porušenie zákona o ochrane nefajčiarov môžete dostať pokutu

Porušením uvedeného zákona, teda fajčením v priestoroch detského ihriska sa dopúšťate priestupku. Výška pokuty za nedodržiavanie tohto zákona sa v uvedenom prípade môže vyšplhať až do výšky 497 eur.n

Napriek tomu môžeme na detských ihriskách denne vídať desiatky fajčiarov. Stačí, ak sa na ihriskách poobzeráme po zemi, množstvo cigaretových ohorkov je len smutnou stopou, ktorú po sebe zanechávajú. Tieto ohorky potom skúmavo berú do rúk naše batoľatá a v rámci ich detskej zvedavosti  ich vedia v priebehu pár sekúnd napríklad aj ochutnať.

Prečítajte si:

Cigaretový dym a naši najmenší: ako pasívne fajčenie pôsobí na detský organizmus? 

Sankcie za nedodržiavanie zákona by mali byť prísnejšie

Keďže sa však porušovanie zákona dôsledne nepokutuje, nefajčiari sú odkázaní na doprosovanie a upozorňovanie fajčiarov na tento zákon, čo býva často veľmi nepríjemné a preto veľa rodičov radšej zostáva ticho.

Cigaretový dym pretrpia, prípadne radšej z ihriska so svojimi deťmi odídu. Prečo by však mali odchádzať ľudia, ktorí sú v práve? Prečo neodídu tí, ktorí porušujú zákon? Jednoducho preto, že nemusia.

Ak rodičia - nefajčiari nechcú neustále vstupovať do konfliktu s nepolepšiteľnými fajčiarmi, čo im zostáva? Ak sa obrátia na políciu, kým hliadka dorazí, previnilci dávno dofajčia a možno  medzičasom ihrisko opustia.

A tak môžu nefajčiari ďalej so zaťatými zubami čakať, že sa to časom zmení. Že zákaz fajčenia sa bude dodržiavať a jeho nedodržiavanie sa bude sankcionovať. Zákon o ochrane nefajčiarov ich nijako neochráni, kým bude iba výstražne visieť na tabuli, na ktorú si budú fajčiari spokojne vyfukovať cigaretový dym. Ohorky potom bez výčitiek svedomia zašľapnú priamo na zemi pod tabuľou a môžu si pripáliť ďalšiu.

Detské ihriská nešpiňme, ale zveľaďujme!

Jedným z možných riešení by bolo, ak by policajné hliadky pravidelne kontrolovali dodržiavanie tohto zákona na detských ihriskách a jeho porušovanie pokutovali.

Finančné prostriedky získané z týchto pokút by sa istotne dali dobre použiť na zveľaďovanie detských ihrísk, či minimálne na ich prepotrebnú údržbu. Snáď by si potom fajčiari dávali väčší pozor na to, aby ďeťom nefúkali dym do tváre. 

Prečítajte si: Prečo sa oplatí s deťmi „trčať“ na ihrisku? + 7 pravidiel pre rodičov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: