Výnimočné ženy Slovenska

Redakcia | 21. Mar 2011

Pomôžte aj vy nájsť výnimočné ženy Slovenska!

Národný projekt
Inštitút rodovej rovnosti
pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála
vyhlasuje

1. ročník súťaže

Výnimočné ženy Slovenska

 

Naším cieľom je nájsť a morálne oceniť výnimočné ženy na Slovensku

  • ženy, ktoré sú výnimočné ako matky, sestry, dcéry, staré mamy
  • ženy, ktoré sa popri svojej práci a starostlivosti o rodinu venujú charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú
  • ženy, ktoré dávajú prácu aj iným ženám
  • odborníčky, ktoré vedú vedecké, výskumné a vývojové kolektívy
  • viacnásobné matky alebo náhradné mamy či pestúnky
  • ženy, ktoré svojím prítupom dosahujú výnimočné výsledky v zamestnaní
  • ženy, ktoré našli uplatnenie v treťom sektore, vo vzdelávaní a výchove
  • ženy, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti, svoj život zasvätili pomoci zdravotne postihnutým a chorým
  • ženy, ktoré vynikajú v umení či športe
  • ženy, ktoré vás zaujali tým, že sú niečím iné a teda VÝNIMOČNÉ

<strong/>

Pomôžte nám ich nájsť!

 

Prihlášky sa posielajú do 31.5.2011 na vynimocnezeny@institutrr.sk alebo na adresu Centra vzdelávania MPSVR SR, Inštitút rodovej rovnosti, Pekná cesta 6, P.O.Box 13, 830 04  Bratislava. 

K vyplnenej prihláške je potrebné priložiť pracovný a osobný profil (max. rozsah 1 A4), privítame fotografie (portrét a iné). Profily zverejníme na stránke www.institutrr.sk (len so súhlasom súťažiacich)

V každom kraji vyberú členovia expertnej skupiny jednu, najviac tri "Výnimočné ženy kraja". Mená víťaziek súťaže z jednotlivých krajov sa verejnosť dozvie v júni 2011.

V septembri spoznáme mená troch výnimočných žien Slovenska, ktoré vyberú členovia expertnej skupiny zo všetkých víťaziek jednotlivých krajov a ktoré budú pri tejto príležitosti symbolicky ocenené v Bratislave na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže "Výnimočné ženy Slovenska".

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: