Tipy pre detské hry

Miroslava Miková | 12. Aug 2016
Tipy pre detské hry

Prázdniny čoskoro končia, ale slnečné počasie sľubuje babie leto... ako ho stráviť s deťmi zaujímavo a veselo?

„Deti, ktoré ročné obdobie máte najradšej a prečo?“, pýta sa učiteľka svojich žiakov. Zborová odpoveď znie: „Leto, pretože sú prázdniny!“ Mnoho detí trávi víkendy s rodičmi na chatách alebo sa spoločne vyberú na rodinnú dovolenku. Popri opekaní a grilovaní  možno pre deti usporiadať súťaže, ktoré im prinesú množstvo zážitkov a veselých okamihov."

Príprava detskej olympiády nie je náročná. Ponúkame vám zopár tipov, prostredníctvom ktorých môžete v deťoch podnietiť súťaživého ducha. Nezabudnite na milé ocenenia pre víťazov a ceny útechy pre všetkých zúčastnených.

Čítajte tiež: Hry na rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti

1. Preteky vo vreci

Pretekanie vo vreci je vhodnou súťažou  pre všetky vekové kategórie. Hra pomáha rozvíjať reflexy a rovnováhu. Zapojiť sa môžu nielen deti, ale aj dospelí. Príprava na hru je jednoduchá. Stačí nakresliť čiary označujúce štart a cieľ. Ak sa súťaže zúčastňujú rôzne vekové kategórie, štartovacie čiary môžete odstupňovať. Dôležité je, aby boli šance vyrovnané napriek rôznemu veku. Súťažiť môžu jednotlivci alebo skupinky. Súťaženie v skupinách je oveľa zaujímavejšie. Prvý súťažiaci sa navlečie do vreca a po odštartovaní skáče čo najrýchlejšie za cieľovú čiaru a späť. Za štartovacou čiarou odovzdáva vrece druhému a súťaž pokračuje.

Potreby: plátenné alebo igelitové vrecia

Čítajte tiež: Hry so slovíčkami

2. Skupinové preteky so škatuľami

Skupinový závod so škatuľami je vhodný pre všetkých členov rodiny. Hrou sa u detí rozvíjajú reflexy, koordinácia a zvyšuje sa rýchlosť pohybu. Najskôr sa členovia rozdelia do tímov a určí sa štart a cieľ pretekov. Prvý člen tímu sa postaví pred štartovaciu čiaru, za sebou  má v rade položené škatule. Na každého hráča prislúcha jedna kartónová škatuľa. Ostatní členovia družstva stoja v rade za prvým súťažiacim. Po odpískaní hry položí prvý hráč tímu škatuľu na zem a vlezie do nej. Pred seba uloží ďalšiu škatuľu a vyráža druhý. Ostatní ich postupne nasledujú tak, ako sa uvoľňujú jednotlivé škatule. Vyhráva družstvo, ktorého posledný člen príde do cieľa ako prvý. Družstvo, ktoré urobí krok mimo škatule je diskvalifikované.

Potreby: kartónové škatule podľa počtu súťažiacich

Hry pre najmenších: Hry na rozvoj jemnej motoriky - 1. časť, Hry na rozvoj jemnej motoriky - 2. časť

3. Hra na mačku a myš s loptou

Hra na mačku a myš s loptou predstavuje veľmi jednoduchú hru, ktorá sa hrá v kruhu za pomoci dvoch veľkostne alebo farebne odlišných lôpt. Hra podnecuje v deťoch rozvoj rýchlosti, zručnosti a koordinácie. Podstata hry spočíva v tom, že mačka nikdy nesmie chytiť myš. Ak sa tak stane, hra je skončená.

Postup: Všetci hráči sa postavia do kruhu. Každému zúčastnenému musí byť jasné, ktorá lopta predstavuje mačku a ktorá myš. Najskôr sa do hry dostáva myš, ktorá putuje z ruky do ruky. V momente, keď myš putuje od tretieho ku štvrtému hráčovi, dostáva sa do obehu druhá lopta predstavujúca mačku. Mačka chytá myš, teda dôležité je to, akou rýchlosťou putujú lopty od jedného hráča ku druhému. Keď sa lopty dotknú, hra je na konci.

Potreby: 1 malá a 1 veľká lopta, prípadne dve farebne odlišné lopty

4. Hra s jablkami

Súťaž v „zbieraní“ jabĺk je zábavná nielen pre zúčastnených, ale aj pozorovateľov. Môže sa hrať individuálne alebo v skupine. Najskôr nachystáme obrovské nádoby s vodou, do ktorých pohádžeme jablká. Ak sa zúčastňujú menšie deti, je možné použiť aj drobnejšie ovocie. Súťažiaci pri hre sedia alebo stoja, závisí to od polohy nádoby. Po odštartovaní súťažiaci vyberajú z vody ovocie ústami a odkladajú ho do nádoby. Vyhráva družstvo, ktoré za stanovený čas zozbiera najviac ovocia. Prípadne, ktoré vyzbiera všetko ovocie ako prvé.

Potreby: jablká, veľké misy podľa počtu družstiev, stopky

Zaujme vás: Hry so slovíčkami

5. Beh s lyžicou

Závodné preteky s lyžicou na ktorej je položené vajíčko, prinášajú množstvo smiechu. V súťaži si deti preverujú a zvyšujú rýchlosť a obratnosť. Udržanie vajíčka na lyžici v behu je náročnejšie. Vyžaduje si udržanie rovnováhy. Najskôr súťažiacich rozdelíme do družstiev a vyznačíme štartovacie a cieľové čiary. Prvý súťažiaci dostane do ruky lyžicu s vajíčkom a po odštartovaní uteká cez prekážky až za cieľovú čiaru, kde sa otočí a beží naspäť. Podá lyžicu s vajíčkom ďalšiemu súťažiacemu. Hra pokračuje až dokiaľ posledný člen tímu neskončí na cieľovej čiare. Družstvo, ktoré vajíčko rozbije, je vyradené.

Potreby: vajíčka, polievkové lyžice, kolky na postavenie prekážkovej dráhy

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: