Rady mamám dvojčiat: predškolský vek

Mgr. Klára Rulíková | 5. Jul 2017
Rady mamám dvojčiat: predškolský vek

Pre rodičov je toto obdobie náročné, pretože všetko musia učiť dvoch človiečikov naraz. O to väčšiu však majú radosť (často i ocenenie od okolia a pokoj), keď to dvojčatá zvládnu.

„Hrozia“ vám dvojčatá?

Dnes vám opäť poradí človek najpovolanejší – Mgr. Klára Rulíková, mamička dvojčiat (a dvoch ďalších detí), zakladateľka českého Klubu dvojčat a vícerčat a zároveň autorka knihy Dvojčata – jejich vývoj a výchova.

Chcem dvojičky!

Čo je charakteristické pre predškolský vek?

V tomto období sa deti učia základným pohybovým zručnostiam – plávaniu, jazde na koni, jazde na bicykli, korčuľovaniu, lyžovaniu...

Pre rodičov je toto obdobie náročné, pretože všetko musia učiť dvoch človiečikov naraz. Spravidla býva vždy jedno dvojča na určitú zručnosť šikovnejšie ako to druhé.

Mali by sme si dávať pozor na vzájomné hodnotenie a porovnávanie, aby sme v „slabšom“ dvojčati nevyvolali pocit, že je horšie. Na to sú dvojčatá (najmä jednovaječné) veľmi citlivé.

Materská škola je pre dvojičky prínosom

Pre mamičku je to obdobie návratu do zamestnania (často už vytúženého), ale tiež zvýšeného náporu na organizáciu. O tom, aké ťažké je nájsť zamestnanie s dvojčatami, sa radšej nebudeme zmieňovať, berme do úvahy, že zamestnanie i škôlka sú už zaistené.

Pracujúca mamička musí počítať s ranným a odpoludňajším zhonom a možným ochorením detí (hlavné úskalie). Odporúčam zapojiť otecka alebo babičku, pretože inak mamička nemá ďaleko ku kolapsu.

Pokiaľ pracujú obaja rodičia 8 hodín, je vhodné dohodnúť sa na striedaní – jeden z rodičov dieťa vozí ráno do materskej školy, druhý poobede zo školy. 

Pre dvojčatá je škôlka v každom prípade prínosom, pretože sa začlenia do širšieho kolektívu a prestanú byť na sebe až príliš závislé.

Pokiaľ sa jedná o dvojčatá – chlapca a dievča, spoločenská rola chlapca a dievčaťa sa u nich výraznejšie začne rozlišovať väčšinou až s nástupom do škôlky.

Každý si nájde svojich kamarátov, začnú sa viac hrať s deťmi rovnakého pohlavia. Napriek tomu sa stáva, že ostatné deti zo škôlky berú dvojčatá ako jeden subjekt.

Vo veľkej miere to záleží na prístupe pani učiteľky. Takému „zjednocovaniu“ dvojčiat je možné zabrániť napríklad tým, že budú postupne navštevovať rôzne záujmové krúžky, čím sa dvojčatá odlíšia v tom, v čom je každé z nich samo osebe dobré (len málokedy – i u jednovačných dvojčiat – sú obe z nich dobré v jednej veci).

Ďalšou možnosťou, ako zdôrazniť jedinečnosť dvojčiat, je, keď je jedno z nich choré a druhé zdravé.

Pre mamičku je, samozrejme, jednoduchšie nechať si doma obe deti, keď už nejde do práce, a väčšinu z nich to ani nenapadne urobiť inak (pretože i ony sú zvyknuté brať svoje dvojčatá ako jeden celok, napriek tomu, že každá sa nepochybne snaží aspoň o minimálnu individuálnu výchovu).

Prečítajte si: Dvojčatá od rôznych otcov?

Ako podporiť u dvojčiat samostatnosť a individualitu?

Pri chorobe jedného z dvojčiat sa ponúka prirodzená možnosť, ako viesť zdravé dvojča k individualite a samostatnosti. Prečo by nemalo ísť do škôlky samé?

Naopak, veľmi to pomôže obom dvojčatám, napriek tomu, že zo začiatku to môže byť náročné. Môže sa stať, že zdravé dvojča bude odmietať ísť do škôlky bez súrodenca, ale verte, že stojí za to vytrvať, všetko mu vysvetliť, poprípade sa dohodnúť s pani učiteľkou.

Mamička potom bude mať viac času na choré dvojča, môže sa venovať iba jemu bez pocitu, že to druhé zanedbáva. A po návrate zdravého dieťaťa si môžu dvojčatá rozprávať, čo každé z nich v ten deň prežilo.

Ďalšou nenásilnou formou, ktorá vedie k zvýšeniu samostatnosti dvojčiat, sú škôlky v prírode. Každá mamička má pocit, že práve jej dieťa je ešte malé na to, aby odišlo niekam samé, každá sa bojí pustiť dieťa po prvýkrát bez rodičovského dozoru.

Pre dvojčatá je to veľká výhoda, pretože nikdy nie sú samé. Pani učiteľka v škôlke síce môže dvojčatá vnímať ako celok, napriek tomu si ale všíma rozdiely medzi nimi, často možno aj iné ako mamička. Preto pobyt v škôlke v prírode môže viesť k väčšej samostatnosti, ale aj k uvedomeniu si vlastnej odlišnosti.

Dvojčatá: nástup do školy

Ďalšou kapitolou v predškolskom veku dvojčiat je zápis do školy. Ešte pred zápisom prebiehajú v niektorých škôlkach, ktoré spolupracujú s psychologickými poradňami, testy školskej zrelosti.

Podľa nich (je možné si o ne zažiadať, aj keď deti do škôlky nechodia, alebo pokiaľ škôlka túto možnosť nemá, v každej pedagogicko - psychologickej poradni) sa určí, či je dieťa zrelé ísť do prvej triedy.

Pokiaľ sú tu nejaké problémy (a vôbec to neznamená, že by dieťa muselo byť „hlúpe“, u dvojčiat sa väčšinou jedná o nedostatočnú sociálnu zrelosť), býva doporučený odklad školskej dochádzky.

Niekedy sa môže stať, že testom „prejde“ len jedno dvojča (u dvojčiat – páru, to väčšinou býva dievča). Potom záleží na rozhodnutí rodičov, či do prvej triedy nastúpi len jedno dvojča, alebo zažiadajú o odklad pre obe dvojčatá.

Niekomu sa tento variant (len jedno z dvojčiat v škole) môže zdať podivný, ale v praxi Klubu dvojčiat sme sa stretli i s týmto riešením.

Výhodou tohto riešenia je, že sa dvojčatá navzájom neporovnávajú, čo býva častým javom, najmä ak navštevujú rovnakú triedu a rodičia majú viac času venovať sa iba jednému školákovi.

Nevýhodou je, že sa dieťa, ktoré dostalo odklad, môže cítiť menejcenne. Tento variant je vhodný najmä pri zdravotných problémoch jedného z dvojčiat, alebo pri ich výrazne odlišnej mentálnej úrovni.

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú pre odklad školskej dochádzky pre obe dvojčatá, je vhodné zaistiť pre „silnejšie“ dvojča nejaký krúžok, či záujmovú činnosť, aby sa „nenudilo“. Väčšinou ale (opäť zo skúseností) odklad dvojčatám nijako neublíži, naopak, prvú triedu potom zvládajú hravo.

A to sme už pri zápise. Odporúčam ísť s dvojčatami na zápis v rôzny deň (väčšinou je zápis do prvých tried rozložený do dvoch dní).

Pokiaľ to nie je možné, pokúste sa využiť otecka či babičku a ísť s deťmi oddelene. Prečo? Jedno z dvojčiat býva väčšinou priebojnejšie a druhé zakríknutejšie, jedno si viac rozumie s vrstovníkmi, druhé s dospelými...

Nie každá pani učiteľka má skúsenosti, ako jednať s dvojčatami, a niekedy môže nechtiac navodiť nepríjemnosti. Pokiaľ ide mamička na zápis s oboma dvojčatami, vždy je jedno výraznejšie v komunikácii s učiteľkou a druhé sa potom cíti odstrčené.

A pre deti je zápis do školy niečím veľkým, tak im doprajme, aby mali na čo spomínať!

Odklad školskej dochádzky

Jednovaječné mo-mo dvojčatá (monochoriati monoamniati)

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: