Jednovaječné mo-mo dvojčatá (monochoriati monoamniati)

Klára Vítková Rulíková | 15. Mar 2017
Jednovaječné mo-mo dvojčatá (monochoriati monoamniati)

Priebeh tehotenstva s dvojčatami býva často spojený s rozmanitými rizikami, iba niektoré z nich však majú vplyv na určitý druh dvojčiat. Mo-mo dvojčatá sú jednovaječné dvojčatá, ktoré sa vyvíjajú v jednom spoločnom vnútornom i vonkajšom plodovom obale.

Najvážnejšie riziko, ktoré sa v dôsledku tejto situácie môže objaviť a ktoré ohrozuje deti na živote, je vytváranie slučiek alebo uzlov na pupočných šnúrach, ktoré môžu ovplyvniť zásobovanie detí živinami a takto ohroziť ich bazálne životné funkcie.

Čo sú mo-mo dvojčatá?

Prvá slabika slova „mo-mo“ je odvodená od výrazu monochoriálny, tzn. dvojčatá zdieľajúce jediný vonkajší zárodočný obal plodu. Druhá slabika pochádza z označenia monoamniálny, čo znamená, že obe dvojčatá majú iba jeden amnion, alebo vnútorný plodový obal.

Obsah amniálneho vaku, alebo vaku plodovej vody, tvorí tekutina, ktorá obsahuje zárodok, zatiaľ čo vonkajší plodový obal je jeho vonkajšou membránou. Ide o jednovaječné dvojčatá, ktoré vznikajú spojením jedného vajíčka a jednej spermie, ktoré sa následne rozdelí na dva zárodky.

Mo-mo dvojčatá vznikajú v okamihu, keď k tomuto štiepeniu príde s určitým oneskorením, teda vtedy, keď už začína rásť placenta a vzniká vnútorný aj vonkajší plodový obal (spravidla medzi 8. – 12. dňom po počatí) a keď sa tieto dve embryá môžu ďalej rozvíjať iba v rámci tohto jediného zdieľaného vaku.

Nie je to obvyklý jav, vyskytuje sa približne iba v 1 % tehotenstiev s dvojčatami. Väčšina jednovaječných dvojčiat sa vyvíja v samostatných vakoch, najčastejšie v samostatných vnútorných plodových obaloch. Niekedy však môžu zdieľať spoločný vonkajší plodový obal. Tieto dvojčatá sa potom nazývajú monochoriálne biamniálne (mo-bi).

Ako je možné mo-mo dvojčatá diagnostikovať?

Jediným spôsobom, ako zistiť, či čakáte mo-mo dvojčatá, je ultrazvuk. Pravidelné sledovanie budúcich mamičiek dvojčiat ultrazvukom je dnes rutinnou záležitosťou.

Lekári pri týchto kontrolách overujú prítomnosť deliacej membrány, ktorá dokazuje, či sú dvojčatá v samostatných, oddelených vakoch. Neprítomnosť membrány alebo jej tenká a neurčitá línia môže viesť k potrebnej ďalšej analýze, ktorá potvrdí konečný stav. 

Prečítajte si: Koľkokrát na ultrazvuk? 

Aké sú riziká v tehotenstve s mo-mo dvojčatami

Zárodky dvojčiat sú spojené s placentou pupočnými šnúrami. Tým, že spoločne spočívajú v jednom vaku, môže dôjsť k zauzleniu či stlačeniu pupočných šnúr. Pupočné šnúry sú pre deti životne dôležité, predstavujú pre ne zásobovanie kyslíkom a znamenajú prívod živín, vďaka ktorému môžu rásť a vyvíjať sa.

Ako sa však deti v maternici pohybujú, môžu sa šnúry skrížiť alebo stlačiť a zamedziť tak dodávku živín, čo môže v konečnom dôsledku ohroziť dieťa (alebo obidve deti) na živote. Čím sú pupočné šnúry viac zapletené, tým vyššie býva riziko ich poškodenia, čo môže viesť až k riziku úmrtia jedného, prípadne oboch detí.

Aké je riešenie pri problémoch s mo-mo dvojičkami

Súčasné moderné technológie našťastie umožňujú lekárom sledovať deti už v maternici a monitorovať danú situáciu. Ultrazvuky vysokého rozlíšenia, Dopplerovo vyšetrenie a bezzáťažové testy pomáhajú rozpoznať príznaky a odhaliť potenciálne problémy s pupočnou šnúrou.

K zapleteniu a stlačeniu pupočných šnúr prichádza v pomerne dlhom časovom horizonte, ktorý poskytuje rodičom aj lekárom dostatok času na prípadné rozhodnutie, ako danú situáciu riešiť. Niektoré prípady môžu vyžadovať pozorné sledovanie, čo môže viesť až k hospitalizácii budúcej mamičky v nemocnici

Prečítajte si: „Hrozia“ vám dvojčatá?
Zatiaľ, bohužiaľ, neexistuje žiadny konkrétny návod, ako sa v danej situácii zachovať. Jediným cieľom je vždy narodenie detí. Prakticky všetky mo-mo dvojčatá sa rodia predčasne. Lekári sú donútení posúdiť riziká stavu detí v maternici s následkami nedonosenosti.

Pokiaľ dôjde ku kompresii pupočnej šnúry v ranej fáze tehotenstva, nemusia byť deti schopné prežitia. Niektorí lekári volia pre pôrod 32., 34. alebo 36. týždeň, ak je prostredie maternice pre deti veľmi nebezpečné.

Niektorým deťom bývajú podávané ešte v maternici (teda cez matku a pupočník) kortikosteroidy, aby im pomohli posilniť pľúca a zlepšiť tak nielen ich rozvoj, ale aj zvýšiť šancu na ich prežitie mimo maternice. Mo-mo deti sa rodia výhradne cisárskym rezom, aby sa zabránilo vytlačeniu pupočnej šnúry druhého dieťaťa pri pôrode prvého dieťaťa. 

Niekoľko informácií na záver

Mo-mo dvojčatá sú vždy rovnakého pohlavia: dvaja chlapci alebo dve dievčatá. Majú rovnaké pohlavie rovnako ako ostatné jednovaječné dvojčatá, pretože pochádzajú z toho istého genómu.

U mo-mo dojčiat doteraz neboli zistené žiadne chromozomálne abnormality, ktoré vytvárajú nerovnosť medzi pohlaviami jednovaječných dvojčiat. Mo-mo dvojčatá sú veľmi vzácne a predstavujú cca len 1 % všetkých tehotenstiev s dvojčatami.

Prežitie mo-mo dvojčiat sa odhaduje približne na 60 %. Nová liečba je momentálne predmetom medzinárodného skúmania, podáva sa liek, ktorý znižuje množstvo plodovej vody a zmenšuje priestor, v ktorom sa deti môžu pohybovať.

O budúce mamičky mo-mo dvojčiat by sa mal starať perinatológ, pôrodník so špecializáciou na vysoko rizikové tehotenstvá, alebo by sa aspoň mali poradiť s lekárom, ktorý má s týmito dvojičkami skúsenosti.

Mo-mo dvojčatá bývajú počas prvých týždňov tehotenstva často nesprávne diagnostikované, pretože chýbajúca blana je v tom čase tenká, až takmer neviditeľná. Ultrazvuk odhalí deliacu blanu častejšie až neskôr, čím sa často diagnóza opravuje na monochoriálne biamniálne dvojčatá (mo-bi). 

Prečítajte si: Placenta - akú má v tehotenstve funkciu?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: