Odklad školskej dochádzky

redakcia | 28. Mar 2017
Odklad školskej dochádzky

Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

Paulína mala šesť rokov v auguste. Mama na zápise v škole, kde dobre obstála. Úlohy, ktoré mala  urobiť, sa jej podarili a tešilo ju, keď ju pani učiteľka pochválila. Domov prišla celá natešená a hneď si dala na chrbát školsku tašku, ktorú dostala na Vianoce. Večer porozprávala starej mame svoje zážitky a vymenovala jej všetky kamarátky, s ktorými bude chodiť do školy. Jej radosť však dlho netrvala, pretože rodičia sa rozhodli, že ju do prvej triedy od septembra nedajú.

Odklad školskej dochádzky môže dieťatu spôsobiť nejden problém

„Bude mať aspoň dlhšie detstvo“ – argumentovali. Ťažko povedať, aký bol skutočný dôvod ich rozhodnutia, ale tento argument nemal logiku

Stratila kamarátky, s ktorými chodila do materskej školy – spoločnosť, na ktorú bola zvyknutá, a v ktorej mala už vybudovanú nejakú pozíciu. Zostala ešte jeden rok v škôlke, kde vlastne „opakovala ročník“. Samozrejme, že sa tu nudila, pretože poznala všetko, čo sa tu dialo, veľmi dobre si to pamätala.

Medzi ostatnými škôlkármi bola najstaršia a postupne začalo byť jej správanie k deťom príliš dominantné, občas až agresívne a odmietala spolupracovať. Keď stretla bývalé kamarátky – teraz už školáčky, vždy to u nej vyvolalo zmenu nálady k horšiemu. Psychicky ju ubíjalo, že je stále iba škôlkárka.

Keď začala navštevovať prvú triedu, bola zase iná ako ostané deti. Bola medzi nimi najstaršia, od niektorých z nich dokonca o celý rok. Jej dominantný a agresívny postoj k deťom sa tu začal stupňovať.

Neboli to pre ňu rovnocenní partneri. Cez prestávky utekala k druhákom, medzi ktorými mala kamarátov z materskej školy. Niektorí sa jej aj vysmievali, no napriek tomu ju to za nimi ťahalo.

Školské učivo pochopila vždy veľmi rýchlo a na hodinách sa nudila
a vyrušovala. Poznámok od pani učiteľky stále pribúdalo.

Rodičia sa len čudovali, čo sa to s ňou deje, veď nikdy pretým taká nebola. Zabudli však na to, že je dosť drasticky zasiahli do života. Väčšina detí v šiestom roku života dosiahne taký stupeň vývinu, že sú schopné navštevovať školu.

Prečítajte si: Čítať a písať – ešte pred nástupom do školy? 4 tipy pre rodičov

Pripravenosť pre vstup do školy znamená, že dieťa má znaky školáka, na úrovni:

rozumovej:

vie úmyselne zamerať pozornosť na nejakú činnosť, jeho vnímanie je diferencované, má záujem o nové poznatky, má rozvinutú jemnú motoriku ruky a zrakovo-pohybovú koordináciu.

citovej:

v jeho správaní je menej impulzívnych reakcií, citovú kapacitu vie využiť pri školskej práci- sociálnej: potrebuje sa stretávať s inými deťmi, vie sa podriadiť požiadavkám detskej skupiny, vie prevziať na seba úlohu školáka

Existujú samozrejme aj individuálne rozdiely medzi deťmi v rýchlosti psychického dozrievania a možno ich pozorovať medzi dievčatami, medzi chlapcami, ale aj medzi dievčatami a chlapcami.

A tu je ten rozdiel dosť výrazný, pretože šesťročné dievčatá sú takmer o jeden rok psychicky zrelšie jako šesťroční chlapci. Preto majú dievčatá v prvej triede prevažne lepšie školské výsledky jako chlapci.

Chlapci sú hravejší, často aj rečovo menej zdatní. To však neznamená, že by mali začať navštevovaťprvú triedu o rok neskôr. Obyčajne vo štvrtej triede, začínajú dievčatá vo všetkom dobiehať a v mnohom (najmä v matematike) aj predbiehať.

Ak je dieťa psychicky zrelé, nie je dôvod pre odklad školskej dochádzky.

Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky

Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča deťom, ktoré majú:

  • spomalený alebo výrazne nerovnomerný psychický vývin,
  • dočasne zabrzdený vývin pre nedostatočnú starostlivosť a málo podnetné prostredie
  • sú psychicky rýchlo unaviteľné
  • prípadne deti, ktoré sú fyzicky príliš slabé a príliš chorľavé

V týchto prípadoch odklad školskej dochádzky ochráni deti pred neurotizáciou. Je dobré toto rozhodnutie urobiť skôr, než dieť začne chodiť do prvej triedy.

Mohlo by sa stať, že po niekoľkých týždňoch začnú v škole zlyhávať a musia sa vrátiť späť do materskej školy. Takáto situácia je pre dieťa väčšinou psychickou traumou.

Skôr, než rozhodnete o osude svojho dieťaťa, či bude z neho prváčik teraz alebo až o rok neskôr, myslite na dieťa, nie na seba. „Obujte“ sa do jeho detských topánok a skúste v nich nejaký čas kráčať. Veľmi rýchlo zistíte, čo je pre vaše dieťa najlepšie.

Prečítajte si: Keď je škola pre maličkých nočnou morou

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: