Čítať a písať – ešte pred nástupom do školy? 4 tipy pre rodičov

Redakcia | 3. Jun 2016
Čítať a písať – ešte pred nástupom do školy? 4 tipy pre rodičov

Veľa detí disponuje už pred nástupom do školy niektorými vedomosťami z oblasti nášho písma, lebo bývajú často konfrontované s písaným slovom: rodičia čítajú noviny, súrodenci knihy, písmo sa objavuje aj v televízii, na bildboardoch, v supermarkete a pod.

A tak sa stáva, že deti, ktoré vyrastajú v našej kultúre, už veľmi skoro prejavujú záujem o písmo a kladú okolo neho veľa otázok.

Pýtajú sa na písmenká a slová, ktoré objavia v reklamných prospektoch alebo v novinách a často sa už v materskej škole naučia písať svoje meno paličkovým písmom.

Veľa rodičov takýto vývoj zneisťuje a pýtajú sa, od koľkých rokov má dieťa vedieť napísať svoje meno a či s ním majú už pred nástupom do školy trénovať čítanie a písanie. Najdôležitejšie je sprevádzať deti na ceste k čítaniu a písaniu, odpovedať na ich otázky a dávať im impulzy.

TIPY PRE RODIČOV:

  • Nikdy nenúťte dieťa, aby s vami cvičilo písanie alebo čítanie, ale postarajte sa o pozitívne, hravé zaobchádzanie s písaným slovom. Čítajte dieťaťu, nechajte ho, aby pri maľovaní vymaľovalo nejaké písmeno a prebuďte tak u neho záujem zábavne a radostne.
  • Ak sa dieťa pýta na nejaké písmeno, napr. čo znamená písmeno D, potom toto písmeno vyslovte ako hlásku a odpovedajte „d“ a nie „dé“.
  • Pokojne môžete so svojím dieťaťom cvičiť písanie vlastného mena paličkovým písmom. Avšak bez nútenia a disciplíny. Deti nemusia nevyhnutne vedieť napísať svoje meno pred nástupom do školy! Veľa z nich to však chce. Pritom je ale dôležité, aby aj malé deti mali z toho radosť a nezažívali žiadnu frustráciu! Motiváciou pre dieťa je, ak si vie svoj vlastnoručne nakreslený obrázok podpísať. Veľa detí sa učí napísať svoje meno medzi 3-5 rokom života.
  • Veľa detí sa učí písať najskôr foneticky. Píšu, čo počujú. Bolo by nesprávne trvať pri prvých slovách na pravopise a narušiť tak pozitívny zážitok z toho, že vie dieťa niečo napísať, kritikou zlého pravopisu. Pochváľte vaše dieťa, že zvládlo tento prvý krok! Oceňte prvé slová a v žiadnom prípade nekomentujte pravopisné chyby.

 

Môže vás zaujímať:

Keď je škola pre maličkých nočnou morou
Vyberáme stoličku pre školáka

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: