Popôrodná depresia či laktačná psychóza? PRAVDY a MÝTY

Spracovala Dagmar Balúchová | 26. Jul 2020
Popôrodná depresia

Spustilo sa jej mlieko, udrelo je to na hlavu“. Ako to možno z medicínskeho hľadiska vysvetliť?

Obdobie, keď sa narodí bábätko, je pre mnohé ženy synonymom šťastia a eufórie. Na druhej strane je to však aj záťaž, fyzická i psychická.
Čo sa to s nami po pôrode vlastne deje? A čo robiť, keď sa objaví popôrodná depresia či baby blues?

V našom podcaste Bez make-upu na otázky Márie Bernáthovej odpovedala psychiatrička MUDr. Denisa Meszárosová.

Pani doktorka, ako je možné, že po niečom takom krásnom, ako je narodenie dieťaťa, sa u ženy objaví psychický problém?

Tehotenstvo je pre ženu radostným, očakávaným momentom. Na príchod dieťatka sa pripravuje deväť mesiacov. Zároveň sa však mení aj jej rola, stáva sa matkou. S tým prichádzajú i zmeny, ktorým sa treba prispôsobiť. Každá zmena, v osobnom i pracovnom živote, sa odrazí aj na prežívaní a fyzickom i psychickom zdraví. To platí aj pre tehotenstvo.

Tešíme sa na dieťa, s partnerom sa snažíme pripraviť mu domov. Všetky tieto zmeny závisia aj od toho, aký sme mali život predtým. Občas sa totiž stáva, že ženy, ktoré trpeli pred tehotenstvom úzkostnými alebo depresívnymi poruchami, nimi trpia aj počas alebo po tehotenstve. Niektoré aj závažnejšou psychosomatickou poruchou. Tieto problémy však nie sú žiadnym strašiakom, moderná medicína si s nimi dokáže poradiť.

Zastavme sa pri úzkostných poruchách. Sú ich prejavy počas tehotenstva iné?

Nie, sú podobné ako pred ním. Je to strach, obavy z budúcnosti, môžu byť sprevádzané aj fyzickými ťažkosťami, ako potenie, tlak na hrudníku, chvenie. Úzkosť môže byť celodenná, alebo v etapách či záchvatoch, ako je panická porucha. Je sprevádzaná strachom, fyziologickým pocitom, ktorý máme, keď sa cítime ohrození, alebo sa dejú zmeny, ktorým sa musíme prispôsobiť. Dôležité je však odlíšiť bežný strach od patologického. Patologický je sprevádzaný stratou chuti do jedla, úzkosťou, nespavosťou, prežívame ho celý deň a dokáže zmeniť naše prežívanie. Až do takej miery, že je nutné vyhľadať psychológa alebo psychiatra.

Často sa objavuje pojem popôrodná i laktačná psychóza. Ide o rovnaké ochorenie?

Psychóza je závažné duševné ochorenie. Popôrodná či laktačná psychóza sú synonymá. Je to stav, ktorý nie je častý, vyskytuje sa asi v  0,1 až 0,3 % prípadov. Hovoríme o nej vtedy, ak žena približne do štyroch týždňov po pôrode začne pociťovať zmeny na svojej psychike. Aj okolie si všimne jej abnormálne správanie, ktoré pre ňu nebolo typické.

Zvyčajné bývajú halucinácie, sluchové a zrakové, poruchy myslenia, bludy, strach z prenasledovania, obavy, že jej dieťa niekto vzal alebo neporodila svoje dieťa ap. Toto sú už ťažké stavy, keď dochádza k dezintegrácii psychických funkcií, čo si vyžaduje liečbu. Máme dostupné medicínske prostriedky, ktoré zmiernia tieto príznaky a u veľkého percenta žien s týmto problémom ich dokážu aj vyliečiť.

Ako je to s výskytom tejto psychózy?

Popôrodnou psychózou trpia väčšinou ženy, u ktorých sa  psychotická porucha vyskytla aj pred tehotenstvom alebo majú genetickú záťaž, teda v ich priamom príbuzenstve sa vyskytla takáto psychóza u nejakej ženy po pôrode. Psychotická porucha tohto typu sa môže v asi 60 až 80 % prípadov presunúť do ďalšieho života ženy. 

Ženy však pod toto ochorenie hádžu všetko možné – únavu po pôrode i to, že sa im nedarí emocionálne sa naladiť na dieťa... Napríklad u žien, ktoré mali hladké tehotenstvo i pôrod, ale po ňom sa spustia ťažkosti, sa posledné roky objavuje výraz baby blues. Čo predstavuje?

Je to stav, keď sa žena veľmi teší na narodenie dieťaťa, ale samotný pôrod, i keď je fyziologický, je pre ňu traumatizujúci zážitok. Pre ženu prináša veľkú fyzickú i psychickú záťaž. Dieťa je bezmocné, je odkázané úplne na matku, ktorá sa má oň hneď po pôrode starať. To kladie obrovské nároky na psychiku i fyzickú kondíciu.

Je to veľmi náročné, pretože po pôrode má každá žena ťažkosti súvisiace s jej stavom, či už je to bolesť podbruška, prsníkov, ragády, dieťa môže mať žltačku ap. U ženy môžu vzniknúť obavy, či je všetko v poriadku. Tento jav je pomerne bežný, vyskytuje sa asi u 50 až 80 % žien prvý až druhý deň po pôrode a približne do dvoch týždňov odznie.

Žena si zvykne, aj bábätko, nastavia si režim, prídu domov, začne pomáhať partner, rodina a situácia sa vráti do normálnych koľají.

10 až 20 % žien po pôrode postihuje popôrodná depresia. Ako sa prejavuje?

Baby blues u ženy, ktorá má osobnostné, genetické predispozície, prekonala napr. úzkostnú poruchu v tehotenstve, sa môže vyvinúť do depresie, ktorú zaraďujeme medzi afektívne poruchy. Môže mať ľahký stupeň, keď žena môže pociťovať smútok, úzkosť, beznádej, ale napriek tomu dokáže normálne fungovať a starať sa o dieťatko. To je podstatné, pretože je dôležité, či dokáže fungovať na úrovni ako predtým. 

Dokáže sama odhadnúť, že to, čo prežíva, už nie je baby blues, ale môže ísť o depresiu? Alebo potrebuje impulzy zvonka?

Popôrodná depresia môže mať okrem ľahkej aj stredne ťažkú či ťažkú formu, ktoré si už vyžadujú farmakologickú liečbu, niekedy i hospitalizáciu. Dôležitým kritériom je funkčnosť. Napr. ráno sa zobudím a cítim úzkosť, skleslosť, ale dokážem fungovať okolo seba i dieťaťa celý deň. Pri stredne ťažkej forme sa môžu tieto problémy prehlbovať, začínam mať viac obáv. Rána sú veľmi ťažké, plač dieťaťa ma deptá, úzkosť sa stále zvyšuje, začínam mať pocit, že nedokážem dojčiť...

Tvorí sa začarovaný kruh a žena sa týmto obavám venuje viac ako sebe, dieťaťu, povinnostiam. Prehlbuje sa jej únava, nespavosť, začne sa správať hypochondricky, začne mať nezmyselné obavy o dieťa, bude ho viac pozorovať. Dieťatko je však naviazané na mamičku a možno viac plače, lebo mamička je viac zameraná na seba. Navyše, keď je mama podráždená, smutná, prejavuje sa to aj na kvalite jej mlieka, čo dieťatko môže pociťovať. 

Prečo sa to nazýva aj laktačná psychóza?

Spája sa to s mýtom, pretože niektoré ženy si myslia, že keď sa im spustila tvorba mlieka (laktácia), objavili sa u nich i psychické ťažkosti. Traduje sa, že laktačná psychóza môže viesť k tomu, že žena môže sebe alebo dieťatku ublížiť.

Aj ľudovo sa to tak hovorí: „spustilo sa jej mlieko, udrelo je to na hlavu“. Ako to možno z medicínskeho hľadiska vysvetliť?

Toto je nutné vyvrátiť. U ženy po pôrode dochádza k obrovským hormonálnym zmenám. Náš neurosystém a psyché sú veľmi úzko prepojené s endokrinným systémom. Hormonálne zmeny majú preto obrovský vplyv na psychické fungovanie.

U ženy po pôrode sa znižuje hladina progesterónu, estrogénov, zvyšuje sa hladina prolaktínu a menia sa hormóny štítnej žľazy, nadobličiek. Predpokladám, že tak vznikol pojem laktačná psychóza. Pritom sa zistilo, že ženy, ktoré trpia popôrodnou psychózou, majú presne také isté hormonálne zmeny ako ženy, ktoré sú zdravé a ktoré takýmito ťažkosťami nikdy netrpeli. Tieto problémy by sa teda u ženy objavili, aj keby nedojčila. 
Aký odkaz má pani doktorka pre ženy, ktorých sa baby blues, popôrodná depresia alebo psychóza týka? Dozviete sa, keď si vypočujte celý náš podcast TU: 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: