Otestujte sa: Aký ste otec?

Redakcia | 25. Jan 2017
Otestujte sa: Aký ste otec?

Neexistujú dve rovnaké deti a to isté platí i pre oteckov. U otcov sa však dajú vypozorovať určité vlastnosti, ktoré sú pre prístup k deťom zásadné.

Tieto vlastnosti sú súčasťou každej otcovskej osobnosti, líši sa len ich zastúpenie. Test a vyhodnotenie, ktoré vám vyjdú, neslúžia na vaše „zaškatuľkovanie“.

Skôr by vám mali pomôcť, aby ste sa mohli vysporiadať s rôznymi aspektmi otcovstva. Možno vám pri jednotlivých témach napadne, akým smerom by ste sa mohli vo svojom otcovstve ďalej rozvíjať. Preto si nezávisle na výsledku testu prečítajte všetky texty venované jednotlivým typom otcov

„Super-otec“ neexistuje

Tento test by tiež mal prispieť k posilneniu vášho sebavedomia ako otca a podporiť vás v hľadaní vlastnej cesty. Ani jeden z otcovských typov nie je lepší než ten druhý. Perfektný otec neexistuje. Našťastie! Dieťa sa od vás chce naučiť, ako by sa malo vyrovnávať s vlastnými chybami a nedostatkami.

Žiadne dieťa nepotrebuje, aby bol jeho otec „superman“, vedľa ktorého by si pripadalo bezmocné. Deti si želajú ockov, s ktorými prežijú nejaké dobrodružstvá, ale s ktorými sa tiež dá stráviť pohodový deň doma. Mali by byť láskaví a veselí, ale tiež vážni a dôslední. Mali by svoju ratolesť podporovať, ale tiež od nej niečo vyžadovať. Mali by ju vedieť rozosmiať, ale aj „pribrzdiť“... 

TEST

Aký typ otca som?

V týchto šiestich otázkach zaškrtnite odpoveď, ktorá vás ako otca najviac vystihuje. Výber by mal byť  čo najspontánnejší. Preto by ste si mali stĺpec s písmenami pri odpovedaní zakryť. 

Akú vetu hovoríte svojmu dieťaťu (v obdobnej situácii) najčastejšie?

 • „Čo by si robil najradšej?“..................................................................................................B
 • „Poď, pustíme sa do toho!“................................................................................................A
 • „Najskôr si urobíš domáce úlohy.“......................................................................................C
 • „Mám pre teba prekvapenie, čaká nás veľké dobrodružstvo.“...............................................D

Akým spôsobom sa s dieťaťom dohodnete na tom, čo budete robiť vo voľnom čase?

 • Často chodíme na výlety a naše dieťa samozrejme s nami! .................................................C
 • Ak mám čas, môže si dieťa priať, čo by rado robilo. .............................................................B
 • Stále máme nejaké bláznivé a spontánne nápady, ktoré potom tiež realizujeme. .................D
 • To, čo spolu podnikáme, už ani nemôže byť divokejšie. .......................................................A

Ako sa so svojím dieťaťom hráte?

 • Neustále si vymýšľame nové hry. .........................................................................................D
 • Hráme sa spolu hry, ktoré si vyberie. ....................................................................................B
 • Môj potomok je vždy nadšený, že sa spolu budeme hrať, a je mu jedno, čo mu navrhnem............................................................................................................................A
 • Najradšej sa hráme hry s jasnými pravidlami, napríklad stolové hry. ......................................C

Ako so svojím dieťaťom športujete?

 • Spoločne robíme to, čo dieťa navrhne alebo čomu sa venuje najradšej. .................................B
 • Robíme to, čo navrhnem ja. Dieťa sa hneď pripojí. ...............................................................C
 • Môj potomok by si mal vybrať šport, ktorému sa bude pravidelne venovať, pokiaľ možno v nejakom oddiele. ..............................................................................................................................A
 • Neviem, či to patrí k športu, ale väčšinou si vymýšľame nové, skvelé pohybové aktivity...............................................................................................................................D

Ako spolu relaxujete?

 • Často spolu snívame a vymýšľame si bláznivé historky. .........................................................D
 • Niekedy iba tak lenivo ležíme, ale v podstate sa u nás musí stále niečo diať. ...........................A
 • Keď má dieťa chuť, ľahneme si na lúku a prezeráme si nejakú krásnu knihu. .........................B
 • Pre mňa je dôležité, aby si môj potomok občas oddýchol. Aktivita a odpočinok musia byť v rovnováhe. ............................................................................................................................................C
Vyhodnotenie

Ktoré písmeno ste zaškrtávali najčastejšie a ktoré je na druhom mieste? A zodpovedá typu „strhujúci otec“, B typu „empatický otec“, C typu „prístav bezpečia“ a D typu „kreatívny otec“. Ako otec máte samozrejme celý rad rôznych vlastností, ale i napriek tomu by mohla byť táto typológia pre vás veľmi prínosná. 

STRHUJÚCI OTEC

Nadšenie z vás priam vyžaruje. Viete strhnúť ostatných a z každej akcie alebo situácie sa vďaka vám stane veľké dobrodružstvo. Tento strhujúci štýl deti milujú. S takýmto oteckom sa dá objavovať svet a zažívať úžasné veci. Strhujúci otec chce so svojím dieťaťom prežívať čo najviac aktivít. Vašimi prednosťami sú:

Činorodosť

Ak máte len chvíľku času, veľmi rád niečo podniknete so svojou dcérkou alebo synom. Vo vašom vzťahu k dieťaťu je na prvom mieste aktivita. Túto „akčnosť“ miluje i váš potomok.

Energickosť

Je jedno, do čoho sa spolu so svojím dieťaťom pustíte. Stále z vás vyžaruje neutíchajúca energia! I vaša dcéra alebo syn sa cítia plní energie a ste pre nich vzorom. Chcú byť tiež aktívni a činorodí ako vy!

Dobrodružstvo

Oteckovia, ktorí vedia svoje deti strhnúť, zvládnu docieliť dobrodružstvo za každej situácie – pri akejkoľvek vychádzke, pri jašení, dokonca na ihrisku či na nákupoch. 

Motivácia

Pravdepodobne ste skutočný majster v motivovaní dieťaťa. Darí sa vám to tiež vďaka tomu, že si jeho prítomnosť pri všetkých aktivitách užívate, dokonca i pri takých, ktoré iní oteckovia radšej absolvujú bez svojich ratolestí, napríklad pri šplhaní či horolezectve, nakupovaní v železiarstve či pri (spoločnej) návšteve holiča. 

Na čo by si mali dať strhujúci oteckovia pozor?

Viete čo urobiť, aby ste ostatných strhli k akcii.  Ak pri tom nechcete spôsobiť nejaké nepríjemnosti, mali by ste dbať na nasledujúce pokyny. 

 • AKCEPTUJTE  vlastnú vôľu dieťaťa, ktorá je čím ďalej silnejšia! Čím sú vaša dcéra alebo syn starší, tým viac sa snažia presadiť svoje nápady a aktivity. Realizujte ich, i keď sa vám nezdajú také skvelé. Kto vie, možno sa vášmu potomkovi podarí prebudiť vo vás nadšenie.
 • DIEŤA NEPREŤAŽUJTE! Z túžby po dobrodružstve môžete napríklad pri jazde na bicykli šliapať na „plný plyn“ a ani si nevšimnete, že vášmu päťročnému synovi dochádzajú sily. Doprajte si tiež občas odpočinok, nič nerobte, len spracovávajte to, čo ste spolu prežili.
 • REŠPEKTUJTE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ, ktoré stanovila matka dieťaťa! Názory na to, čo deti zvládnu, sa však líšia, preto by ste sa mali spolu dohodnúť.
 • V URČITEJ FÁZE DAJTE SVOJMU DIEŤAŤU slobodu a venujte sa svojim priateľom a záľubám bez neho! Príde totiž doba, keď už nebudete na prvom mieste. Najneskôr na konci základnej školy bude dieťa chcieť tráviť stále viac času s kamarátmi a kamarátkami. Akceptujte to.
Prečítajte si: Očami muža: otec na materskej

EMPATICKÝ OTEC 

Všetkými svojimi zmyslami sa dokážete sústrediť na dieťa a tiež viete zistiť, čo sa deje v jeho srdiečku. Spoločne sa tiež zaujímate o dianie vo svete. Ako empatický otec považujete za dôležité umožniť dieťaťu, aby pochopilo nielen vlastné ja, ale i ostatných ľudí. Vašimi prednosťami sú: 

Hĺbka

Ste otec, ktorý sa dokáže ponoriť do vnútra svojho dieťaťa, čo znamená, že sa do neho dokáže dobre vcítiť  a predávať mu hodnoty, ako sú láska, spravodlivosť a solidarita, vďaka ktorým môže dobre vychádzať samo so sebou i ostatnými ľuďmi. 

Ochota ku kompromisu a konsenzu

So svojím potomkom rád vyjednávate. Len tak sa môže naučiť dosahovať kompromis. Okrem toho tiež zistí, kde je jeho vlastná hranica a kde je hranica ďalších ľudí, ktorá vymedzuje ochotu pristúpiť na kompromis. 

Na očiach 

Svoje dieťa stále sledujete. Neurčujete, kam by sa malo vydať, ale snažíte sa najskôr zistiť, ktorým smerom ho to láka. Radi spolu niečo podnikáte, pretože to dieťa baví. Najdôležitejšie sa vám javí to, aby mal z toho váš potomok radosť. 

Oddanosť

Ako empatický otec trávite so svojím dieťaťom čo najviac času. Ste najspokojnejší, keď sa cíti dobre. Pozorne ho počúvate a intenzívne sa zaoberáte jeho otázkami, zdieľate s ním radosť z nejakého pekného zážitku a beriete vážne jeho problémy a obavy. Tiež veľmi často a rád akceptujete jeho návrhy, ako by ste spolu mohli tráviť voľný čas. 

Na čo by si mali dať empatickí oteckovia pozor?

Dieťa sa s vami cíti dobre – a pravdepodobne i ďalší ľudia. Veľký dôraz kladiete na spoločne strávený čas. Aby ste si cez všetku tú harmóniu zachovali tvár, nezabúdajte na nasledujúce zásady:

 • VYTÝČTE HRANICE ZODPOVEDAJÚCE VEKU DIEŤAŤA! Ak sa budete riadiť iba prianím svojho dieťaťa, môže sa stať, že také hranice vytýčite príliš neskoro alebo vôbec. Dieťa však od vás občas potrebuje počuť rozhodné NIE. Vaša snaha po dosiahnutí kompromisu by vás nemala zvádzať k pasivite. Nemajte obavy, že by vaša obľuba utrpela kvôli pokojne prenesenému a rozhodnému NIE. Opak je pravdou! Dieťa vás bude o to viac rešpektovať a obdivovať.
 • AK SA RIADITE VÝLUČNE PRIANIAMI DIEŤAŤA, môže sa vám stať, že budete príliš často prehliadať svoje vlastné potreby a priania. Avšak váš potomok potrebuje aktívnejší náprotivok. Vaše podnety ho tiež obohacujú. Vďaka svojim rodičom (a súrodencom) sa naviac naučí rešpektovať potreby a hranice ostatných ľudí. Kvôli dieťaťu by ste sa nemali vzdať svojich kamarátov, koníčkov a záujmov, i keď na ne, samozrejme, máte menej času. Potom budete pre svojho syna alebo dcéru zaujímavým a motivujúcim partnerom. 
Prečítajte si: Humor vo výchove

PRÍSTAV BEZPEČIA

Vyžaruje z vás pokoj a trpezlivosť. Pre dieťa znamenáte bezpečný prístav. Vie totiž, že sa na vás môže spoľahnúť. Vašimi prednosťami sú:

Zrozumiteľnosť

Tá sa prejavuje predovšetkým v tom, ako dieťa zoznamujete s okolitým svetom. Snažíte sa, aby nestratilo pevnú pôdu pod nohami, keď sa usiluje dotknúť hviezd. 

Pocit bezpečia

Vďaka vašej prítomnosti a spoločným rozhovorom získava dieťa pocit bezpečia. Vie, že ste tu stále pre neho a pomôžete mu s malými boliestkami, ale i s veľkými starosťami, a je jedno, či ide o pomoc pri lezení na strom, alebo pri príprave na písomku z matematiky. 

Pokoj a trpezlivosť

Vôbec sa nenechávate vyviesť z miery. I keď váš potomok začne vyvádzať a pľuť alebo fňukať a nariekať, ste aj naďalej pokojný a trpezlivý. To súvisí s tým, že sa musíte presadiť ešte skôr, než sa začnete cítiť nervózne a vystresovane. Niekedy však musíte trochu zvýšiť hlas: „Teraz už stačí!“ Takáto situácia vás však vnútorne veľmi nerozhodí.  

Stálosť

I keď toho máte v práci veľa a počas pracovného týždňa máte najrôznejšie povinnosti, snažíte sa udržiavať so svojím dieťaťom pekný vzťah. Víkendy si väčšinou úplne nekompromisne rezervujte pre svoju rodinu. Tá má jednoducho prednosť pred všetkým.

Na čo by si mali dať oteckovia tohto typu pozor?

Svojmu dieťaťu dodávate pocit bezpečia a ste mu oporou. Vďaka nasledujúcim informáciám lepšie pochopíte i jeho pocity a osobnosť:

 • V URČITÝCH VÝVOJOVÝCH FÁZACH, napríklad medzi štvrtým a šiestym rokom, majú deti veľmi rozvinutú predstavivosť. Aj svet fantázie im pripadá reálny! Zo stoličky sa stáva loď a z koberca oceán. Deti mávajú často i neviditeľného kamaráta. Zapojte sa do hry, keď si to váš potomok praje!
 • REŠPEKTUJTE, že i vaše dieťa potrebuje voľnosť. Možno radi určujete jeho smer v mnohých oblastiach. Avšak aj ono potrebuje dostať šancu postaviť sa na vlastné nohy. Deti sa musia učiť (i) zo skúseností. Nechávajte dieťa, aby sa samo rozhodovalo, hoci ste iného názoru. Ak chce ísť vaša dcéra na karneval za robota – nech ide! Kostým z papierových škatúľ si môže (s vašou pomocou) vyrobiť sama.
 • VENUJTE POZORNOSŤ POCITOM SVOJHO DIEŤAŤA! Možno sa často čudujete tomu, prečo je váš potomok nahnevaný alebo prečo sa sťahuje do ústrania. Jeho pocity sú však reálne, i keď ich občas nechápe. Veľa sa s ním o nich zhovárajte. Neodmietajte ho, keď sa vám začne zverovať.

KREATÍVNY OTEC

Svojmu dieťaťu dokážete svet spestriť. Neustále vám napadá niečo, čím ho vylákate od počítača, DVD-prehrávača a playstation. Kreatívni oteckovia sú majstri okamihu. Svojich potomkov sprevádzajú na ceste do sveta s otvorenými očami a nastraženými ušami. Ich prednosťami sú:

Flexibilita

Nech život prinesie čokoľvek, vy sa snažíte z danej situácie vyťažiť to najlepšie. Došla vám soľ a vonku prší? Tento deň prehlásite za sviatok a objednáte pizzu. Kto chce, môže jesť rukami.

Všestrannosť

Neustále hýrite nápadmi. Váš potomok je prechladnutý? Namiesto návštevy zoologickej záhrady mu začnete predčítať knihy o džungli. Priniesol domov zlú známku? Skvelá príležitosť pustiť sa veľmi intenzívne do učenia zábavnou formou...

Zvedavosť

Ako kreatívny človek ste dosť zvedavý. Je jedno, či sa pustíte spolu so svojím potomkom do sledovania cestičiek lesných mravcov, alebo začnete skúmať, ako funguje rádio – vaša bádateľská túžba určite posilní vašu vzájomnú väzbu. 

Ochota viesť dialóg

Vaša schopnosť vyrovnať sa s novými požiadavkami sa prejavuje i v spôsobe, akým so svojím dieťaťom hovoríte. Snažíte sa viesť s ním dialóg, a nie mu udeľovať príkazy alebo mu robiť siahodlhé prednášky. Sústredíte sa na neho a akceptujete i jeho podnety a kritiku. 

Na čo by si mali dať kreatívni oteckovia pozor?

Dieťa je s vami rado. Aby však príliš často nezabúdalo na okolitý svet, mali by ste sa riadiť nasledujúcimi radami:

 • VYTÝČTE DIEŤAŤU NEVYHNUTNÉ HRANICE! Váš syn pôvodne chcel ísť na futbalový tréning. Ale s oteckom je práve taká zábava! Preto sa snaží odviesť pozornosť. Napríklad vám začne hovoriť o skvelom objave, ktorý práve urobil. Než sa stačíte zorientovať, už spolu kreslíte plánik. To je úžasné! Ale kamarátov z tímu by sme nemali nechať čakať a do majstrovania sa môžete pustiť na ďalší deň.
 • POZERAŤ SA REALITE DO OČÍ. Ak sa otecko pustí so svojím dieťaťom do realizácie nových nápadov, obaja zabudnú na okolitý svet. A domáce úlohy ešte nie sú hotové! Ako otec musíte tiež dbať na to, aby si váš potomok nezabúdal plniť bežné povinnosti! Bude si potom viac veriť a bude cieľavedomejší.
 • NEZABÚDAJTE SÁM NA SEBA! I keď sa ako kreatívny otec veľmi rád zaoberáte tým, čo by ste mohli pre svoje dieťa a tiež s ním urobiť, nemali by ste zabúdať na svoju vnútornú rovnováhu. Pravidelne sa venujte svojim záľubám alebo oddychujte. 

Prečítajte si: Otcovia a dcéry

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: