Otcovia a dcéry: Ako môžete svoju dcéru najlepšie podporovať?

Mgr. Jarmila Hýroššová | 16. jún 2023
Otcovia a dcéry

Otcove reakcie na správanie svojej dcéry a to, aký vzťah má k jej matke, jeho rola v partnerstve a jeho každodenné vystupovanie sú určujúce. Na modely otca sa formuje nielen postoj žien k mužom, ale nastavujú sa aj výhybky pre výber budúceho partnera.

Odpočítavanie beží. Veronika (11) kľačí na zemi pred domom, v ruke drží skrutkovač a žiari možno viac ako jarné slnko na oblohe. Zadné koleso je už zasa na svojom mieste. Pneumatika je zalepená. Ešte dotiahnuť pár skrutiek a nedeľná cyklistická túra môže začať. Otec s uznaním kladie ruku na dcérino rameno. „Dobrá práca, dievča moje!“ povie s hrdosťou a rešpektom v hlase.

Otec je  prvým mužom v živote ženy

A takým dôležitým ako nikto iný. Otec je určujúcim pre osobnosť svojej dcéry a je z veľkej časti zodpovedný za jej sebavedomie, pohľad na seba samu a jej schopnosť presadiť sa v živote.

Otcovia a dcéry – silná zostava:

Nekonkurujú si ako matka a dcéra, nebojujú ako otec a syn.  Ich vzťah je niekedy dištancovaný, niekedy vrúcny, ale vždy formujúci. Otcovia nemusia byť ani slávni, ani geniálni – pre svoje dcéry sú aj tak idolmi. Synovia kopírujú svojho otca. Dcéry ho obdivujú. Synovia sa vystatujú pred svojím otcom, dcéry sa s ním chcú oženiť.

Výsledky najnovších výskumov pripisujú vzťahu otec – dcéra celkom osobitnú hodnotu. „Sotva je niekto v živote ženy ešte tak dôležitý ako jej otec,“ hovorí prof. Dr. Horst Petri, psychoanalytik (ext. zdroj wiki), ktorý sa špecializuje na detskú psychiatriu a psychiatriu mládeže, a autor mnohých kníh na tému „Otec a rola otca“. Puto dievčaťa k svojmu otcovi má enormný význam pre jej životné šťastie a šťastie v láske. Pretože jej otvára taký obzor skúseností, ku ktorému by inak sotva našla prístup: na silnom ramene otca sú dievčatá vedené do sveta, ktorý je úplne odlišný od emocionalitou poznačeného sveta žien. A je takisto potrebný pre zdravý duševný a sociálny vývin.

Otcovia otvárajú dcéram (mužský) svet

Aké smerodajné je správanie sa otcov práve v súvislosti s formovaním ženského sebavedomia, dokazuje výskumná práca amerických vedkýň Margaret Hennig a Anny Jardim. Vo svojom výskume sa zamerali na  hľadanie zdôvodnení vynikajúcich úspechov u 25 top manažérok. A narazili pritom stále znova a znova na otca, ktorý sa veľmi angažoval pri výchove a nachádzal si veľa času pre svoje dieťa a nechal ho zúčastňovať sa aj na skôr mužských aktivitách, ako napr. rybárčení a poľovačke.

Pre každého otca bolo dôležité, že jeho dcéra ukázala odvahu ísť do rizika a bola otvorená aj voči nezvyčajným úlohám. V lepšom prípade získali dcéry schopnosť vedieť sa presadiť v práci i na verejnosti – bez toho, aby pritom museli zapierať svoju ženskosť. „Otcovská dôvera v ich schopnosti robí dievčatá silnými,“ tvrdí Horst Petri:  „Otec je tu viac ako matka na to, aby deťom doprial slobodu. S ním môže dcéra dobyť časť jeho sveta a tým získať dôveru v seba samu.“
Oveľa častejšie ako mamy sú otcovia tí, ktorí podnietia svoje dcéry k tomu, aby sa vyšplhali na najvyšší konár stromu alebo prešli cestou plnou nebezpečenstiev. Svet otca – stelesňuje vedomosti, bojovného ducha a schopnosť presadiť sa a formuje ženské ego.

Vplyv otcov na dcéry

Uznanie od otca je pre dcéru stimulom niečo dokázať. Jeho spätná väzba jej prináša šancu, aby rozvíjala svoju osobnosť a obraz o sebe tak, aby vedela dobre vnímať konkurenciu v živote. „Emocionálne stojí síce matka dievčaťu bližšie – s ňou sa identifikuje,“ hovorí prof. Dr. Horst Petri. „Ale v očiach otca vie dcéra vyčítať pôsobenie svojej osoby a svojho správania, môže vidieť, ako pochodiť vo vonkajšom svete.“

Pri otcovi sa kladú základy toho, aby dievča vedelo neskôr zhodnotiť, aký obraz má o sebe, ako vie vychádzať s inými ľuďmi a aký typ mužov bude vo svojom živote preferovať. Otcovia dopĺňajú osobnostnú štruktúru svojich dcér, ponúkajú im doplnkové alternatívy k ženskému spektru správania sa, tvrdia odborníci. Dcéry sa učia, že s otcom musia jednať inak ako so svojou mamou, aby zabodovali, získali si rešpekt.

Otec nastavuje výhybky budúcemu partnerstvu svojej dcéry

Dcéry sa učia od otca aj to, ako si získať rešpekt vo svete mužov. Odborníci sa zhodujú v jednom:
Otcove reakcie na správanie svojej dcéry a to, aký vzťah má k jej matke, jeho rola v partnerstve a jeho každodenné vystupovanie sú určujúce. Na modely otca sa formuje nielen postoj žien k mužom, ale nastavujú sa aj výhybky pre výber budúceho partnera. Vedci z Univerzity v Chicagu sa v dlhodobej štúdii pýtali dcér na ich predstavy o vysnívanom partnerovi.

Väčšina opýtaných žien udávala, že sa chce vydať za úplne iný typ muža, akým bol ich otec. Napriek tomu si dve tretiny z nich vzali takú kategóriu muža, ktorá im bola od malička tak dôverne známa. Teda sčasti závisí aj od otca, či sa bude môcť z dcéry rozvinúť sebavedomý veselý človek, ktorý bude mať dôverný vzťah k mužom.
Otec je viac, ako sme si doteraz mysleli, pre svoju dcéru dôležitý aj preto, lebo umožňuje odpútanie sa od mamy, s ktorou sú deti od narodenia úzko späté. Prof. Dr. Horst Petri: „Toto odpútanie je potrebné, aby sa dievča stalo samostatnou osobnosťou. Dcéra to môže dosiahnuť až v interakcii vzťahov s otcom a mamou.“

Napriek meniacim sa obrazom mužskej a ženskej roly zostáva otec dôležitým pri otváraní sa svetu, pri rizikách smerom k vonkajšiemu svetu, pri sebauplatňovaní a sile presadiť sa. Mama skôr pre bezpečie, návrat smerom dovnútra, blízkosť a svornosť. „Aj s otcom sa chce dcéra identifikovať, chce mu imponovať a robiť toľko, koľko si on želá,“ hovorí Petri. „Na otcovi môže dcéra odskúšať svoje správanie, cvičiť si, ako sa správať v mužskom svete a zbierať informácie pre svoj budúci profesijný aj ľúbostný život.“

Otcovia a dcéry

Silná zostava otec + dcéra

Dnes nie sú otcovia už len idolom a živiteľom, ale aj chápavým dôverníkom. „Zo všetkých rodinných vzťahov došlo v posledných desaťročiach k najväčším premenám práve vo vzťahu medzi otcami a dcérami,“ tvrdí spomínaný psychoanalytik. „Pretože hneď dve spoločenské hodnoty boli definované nanovo: na jednej strane zaobchádzajú rodičia so svojimi deťmi otvorenejšie, na druhej strane sú ženy a muži rovnoprávnejší. Mnohí rodičia sú si vedomí toho, že mamy a otcovia majú pre dieťa rovnaký a nenahraditeľný význam.“ Lebo strata otca je podľa Horsta Petri pre dieťa vždy traumatickým zážitkom. Dôležitá súčasť rodiny sa tým odbúra z rodiny a nedá sa nahradiť inými osobami.

Často tu dochádza k narušeniu pripravenosti podať výkon a v kontaktovom a vzťahovom správaní dcér. „Ale i tak situácie rozchodov nemusia byť chorobnými,“ zdôrazňuje odborník. „Ak vtedy rodičia navzájom kooperatívne vychádzajú a sú tu s potvrdením svojich rodovo špecifických rozdielov obaja pre dieťa, môže vzniknúť vydarená „patchwork-rodina“.“

Ťažká situácia nastane vtedy, ak sa otec správa voči svojej dcére odmietavo, ak zle vychádza s mamou alebo ak sa cíti nejakým spôsobom ohrozený ženskosťou svojej dcéry. „Potom sprostredkúva svojej dcére vo vzťahu k jej existencii ako ženy zlý pocit,“ vysvetľuje prof. Dr. Horst Petri. „Lebo správanie otca značne ovplyvňuje dcéru.“ Jej sebavedomie, jej vlastný pohľad na ženskosť a spôsob, akým bude vychádzať s mužmi vrátane sexuality, ležia z veľkej časti v rukách otca. Tu je potrebná nielen angažovanosť zo strany otca, ale i otvorenosť mamy. Len spoločnými silami vytvoria zo svojho malého dievčatka sebavedomú ženu, ktorá si bude vedieť v živote poradiť.

Pre oteckov: Ako môžete svoju dcéru najlepšie podporovať?

 • Vzdajte sa poúčania a moralizovania a sprevádzajte svoju dcéru pri procese, kedy sa z nej stáva slečna a žena.
 • Dôverujte jej intuícii a racionalite. Ukážte svojej dcére, že oboje sa nemusí navzájom vylučovať.
 • Nerozmýšľajte nad tým, aké záujmy by mohla mať vaša dcéra. Akceptujte to, že sa môže spolu s vami zúčastňovať na všetkých činnostiach.
 • Podporujte schopnosť kritiky vašej dcéry voči predsudkom typu: Dievčatá nemusia vedieť dobre matematiku...
 • Mali by ste jej dodávať odvahu, podporovať, inšpirovať a upokojovať. Nesmiete ju do ničoho tlačiť, prehovárať, ohrozovať, zastrašovať alebo deprimovať.
 • Naučte svoju dcéru, ako narábať s peniazmi.
 • Trávte určitý čas sám iba s ňou – napr. cez víkend.
 • Neponáhľajte sa jej predčasne na pomoc a naučte ju ísť do rizika a prekonávať strach.
 • Majte na mysli, že vaše činy by mali byť v súzvuku s vašimi slovami.
 • Posmeľte svoju dcéru, aby robila aj veci, ktoré sa označujú ako typicky mužské
 • .Majte svoju dcéru rád aj v čase jej „hroznej“ puberty. Posilňujte jej sebavedomie posmeľovaním, nie nátlakom.
 • Buďte svojej dcére dobrým poradcom, napr. pri voľbe povolania.
 • Utvrďte ju prostredníctvom vašich činov v tom, že nech sa stane čokoľvek, budete tu vždy pre ňu

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: