Náhradné rodičovstvo: takto postupujte, ak chcete prijať do rodiny dieťa

Redakcia | 24. október 2017
nahradne rodicovstvo 2

Čo robiť, ako postupovať a na čo všetko sa pripraviť, ak si chcete vziať dieťa do náhradnej rodičovskej starostlivosti?

Ako postupovať, aby ste mohli prijať dieťa do náhradnej rodičovskej starostlivosti?

Informácie potrebné na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov vám poskytne každý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec, vyšší územný celok a akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Prečítajte si: Náhradné rodičovstvo: na čo je potrebné sa pripraviť?

Ak ste sa rozhodli prijať opustené dieťa, musíte urobiť nasledovné kroky

  • Navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v mieste bydliska – oddelenie sociálnoprávnej ochrany odboru sociálnych vecí a obrátiť sa na pracovníkov pre náhradnú rodinnú starostlivosť - príslušný pracovník (najčastejšie sociálna pracovníčka) vám poskytne potrebné informácie k podaniu žiadosti.

Bude s vami hovoriť o jednotlivých formách náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS), o dôvodoch, motivácii vášho rozhodnutia, o vašich predstavách o dieťati - aký by malo mať vek, pohlavie, či ste ochotní prijať dieťa so zdravotným problémom alebo inej farby pleti a pod.

Sociálny pracovník vám má podať komplexné informácie. Ak by ste mali negatívne skúsenosti - žiadajte nápravu a informácie, na ktoré máte právo;

  • podať žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť na tzv. určenom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (sídliacom vo vašom krajskom meste);
  • k žiadosti o náhradnú rodinnú starostlivosť je nutné doložiť nasledovné doklady: odpis (nie len výpis) z registra trestov, doklad o majetkových a príjmových pomeroch, správu o zdravotnom stave, vyplnený dotazník pre uchádzačov o NRS;
  • sociálny pracovník uskutoční najmenej jednu návštevu vo vašej rodine a zistí vaše bytové, rodinné a sociálne pomery;
  • z miesta vášho pobytu bude vyžiadaná správa z obecného úradu o spôsobe vášho života;
  • ak máte záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ste povinní absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Dieťa? Áno, ale nie za cenu straty zdravia a manželstva...


Príchod dieťaťa do rodiny

Rozhodujúce je, aké sú vaše očakávania a predstavy o dieťati. Pokiaľ máte záujem adoptovať si dieťa maličké, úplne zdravé, nerómskeho pôvodu, je nutné, aby ste rešpektovali poradovník a čakali, kým sa vám ozve pracovník Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vyhľadáva pre dieťa vhodnú rodinu.

Ak je vaša predstava o dieťati menej vyhranená alebo nevyhranená, prípadne ste otvorení prijať dieťa/deti znevýhodnené zdravotným stavom, pôvodom alebo dieťa staršie či súrodencov, môžete byť aktívni pri kontaktovaní sa s vaším úradom a sociálnym pracovníkom.

Prvé kontakty s dieťaťom

O dieťati vás bude pravdepodobne informovať príslušný pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Dá vám informácie o dieťati a budete mať možnosť zvážiť svoju súčasnú situáciu, postoje a zámery. Ak prejavíte záujem o dieťa, poskytne vám informácie o zariadení, v ktorom sa dieťa nachádza a o ďalších krokoch.

V jednotlivých zariadeniach sa môžete stretnúť s rôznou praxou, ktorá závisí od skúseností a názorov pracovníkov. Pokúsime sa opísať najbežnejšiu prax.
Dôležitú úlohu v tom hrá vek dieťaťa.

Ak je dieťa maličké, povedzme do troch rokov, môžete predpokladať nasledujúci priebeh. Pracovník zariadenia vám poskytne informácie o dieťati, možno vám umožní sa s ním stretnúť a dá vám istý čas na premyslenie.

Máte právo dostať komplexné informácie o pôvode, zdravotnom a psychickom stave dieťaťa i jeho právnom postavení. V detských domovoch si môžete vyžiadať tzv. informačný list o dieťati, ktorý je návodom na zisťovanie pre rozhodnutie dôležitých informácií.

Ak sa rozhodnete, že si dieťa vezmete, pravdepodobne sa s ním stretnete ešte na pôde zariadenia, potom si ho vezmete domov na tzv. hosťovský pobyt. Zrejme sa najprv dohodnete na kratšom období, ktoré sa môže postupne predlžovať.

Ak sa váš vzájomný vzťah s dieťaťom bude dobre vyvíjať, budú vaše stretnutia prirodzene čoraz častejšie a čoraz dlhšie.

Prečítajte si: Čakáte návštevu „sociálky?“

Noví rodičia očami dieťaťa

Dieťa potrebuje čas, aby pochopilo, že na tomto novom mieste možno nemajú toľko hračiek ako v detskom domove, ale je tu niekto, kto je vždy nablízku, niekto, kto ho má rád, niekto kto, ho drží v noci za ruku, aby sa nebálo, niekto, na koho sa dá spoľahnúť - a ten niekto, to ste vy.

Dieťa považuje za svojho rodiča toho, kto sa o neho skutočne stará a nie je pre neho také dôležité, kto ho splodil. Pre toto vaše dieťa sa vy stanete rodičmi tak rýchlo, ako rýchlo sa ono stane skutočne vaším dieťaťom.

Možno vás bude navonok dieťa odmietať, ignorovať, možno vám povie: "Ty si zlý, nemám ťa rád, nechcem u vás byť", v skutočnosti sa chce opýtať: "Máš ma rád, môžem ti dôverovať, môžem u vás zostať navždy?"

Keď budete mať za sebou obdobie prvého vzájomného zbližovania a spoznávania, keď si dieťa uvedomí, že mu dávate niečo, čo dovtedy nedostávalo, keď pochopí, že ho prijímate také, aké je, vtedy vám "dá" to nikdy nevyslovené - áno.

Ako deťom vyjadriť lásku?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: