Čakáte návštevu „sociálky?“

Redakcia | 31. august 2017
sociálka, rozvod, alkohol, deti, manželia, týranie

Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že návštevu sociálnych pracovníkov v rodinách, teda návštevu tzv. „sociálky“ vnímajú mnohí cez prsty – ako políciu, ktorá vám zoberie deti, ak ich udriete po zadku. Je to naozaj tak a môže sa to stať aj vám?

Veľmi dôležitou metódou práce sociálneho pracovníka s rodinou je návšteva v rodine. Sociálny pracovník vykonáva takéto návštevy za účelom prešetrenia rodinných pomerov na základe podnetov občanov (členov rodiny, susedov, učiteľov...) či inštitúcií (škola, škôlka, úrady..) alebo na základe súdneho rozhodnutia.

Výhodou takejto návštevy je, že odborník získava väčšie množstvo informácií v prostredí, ktoré je klientovi blízke, v ktorom je uvoľnený – teda v jeho domácnosti.

Prečítajte si: Ako som prežila rozvod...

Kedy môžeme očakávať návštevu sociálneho pracovníka?

Tu je niekoľko príkladov:

  • Rozvodové konania – sociálny pracovník je prítomný za účelom úpravy práv a povinností po rozvode, určenia výživného, otcovstva, úpravy a zákazu styku s deťmi...
  • Alkoholizmus či iné drogové závislosti v rodine, gambling – sociálny pracovník poskytuje kontakty na liečebne a svojpomocné organizácie v okolí, pomáha pri splácaní dlhov...
  • Týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa/detí či iných členov rodiny – prešetrenie podnetov z podozrenia na týranie, zneužívanie a zanedbávanie, vykonanie predbežných opatrení – dohľad, obmedzenie (napr. styku osoby, ktorá týra), umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti...
  • Rodiny, kde jeden z členov je vo výkone trestu odňatia  slobody – pomoc pri riešení finančných problémov z dôvodu absencie živiteľa, pomoc pri zabezpečení kontaktu s odsúdeným, pomoc odsúdenému na znovuzačlenenie sa do spoločnosti (napr. rekvalifikácia, vzdelávanie..), vybavovanie dokladov, bývania po ukončení výkonu trestu..
  • Pomoc slobodným matkám – ide o preťaženosť matky ako samoživiteľky – pomoc s praktickými úlohami manažovania denných úloh, vybavovanie dávok...
  • Náhradná rodinná starostlivosť – umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, adopcia...
  • Existenčné problémy rodiny, dlhodobá nezamestnanosť – úlohou je pomoc pri hľadaní práce, vytvorenie splátkového kalendára na riešenie dlhov, vybavenie sociálnych príspevkov (príspevok v hmotnej núdzi, sociálne štipendium pre deti a pod.)...

rozvod, sociálka, týranie, dieťa, deti

Návšteva sociálneho pracovníka býva ohlásená, to znamená, že rodina je oboznámená s tým, kedy môže sociálneho pracovníka očakávať – túto zásadu je možné porušiť len v prípade dôvodného podozrenia z týrania v rodine či zanedbávania povinnej  starostlivosti.

Zvyčajne sa návšteva koná počas pracovného dňa v poobedňajších hodinách, takže sa nemusíte obávať, že si kvôli tomu budete musieť zobrať dovolenku.
Je mýtusom predpokladať, že v domácnosti musí byť extrémny poriadok – ak očakávate takúto návštevu pre jeden z vyššie uvedených dôvodov, nie je potrebné vyluxovať, dôležitá je hygiena a základná čistota.

Sociálny pracovník si pýta súhlas na uskutočnenie kontroly v domácnosti, nemá teda  chodiť sám od seba bez vedomia rodiny a prehliadať všetky priestory. Kontrola sa vykonáva tak, že vy prevediete sociálneho pracovníka cez domácnosť a ukážete to, na čo sa pýta. Doba, počas ktorej sa u vás sociálny pracovník zdrží sa pohybuje okolo jednej hodiny.

Neprehliadnite: Ako dieťa v rozličnom veku vníma rozvod

Čo si  teda sociálny pracovník v rodine všíma?   

•    Či sa rodina správa ako hostiteľ alebo trpiteľ
•   Kto býva počas nahlásenej návštevy prítomný – je to napr. vždy len otec, a matka sa nezaujíma?
•    Hygienu v byte
•    Stopy, prítomnosť členov v rodine – je napr. otec  prítomný v rodine alebo nie?
•   Vyčlenenie priestoru pre jednotlivých členov rodiny – napr. zisťuje, či dieťa má vyčlenené svoje miesto, resp. s kým  sa o tento priestor delí – nie sú zriedkavé prípady, že dieťa nemá vlastnú posteľ, či miesto, kde by si písalo úlohy...
•    Usporiadanie predmetov v rámci bytu/domu – či sa  v byte nachádzajú predmety označujúce záľuby členov rodiny, napr. knihy, hračky a pod., rušivé momenty – tzv. hniezdo – ide napr. o neupratané prádlo premiešané so školskou taškou, teniskami a pod. Takisto predmety odkrývajúce rodinnú tradíciu a väzby s okolím rodiny.

Počas návštevy sociálny pracovník vykonáva rozhovory s jednotlivými členmi rodiny pre zistenie dôležitých informácií o vzťahoch medzi nimi.

Príklad komunikácie sociálneho pracovníka s maloletým dieťaťom o otcovi, ktorý požiadal o zverenie do jeho výchovy: Kedy si bol naposledy s otcom? Ako často ťa chodí pozrieť? Vedel by si s ním stráviť celý deň? Hovoril ti otec, že sa s tebou chce častejšie stretávať?  a  pod.

Mohlo by vás zaujímať: Týrané ženy

Sociálny pracovník si počas návštevy robí záznam, do ktorého máte možnosť nahliadnuť a podpisujete ho, to znamená, že poznáte výsledok návštevy. Pri odchode by sa s vami mal sociálny pracovník dohodnúť na najbližšom termíne návštevy  a zodpovedať vám všetky prípadné otázky vývoja situácie.

Prvoradou úlohou sociálneho pracovníka je ochrana detí v rodinách. Nie je to len monitorovanie rodín (tzv. dohľad), ale ak je to potrebné, aj úprava rodinného prostredia a v nevyhnutnom prípade odňatie dieťaťa rodine, ktoré je však až poslednou možnosťou, v prípade, ak výchovné opatrenia nariadené súdom zlyhali. Preto sa nemusíte obávať vyššie spomenutého - „Ak udriem dieťa po zadku, zoberie mi ho sociálka.“

rozvod, rodina, manželstvo, sociálka

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: