Náhradné rodičovstvo: na čo je potrebné sa pripraviť?

Redakcia | 30. máj 2017
Náhradné rodičovstvo: na čo je potrebné sa pripraviť?

Adoptívni rodičia, pestúni či iní vychovávatelia dieťaťa v náhradnej rodinnej výchove sú psychologicky pravými rodičmi, ak skutočne prijímajú dieťa za svoje.

„Neexistuje hlas krvi. Dieťa prijíma za matku tú osobu, ktorá sa k nemu matersky správa. Adoptívni rodičia, pestúni či iní vychovávatelia dieťaťa v náhradnej rodinnej výchove sú psychologicky pravými rodičmi, ak skutočne prijímajú dieťa za svoje.“

Z. Matějček

Cesta k prijatiu dieťaťa je cestou vnútorného prijatia dieťaťa s jeho minulosťou. Je to cesta prípravy na novú rolu „náhradných“ rodičov. Je to vedomý vzťah, založený na sľube.

To, ako sa "vydarí" udomácnenie dieťaťa v novej rodine, závisí väčšmi od pripravenosti rodičov, než od predpokladov dieťaťa (hoci aj u dieťaťa existujú isté predpoklady, ktoré jeho zvykanie si v novej rodine uľahčia). Najlepšie, čo môžeme pre náš vzájomný vzťah urobiť, je pripraviť sa dopredu.

Čo najčastejšie vedie partnerov k úvahám o adopcii?

Často sa stáva, že pre adopciu sa rozhodujú rodiny, ktoré nemôžu splodiť svoje biologické deti. Obyčajne si zažijú veľa bolesti, sklamania a smútku, kým sa rozhodnú pre to, prijať dieťa, ktoré sa im nenarodilo.

Biologické a náhradné rodičovstvo spája mnohé. Vzťah medzi rodičom/rodinou a dieťaťom prijatým - vzťah založený na sľube - je špecifický. Ovplyvňujú ho okolnosti, na ktoré sa musia "náhradní" rodičia pripravovať odlišne.

Pretože do náhradnej rodiny prichádza dieťa citovo zranené, ktorého sprevádzanie bude nielen na začiatku vzťahu prinášať situácie a otázky, aké bežné rodičovstvo nekladie.

Prečítajte si: Ako deťom vyjadriť lásku?

Adopcia nie je jednoduché rozhodnutie

A tu je namieste otázka:  "Chcem mať dieťa alebo chcem byť rodičom pre nejaké dieťa?" Inak povedané: "Prevažujú moje potreby mať dieťa alebo chcem naplniť potreby nejakého dieťaťa?" 

Otázka "Prečo sa chcem stať rodičom?", je veľmi ťažká. Niekedy ani sami nevieme definovať motívy a dôvody našich rozhodnutí a činov. Predsa je dobré klásť si takéto otázky a hľadať na ne odpoveď. Druhá vec, ktorú považujeme za veľmi dôležitú, je zhoda medzi partnermi v otázke náhradného rodičovstva.

Je nevyhnutné, aby obidvaja manželia boli stotožnení s touto myšlienkou, pokiaľ sa rodičom nestáva jednotlivec mimo partnerstva. Nestačí, ak sa pre náhradné rodičovstvo rozhodne jeden a druhý len akceptuje jeho rozhodnutie. Dieťa bude očakávať a vyžadovať lásku, pozornosť a čas od obidvoch rodičov.

V prípade, že už deti máte, je nutné ich primerane zahrnúť do rozmýšľania o rozšírení rodiny o ďalšieho člena. Je dôležité, aby na rozšírenie rodiny boli pripravení všetci členovia rodiny, aj širšej - jej prirodzenú oporu a podporu budete potrebovať.

Prečítajte si: Láska je viac ako slovo: 5 spôsobov vyjadrenia lásky podľa Garyho Chapmana

Rozhodovanie o adopcii môže ovplyvniť viacero faktorov

 • Unesie naše manželstvo či partnerstvo príchod nového človiečika?
 • Čo na to hovoria deti , ktoré už sú v rodine?
 • Ako reaguje širšia rodina na moje uvažovanie o náhradnom rodičovstve?
 • Som schopný(á) prijať a milovať dieťa aj s jeho minulosťou?
 • Čo všetko som ochotný(á) obetovať pre svoje dieťa (čas, pohodlie, koníčky, zamestnanie ...)?
 • Mám dosť fyzických a duševných síl, aby som dieťa vychovával(a) dovtedy, kým to bude potrebovať?
 • Zvládnem negatívne ohlasy okolia, aby som dal(a) dieťaťu pocit bezpečia?
 • Som dostatočne tolerantný(á) a trpezlivý(á)?
 • Zvládneme to finančne?
 • Viem si predstaviť, čo znamená vychovávať dieťa?
 • Mám sa o koho oprieť, keď prídu problémy a pochybnosti (a určite prídu)?

Tieto otázky vám možno budú opakovane klásť zainteresovaní odborníci, s ktorými sa počas vybavovania stretnete. Možno to bude pre Vás aj nepríjemné.

Je však dôležité dať priestor podobným otázkam, lebo vás môžu doviesť k dôslednejšej príprave na to, čomu budete vystavení po prijatí dieťaťa a čo si predtým sami neviete predstaviť.

Je prirodzené, že pre poznanie a zžitie sa s novou rolou budete potrebovať čas - poznávať a orientovať sa v množstve nových informácií je zložité, ale skúsenosti odborníkov a iných náhradných rodín vám pomôžu zreálniť si prvotné predstavy a očakávania.

Konečné rozhodnutie je však na vás, vo vašom srdci, mysli, schopnostiach. Závisí od vašej otvorenosti a zodpovednosti k citovo zranenému dieťaťu, ktoré uvažujete prijať, ale aj k sebe, k rodine, deťom, ktoré už žijú vo vašej rodine.

Prečítajte si: Výchovné štýly v rodine: akou cestou vediete vaše deti vy?

Vaše rozhodnutie vydať sa na "cestu" náhradného rodičovstva zmení život dieťaťu, ktoré teraz žije mimo rodinu, aj život váš.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: