Ako sa vyvíja slovný prejav dieťaťa?

Redakcia | 3. Jul 2017
Ako sa vyvíja slovný prejav dieťaťa?

Prehľadná tabuľka slovného prejavu dieťaťa od 0 do 3 rokov.

Prečítajte si: Vývoj reči: Od kriku cez bľabotanie až po prvé slová!

Komunikácia dieťaťa v prvom roku života 

Slovné prejavy

vek v mesiacoch

Reflexný krik, tvorený samohláskami ako „aaa, oh, aooo“

        0,5

Prvé spoluhlásky „m, b, p“

        2,5

Výska

        2,75

Hrkúta  si

        3

Mrnká

       3,5

Vydáva zvuky ako reakciu na blízku osobu

       3,5

Smeje sa

       4

Bľaboce rovnakoslabične ( “mamamamama“)

       5

Dvojslabičné slová  ( „mama“, „baba“)

       6

Púšťa bublinky

       7,5

Zreteľne oddeľuje slabiky

      9

Experimentuje so zvukmi

      9,5

Bľaboce rôznoslabične (mobekubakum)

     10

Nešpecifické slová

     10

Napodobňuje zvieracie zvuky

    10,5

Prečítajte si: Vývin reči medzi 1. a 2. rokom alebo Hurá, moje dieťa hovorí!

Slovný prejav dieťaťa od 1 do 3 rokov

Slovné prejavy

 vek v mesiacoch

Prvé vhodne použité slovo

           12

Prvé slovo po slovách ako mama, tata, baba

         14

Používa okolo 5 jednoduchých slov (ešte, sám, nechaj)

         16

Rozlišuje intonáciu pri oznamovaní, žiadosti  a otázke

         16,5

Používa slová ako žiadosť (daj, sám)

         17

Pozná a vie použiť okolo 30 slov

           18

Používa zámeno môj, moje

         21

Používa jednoduchú otázku („Kde je?“)

         22

Vysloví vety s dvoma slovami („mama daj“,  „chcem džús“)

         23

Používa viaceré otázky ako „Kto je to?“, „Čo je to? “, „Čo robí?“. Používa okolo 100 jednoduchých slov. Pozná asi 300 slov

          24

Používa záporné vety („Nedám  to“)

        25

Chápe rozdiel medzi slovami„malý“ a „veľký“

        25

Začína chápať a používať  zámená ja, ty, mne, tebe

         27

Vytvorí prvé viacslovné vety

         28

Používa svoje meno a priezvisko, rado odpovie na otázku: „Ako sa voláš?“

       30

Chápe čas v pojmoch „noc“ a „deň“, „ráno“ a „večer“

       30

Používa množné číslo

        31

Používa predložky

        34

Vedie stručnú konverzáciu

        34

Keď vidí známy predmet, vie vyjadriť jeho použitie

        34,5

Rozoznáva pohlavie „chlapec“, „dievča“

        35

Správne používa zámená ja, ty

        36

Používa cca 300 slov. Pozná asi 1000 slov

        36

Vývoj reči je u detí veľmi individuálny

Vývoj reči je individuálny, údaje uvedené v tabuľke sú orientačné, preto bude vaše dieťa pravdepodobne popredu alebo pozadu oproti uvedeným údajom. V každom prípade vám tabuľka poskytne prehľad o tom, ako približne nasledujú jednotlivé fázy reči za sebou.

Ako sa vyvíja detská reč po treťom roku života?

Reč v druhom roku života

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: