Ako sa vyvíja detská reč po treťom roku života?

Mgr. Lucia Danihelová | 19. jún 2017
Ako sa vyvíja detská reč po treťom roku života?

Trojročné deti už zvyčajne poznajú veľmi veľa slov a plynule komunikujú.

Ako sa vyvíja reč dieťaťa po 3. roku?

Dieťa ovláda jazyk, hovorí plynulejšie, rado konverzuje a uvedomuje si, že ovláda reč. Používa otázky (ako, prečo, načo, kedy), aby udržalo konverzáciu. Má rado nové slová a rado ich zaraďuje do svojho slovníka.

Dieťa začína používať Vašu gramatiku, občas sa mu podarí povedať jednoduchšiu vetu správne. Vie použiť rozkaz (Daj mi to!), podmieňovací spôsob (Mohol by si to odložiť?) a poprosiť (Prosím ťa prines mi topánky.).

Svoju komunikáciu prispôsobuje tomu, s kým sa rozpráva. Keď bude komunikovať s rovesníkmi bude používať jednoduché slová, keď s Vami, jeho komunikácia bude zložitejšia. Vety budú obsahovať viac slovies.

Trojročné dieťa zvyčajne rado hovorí, ako sa volá, koľko má rokov a má radosť, keď sa ho na to niekto spýta a ono môže odpovedať.

Batoľatá niekedy koktajú – ich slovná komunikácia neudrží krok s myšlienkovým pochodom. Vo väčšine prípadov je to normálna fáza vývoja, nevšímajte si to, neupozorňujte dieťa na koktanie a nezosmiešňujte ho, časom to prejde samo.

Prečítajte si: Očami psychológa: zajakávanie

Ako podporiť vývin reči u dieťaťa?

  • Rozprávajte sa s dieťaťom tak často, ako sa len dá.
  • Rozprávajte sa s ním často o tom, čo spolu práve robíte, čo práve vidí.
  • Nenechávajte jeho otázky bez odpovede.
  • Pomáhajte si gestami, výrazmi, mimikou, aby dieťa pochopilo, čo chcete.

Ak chcete, aby si upratalo hračky, možno nestačí povedať: „Treba poupratovať izbičku.“ Ale ak začnete zbierať rozhádzané hračky a zároveň vyslovíte túto vetu, pochopí to. V tomto prípade nie je dôležité, či pochopilo jednotlivé slová, postupom času opakovaným slovám v rôznych vetách porozumie.

Pomôžte dieťaťu pochopiť minulý čas

Deti milujú, keď s nimi večer pred spaním rozprávate o udalostiach dňa. Samozrejme, snažte sa vnímať deň z pohľadu dieťaťa, čo mohlo byť preň atraktívne, zaujímavé. Rozprávajte mu o jeho zážitkoch a všímajte si, či si dieťa na udalosť spomína a ako na ňu reaguje.

Pomôžte dieťaťu pochopiť budúci čas

Ráno sa s dieťaťom rozprávajte, čo budete robiť doobeda, kam pôjdete. Pýtajte sa ho, či sa teší, že pôjdete spolu do parku, či bude opäť kŕmiť labute,... .

Neopakujte po ňom vety v jeho jazyku a nekomunikujte s ním jeho jazykom

Keď ho budete stále opravovať a nútiť po Vás opakovať, dieťa stratí o komunikáciu záujem. Keď sa s ním budete rozprávať jeho rečou, nepomôžete mu v poznávaní jazyka. Najsprávnejšie je rozprávať sa s dieťaťom tak ako bežne rozprávate.

Prečítajte si: Vývin reči medzi 1. a 2. rokom alebo Hurá, moje dieťa hovorí!

Pomôžte dieťaťu v komunikácii s cudzími ľuďmi

Dieťa Vám veľmi dobre rozumie, keď sa s ním rozprávate o veciach, ktoré pozná, jednoduchými vetami. Je zvyknuté na Váš typický prízvuk a Vy viete, čomu rozumie, a úmerne tomu s ním komunikujete.

Nemusí však rozumieť cudziemu človeku. Pomôžte mu v komunikácii s druhými ľuďmi. Preložte dieťaťu reč druhých ľudí do jazyka, ktorému rozumie, aby mohlo reagovať.

Pre dieťa je dôležitá konverzácia s rovesníkmi

Dieťa uprednostňuje konverzáciu s rovesníkmi pred dospelými, preto mu umožnite častý kontakt s deťmi. Pri rozhovore s deťmi má možnosť rozvíjať si rečové schopnosti. Je to jeden z dôvodov prečo je materská škôlka pre deti taká dôležitá.

Reč prechádza rôznymi vývinovými obdobiami. Zvýšte pozornosť, ak:

  • Ak dieťa po polroku prestane džavotať. Deti s poruchou sluchu sa vyvíjajú do 6. mesiaca ako všetky ostatné deti, ale po uplynutí  6. mesiaca sa ich reč nevyvíja, práve naopak – ustane.

  • Keď dieťa do 15. mesiaca nepovie ani jedno jednoduché slovo alebo nerozumie tomu čo hovoríte.

  • Ak dieťa v 3. roku nevyslovuje pomerne jednoduché slovo celé, ale iba prvú slabiku napr. namiesto kočík povie ko alebo si zamieňa podobné slová, napr. volať – kopať.
    U dieťaťa môže ísť o poruchu sluchu, a preto by ho mal vyšetriť odborný lekár. Ak neobjaví žiadnu poruchu snažte sa s dieťaťom viac komunikovať a stimulovať ho v konverzácii.

Prečítajte si: Vývin reči medzi 2. a 3. rokom alebo „MAMI JA SA-SA-SÁM“

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: