Korona-kríza ako dôvod na odopretie kontaktu dieťaťa s rodičom?

JUDr. Martin Biskupič | 27. Mar 2020
koronavírus a rozvedení rodicia

Je riziko nákazy koronavírusom dôvodom na nerealizovanie styku s druhým rodičom?

V súčasnej mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu, vznikol akútny výkladový problém v súvislosti so stretávaním sa detí s rozvedenými alebo odlúčenými rodičmi.

Rodičia doposiaľ nedostali oficiálnu odpoveď na otázku, či je potrebné rešpektovať rozsudok súdu alebo dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (najmä práva na stretávanie sa s rodičom) alebo či je možné z dôvodu ochrany zdravia dieťaťa nerešpektovať tieto rozhodnutia súdov a dohody rodičov a zamedziť stretávanie sa dieťaťa s druhým rodičom. 

Obmedziť styk s druhým rodičom kvôli pandémii?

19. marca 2020 vyšlo zo strany  Úradu komisára pre deti odporúčanie, aby rodičia rešpektovali odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúce sa obmedzenia styku dieťaťa s rodičmi v striedavej starostlivosti alebo s rodičmi, ktorí majú súdom určený čas styku s dieťaťom.

„Orgán verejného zdravotníctva môže z odborného hľadiska v záujme ochrany zdravia dieťaťa odporučiť počas trvania mimoriadnej krízovej situácie vylúčenie styku dieťaťa s rodičom, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti. Obzvlášť rizikové je cestovanie,“ uvádza Viera Tomanová, komisárka pre deti

Toto vyjadrenie komisárky Tomanovej bolo médiami interpretované a verejnosťou chápané tak, ako keby Ústredie krízového štábu SR vydalo zákaz styku medzi najbližšími príbuznými. Deň na to Úrad verejného zdravotníctva SR považoval za potrebné tieto informácie oficiálne dementovať a vyjadril sa, že zo žiadnych opatrení Ústredného krízového  štábu SR nevyplýva zákaz styku medzi najbližšími príbuznými.

Zároveň úrad odporučil rodičom sledovať opatrenia vydané výlučne Ústredným krízovým štábom a spravovať sa v zmysle nich. 

Na druhej strane, poručenská agenda je značne komplikovaná a ani rozhodnutie súdu o úprave styku rodičov s deťmi nemožno chápať absolútne. Ak má napríklad dieťa stanovený čas na stretnutie sa s druhým rodičom, ale toto dieťa má vážny zápal pľúc a nariadenú domácu liečbu a kľud, môže to byť ospravedlniteľným dôvodom na neplnenie súdneho rozhodnutia. Každý takýto prípade je vždy potrebné posudzovať individuálne. 

Nie je preto možné všeobecne vyjadriť názor, či riziko nákazy koronavírusom je alebo nie je dôvodom na nerealizovanie styku s druhým rodičom. Ak takýto názor niektorý odborník alebo inštitúcia vyjadrí, bude iba všeobecný a nezáväzný. V každom prípade za zmarenie styku bude vždy zodpovedný rodič a ak sa druhý rodič bude súdne domáhať styku s dieťaťom, prípadne udelenia sankcií alebo náhrady škody za zmarenie styku, vec bude individuálne posudzovať a rozhodovať výlučne súd. 

V extrémnej situácii môže byť bránenie styku v rozpore s právoplatným súdnym rozhodnutím kvalifikované ako trestný čin Marenie výkonu úradného rozhodnutia. 

Ak bude vyhlásený núdzový stav, situácia sa môže zmeniť 

V neposlednom rade si treba uvedomiť, že na území Slovenskej republiky je vyhlásená (iba) mimoriadna situácia a núdzový stav je vyhlásený iba pre štátne nemocnice. Ak sa situácia zhorší a na celom území bude vyhlásený núdzový stav, zo strany štátu budú môcť byť obmedzené základné ľudské práva, vrátane práv rodičovských. A teda, ak by bol zo strany štátu vydaný zákaz vychádzania, takéto opatrenie by nepochybne priamo vplývalo aj na súdne rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. 

Aký postup rodičom odporúčame

  • V prípade, ak majú rodičia pochybnosti o vhodnom postupe, v prvom rade odporúčame rodičom, aby sa pokúsili na styku v tejto mimoriadnej situácii medzi sebou dohodnúť. Aj keď rodičia disponujú súdnym rozhodnutím o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, aj v takýchto prípadoch sú rodičia súdmi a zákonom podporovaní dohodnúť sa na mimoriadnych situáciách. Nebude teda sankcionované zo strany štátu, ak sa rodičia dohodnú o stretávaní sa s dieťaťom v určitom období odlišne od súdneho rozhodnutia.
  • Keďže vychádzame z predpokladu, že problém s úpravou styku majú najmä rodičia v konflikte, nemožno vo všetkých prípadoch očakávať vôľu a schopnosť oboch rodičov dohodnúť sa. Ak sú rodičia na pochybe, či existuje kvalifikovaný dôvod na nerešpektovanie rozhodnutia súdu, v takom prípade odporúčame vopred vec nevyhnutne prebrať s advokátom. Nerešpektovaním súdneho rozhodnutia sa rodič vystavuje nielen riziku pokuty až do výšky 1 000 EUR, ale môže vyústiť až do zmeny súdneho rozhodnutia.
  • Ako tretiu možnosť odporúčame využiť mediačné služby. Väčšina mediátorov operatívne prešlo do online prostredia a sú schopní okamžite poskytnúť službu obom rodičom z pohodlia ich domova. Mediátor, ako nestranná a nezávislá osoba, má potenciál byť nápomocný k dosiahnutiu dohody rodičov. Tá môže spočívať nielen v dohode o dočasnom obmedzení styku s ohľadom na zdravie ich spoločného dieťaťa, ale aj v dohode o náhradných termínoch.  

S otázkami, ktoré sú v kompetencii mediátora sa rodičia môžu obrátiť na mediačnú poradňu klubu Mama a ja alebo emailom na korona@martinbiskupic.sk. Na otázky sa snažíme odpovedať do 24 hodín a otázky, ktoré sú v kompetencii advokátov preposielame (s predošlým súhlasom pisateľa) na spolupracujúce advokátske kancelárie, ktoré sú ochotné poskytnúť stručnú a bezplatnú radu rodičom v tejto zložitej situácii. 

Martin Biskupič
vám odpovie aj v poradni. Napísať mu môžete TU: 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: