Všetko o HPV: Nevyhýba sa ženám ani mužom!

MUDr. Peter Brenišin | 31. Jan 2018
HPV, sexuálne prenosné, bradavice, imunita

Human Papilloma Virus (skr. HPV) už nie je ani medzi laikmi neznámym pojmom. V skutočnosti ide o celú paletu vírusov, ktoré majú podobné, ale nie rovnako závažné účinky na ľudský organizmus. Treba sa ich skutočne báť alebo ide iba o planý poplach?

Problematiku HPV vám priblíži gynekológ MUDr. Peter Brenišin.

HPV – neslávne známe vírusy

Označenie HPV pochádza z anglického spojenia Human Papilloma Virus, resp. Human Papilloma Viruses – správnejšie je druhé označenie, ktoré je v množnom čísle, čím naznačuje, že ide o celú skupinu vírusov. Slovo Papilloma sa používa ako označenie pre nezhubný nádor na epiteli (papilóm).

Rôzne výrastky sa však môžu objavovať nielen na sliznici (napr. v pošve), ale aj na ďalších tkanivách.

Slovo Human zrejme prekladať netreba – vyjadruje, že tento vírus sa vyskytuje u ľudí. Neslávne známym sa HPV stali preto, že sa preukázala ich spojitosť s rakovinou krčka maternice, ktorej na rebríčku onkologických ochorení žien patrí jedno z popredných miest.

Pravda je taká, že nie všetky HPV majú takýto efekt. Podľa dopadu na ľudský organizmus sa HPV delia do troch skupín, a to na nízko, stredne a vysoko rizikové HPV.

Do poslednej kategórie patrí „iba“ desať typov HPV, ostatné sú buď nízko alebo stredne rizikové. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že „iba“ niekoľko typov vírusov nemôže predstavovať až taký problém.

Názor však rýchlo zmeníme, keď si uvedomíme, že HPV v najrozličnejších formách postihuje až 80 % ľudskej populácie.

Vírus sa nemusí prejaviť u každého – závisí to od odolnosti organizmus (imunity), či sa dokáže s príslušným vírusom vysporiadať alebo nie, prípadne v akej forme sa ochorenie prejaví – je to podobné ako pri chrípke – niekto ochorie, niekto nie.

Najmä pri sexuálnom kontakte

HPV sa prenášajú hlavne pohlavným stykom, najmä medzi mladšou generáciou. Prejavujú sa predovšetkým bradavicami v oblasti genitálií a konečníka.

Zvyčajne ide o nezhubné bradavice, ktoré síce „majiteľa“ nijako neobťažujú, no určite nie sú žiadaným skrášľovacím prostriedkom. Niektoré typy vírusov však môžu viesť ku vzniku nádorového ochorenia – spôsob ich prenosu je rovnaký ako pri menej rizikových vírusoch. Znamená to, že človek nikdy nevie, aký vírus pri sexuálnom styku môže získať.

Súvislosť medzi výskytom nádorových ochorení krčka maternice a sexuálnym životom bola objavená už v 19. storočí, no až v 20. storočí bola dokázaná súvislosť medzi HPV a rakovinou krčka maternice – vďačíme za to nemeckému lekárovi a virológovi Haraldovi zur Hausenovi, ktorý sa vďaka tomuto objavu stal nositeľom Nobelovej ceny za medicínu v roku 2008.

Prenos HPV

Sexuálnym kontaktom sa prenášajú iba tzv. anogenitálne HPV, čiže HPV prejavujúce sa bradavicami v oblasti genitálií a v okolí konečníka.

Nemusí ísť pritom len o „klasický“ sexuálny styk, patrí sem aj orálny sex – vždy však ide o sexuálny styk s infikovaným partnerom a nezáleží, či je zdrojom infekcie muž alebo žena.

Prienik HPV uľahčujú hlavne mikrotrhlinky, ktoré vznikajú na slizniciach pri pohlavnom styku. Ochorenie postihuje hlavne mladšiu generáciu, čiže ľudí medzi 15. a 25. rokom života, ktorí sú sexuálne aktívni. Nemusí ísť vždy o promiskuitné správanie – stačí kontakt s jediným prenášačom ochorenia.

Pochopiteľne, viac riskujú ľudia, ktorí svojich sexuálnych partnerov častejšie striedajú. Hlavne veľmi mladí jedinci mylne považujú za bezpečný každý pohlavný styk, pri ktorom nehrozí možnosť počatia – hormonálna antikoncepcia však pred pohlavne prenosnými ochoreniami nechráni, takže nechráni ani pred prenosom HPV.

Na druhej strane si treba uvedomiť, že ani kondóm sa pri prenose HPV nedá považovať za dostatočne bezpečnú bariéru.

HPV sa totiž nevyskytujú len vo vnútri pošvy, ale – ako sme spomínali – aj na vonkajších genitáliách a v okolí konečníka, pričom tieto časti nie sú kondómom chránené. A aby sme boli spravodliví, najnovšie poznatky hovoria o možnostiach prenosu HPV nielen sexuálnym kontaktom, ale získať ich môžete aj v saune, na plavárni či vo fitnescentre, pričom vstupnou bránou bývajú drobné trhlinky na koži!

Prejavy HPV

Nie u každého jedinca sa musí infekcia HPV nutne prejaviť. Už sme uviedli, že to závisí od jeho imunity. V skutočnosti sa navonok prejaví iba stotina anogenitálnych HPV – s ostatnými si zdravý organizmus dokáže poradiť bez toho, aby sa prejavili na koži alebo na slizniciach.

Či ste nad HPV vyhrali alebo nie, niekedy ťažko povedať – doba, po ktorej sa HPV prejaví, môže kolísať od niekoľkých dní až po niekoľko rokov. Konkrétne prejavy sa môžu líšiť.

Každý HPV sa síce prejavuje zmenami na koži alebo na sliznici, no kým v niektorých prípadoch to môžu byť sotva voľným okom postrehnuteľné maličké výrastky, inokedy môžu byť väčšie a odlišné môže byť aj ich sfarbenie (od bielej po krvavočervenú). Ak sa ložisko infikuje baktériami, môže dokonca aj mokvať.

HPV – tichý nepriateľ
Prečítajte si tiež:

HPV – tichý nepriateľ

HPV infekcia u ženy a muža

Laická verejnosť si HPV spája zvyčajne s rakovinou krčka maternice u žien. Pravda je však taká, že HPV sa vyskytuje u oboch pohlaví rovnako. Je pravda, že u žien je HPV infekcia diagnostikovaná častejšie – je to však preto, že ženy (hlavne mladšie) častejšie absolvujú preventívne prehliadky u gynekológa, takže prípadný výskyt ochorenia je podchytený omnoho skôr ako u muža.

HPV infekcia sa u ženy prejavuje na vonkajších genitáliách, v pošve a na krčku maternice.

HPV infekcia u mužov sa zasa prejavuje na penise, v okolí vyústenia močovej rúry a na semenníkoch.

U žien aj u mužov býva v 20 – 30 percentách prípadov postihnuté aj okolie konečníka. V posledných rokoch sa dáva väčší výskyt rakoviny v dutine ústnej aj do súvislosti s prenosom HPV do tejto oblasti „vďaka“ častejšiemu praktizovaniu orálneho sexu – opäť predovšetkým u veľmi mladých ľudí, hlavne u dievčat, ktoré ešte nechcú užívať hormonálnu antikoncepciu.

HPV

Medzi najviac rizikové faktory získania HPV patrí promiskuitné správanie (v tínedžerskom a adolescentnom veku, často podporené užívaním hormonálnej antikoncepcie), nechránený pohlavný styk a znížená imunita, ktorá si s HPV nedokáže poradiť.

Používanie kondómu môže pomôcť pri predchádzaní infekcie, ale iba čiastočne vzhľadom na skutočnosť, že kondóm nedokáže prekryť celú plochu vonkajších genitálií, ktorými sa partneri pri pohlavnom styku dotýkajú.

Treba si uvedomiť, že HPV sú vysoko infekčné, takže k infikovaniu môže dôjsť už po prvom kontakte s HPV.

Väčšina ľudí sa infikuje počas prvých rokov sexuálneho života – ak má jeden z partnerov HPV, k vzniku HPV infekcie u druhého dôjde spravidla v priebehu troch mesiacov.


Viete, že až 30 % mužov a žien sa HPV infikovali pri svojom prvom pohlavnom styku?

Diagnostika a liečba

  • Skúsený lekár dokáže HPV infekciu ľahko identifikovať. V prípade potreby sa môže urobiť odber materiálu z postihnutého miesta, pričom je možné presne identifikovať typ vírusu. Ide však o vyšetrenie, ktoré sa vykonáva iba v určitých prípadoch. U žien sa pozornosť lekárov zameriava dvoma smermi – na prevenciu rakoviny krčka formou očkovania a na diagnostiku možného výskytu rakovinových zmien na krčku maternice.
  • Pri preventívnej gynekologickej prehliadke sa v pravidelných intervaloch (raz za dva roky, v prípade potreby aj častejšie) odoberá ster z krčka maternice, ktorý je laboratórne vyšetrený. Možný problém naznačujú zmeny v stave buniek odobratých z povrchu krčka maternice – niekedy stačí stav iba sledovať, inokedy sú zmeny také závažné, že je nutné operačné riešenie. Netreba zabúdať, že čím skôr sa dysplázie odhalia, tým ľahšia, jednoduchšia a rýchlejšia je ich liečba.
  • V niektorých prípadoch sa lézie dajú „poriešiť“ aplikovaním krému alebo roztoku (na vonkajších genitáliách), efektívna býva liečba menších lézií tekutým dusíkom, laserom, prípadne chirurgickým odstránením bradavice v lokálnej alebo celkovej anestézii (to závisí od veľkosti a miesta lokalizácie bradavice).

Prevencia – možná?

Ako prevencia pred nákazou HPV v podstate funguje len vyhýbanie sa sexuálnemu kontaktu, príp. vernosť jednému partnerovi. Vieme, že hlavne prvá možnosť je pre väčšinu ľudí neakceptovateľná. Keďže nemá zmysel zakrývať si oči pred týmito skutočnosťami, reálnu prevenciu možno nasmerovať do oblasti očkovania. V súčasnosti existujú vakcíny, ktoré dokážu ochrániť pred HPV infekciou – podávajú sa vo viacerých dávkach, pričom kompletná vakcinácia by mala prebehnúť pred prvým pohlavným stykom.

Vakcína je odporúčaná nielen pre mladé dievčatá, ale aj pre chlapcov (bradavice a nádory ohrozujú nielen dievčatá, ale aj chlapcov). Podanie vakcíny má zmysel aj vo vyššom veku, hlavne ak existuje možnosť, že daný jedinec ešte nebol infikovaný daným typom HPV.

Očkovanie nechráni pred HPV absolútne – vakcíny, ktoré sú momentálne k dispozícii, pomáhajú vytvoriť imunitu iba pred niekoľkými typmi HPV, pričom ide o HPV z kategórie vysoko rizikových. Určite stojí za zváženie možnosť ochrany pred možným rakovinovým ochorením, hlavne v dobe, keď má čoraz viac ľudí problémy s imunitou, takže sa pred vírusmi nedokáže chrániť „vlastnými silami“. V prospech očkovania hovorí tiež fakt, že v relatívne krátkom období po zavedení očkovania došlo k zníženiu počtu karcinómov krčka maternice (tieto štatistiky pochádzajú hlavne zo zahraničných zdrojov, kde je preočkovanosť obyvateľstva podstatne vyššia ako na Slovensku).

HPV a tehotenstvo

Samotný HPV neovplyvňuje možnosť otehotnieť, to ale neznamená, že nemôže ovplyvniť zdravotný stav tehuľky. Treba si uvedomiť, že v súčasnosti ženy rodia vo vyššom veku než v minulosti, pričom pred otehotnením spravidla vystriedajú viacerých sexuálnych partnerov. Z toho vyplýva, že vďaka HPV sa môžu objaviť na krčku tehotnej ženy určité zmeny.

Riešenie takéhoto stavu si vyžaduje veľmi dôkladné zváženie všetkých možností – na jednej strane je to maximálna snaha o bezproblémový priebeh tehotenstva, na strane druhej zdravotný stav samotnej budúcej mamičky. Vo vážnejších prípadoch sa stav tehuľky konzultuje s onkológom. Ak je to len trochu možné, lekári sa snažia vyhnúť zákrokom na krčku maternice v čase gravidity, aby neohrozili priebeh tehotenstva. Zvyčajne sa prípadné konizácie krčka (vyseknutie postihnutého tkaniva) vykonávajú až po pôrode. V prípade postihnutia krčka maternice sa spravidla naplánuje pôrod cisárskym rezom, aby „poškodený“ krček maternice pri pôrode ešte viac neutrpel.

Pokiaľ však nevykazuje známky zmien, často sa počas gravidity upúšťa aj od vykonania cytologického steru, aby sa predišlo jeho prípadnému podráždeniu.

...na záver

HPV infekcie sú v súčasnosti značne rozšírené, predchádzať im možno do značnej miery zodpovedným prístupom k sexuálnemu životu, čiastočne aj používaním kondómu. Veľký význam má včasná diagnostika a liečba HPV infekcie, ktorá môže pomôcť nielen ich šíreniu, ale aj vzniku rakovinových ochorení. Veľkým pomocníkom v boji proti HPV infekcii je aj očkovanie modernými vakcínami, ktoré by malo byť kompletizované u mladých ľudí ešte pred prvým pohlavným stykom, pomáha však aj u ľudí, ktorí síce už pohlavne žijú, ale daný typ HPV infekcie sa u nich ešte nerozvinul.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: