Diabetes mellitus: sladká choroba

Redakcia | 30. apríl 2017
Diabetes mellitus: sladká choroba

Diabetes mellitus (cukrovka) je vážne celoživotné metabolické ochorenie. Postihuje obe pohlavia, všetky vekové kategórie, rasy a etnické skupiny.

Väčším problémom než samotná cukrovka sú však jej komplikácie, ktoré postihujú hlavne oči, obličky, nervovú sústavu a obvodové cievy napr. na dolných končatinách. Najčastejšie rozlišujeme medzi cukrovkou 1. a 2. typu.
Liečba cukrovky sa zameriava na intenzívnu kontrolu hladiny cukru v krvi s cieľom udržať ju v normálnom rozmedzí. 

Aké zdravotné komplikácie môže spôsobiť cukrovka?

Ak je hladina cukru dlhodobo príliš nízka alebo príliš vysoká, môže to spôsobiť veľmi vážne následky, napríklad:
  • dlhodobo zvýšená hladina (chronická hyperglykémia) môže viesť k slepote, zlyhaniu obličiek, kardiovaskulárnym komplikáciam a amputáciam na dolných končatinách;
  • nízka hladina (hypoglykémia) môže viesť k strate vedomia a súvisiacim poraneniam a v prípade neposkytnutia včasnej a adekvátnej pomoci až k úmrtiu;
  • veľmi vysoká glykémia (hyperglykémia) môže byť najmä u pacientov s cukrovkou 1. typu príčinou diabetickej ketoacidózy (DKA), čo je stav, pri ktorom dochádza k narušeniu rovnováhy vnútorného prostredia a ohrozuje pacienta na živote. 
Medzi nepretržité (kontinuálne) monitorovanie glykémie (cukru v krvi pacienta) patrí senzor Enlite, ktorý je dostupný už aj na Slovensku.

Pacientom s diabetom 1. typu je implantovaný pod kožu v oblasti brucha alebo na sedacom svale a vďaka väčšej presnosti merania im umožňuje dosiahnuť lepšiu kontrolu glukózy a zistiť hypoglykémiu.

Zdravotná poisťovňa ho od začiatku roka 2012 prepláca tehotným ženám a deťom do 15 rokov. Vďaka nepretržitému monitoringu aj počas spánku dokáže predchádzať vážnym komplikáciám diabetikov už v predstihu.

Zavádzanie senzora je úplne bezbolestné a diabetickí pacienti sa nemusia obávať častých bolestivých vpichov do prsta potrebných na získanie vzorky krvi.
Prečítajte si: „Sladká choroba“. Zasiahla aj do vášho života?

Prečítajte si: Veľké kolísanie cukru počas gravidity

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: