Tínedžeri: Prečo robia hlúposti

Michaela Klamová | 15. jún 2022
Tínedžeri

Toto obdobie je preslávené nerozvážnosťou či ľahkomyseľnosťou, či už v štýle obliekania, miery alkoholu alebo zlých životných rozhodnutí. Je to však ich chyba, či za to môže príroda?

Vedci majú rýchlu a jednoduchú odpoveď: oblasti mozgu, ktoré riadia rozhodovanie, sa naplno rozvinú až v ranej dospelosti. Vyvíjajúci sa mozog tínedžera môže byť pri rozhodovaní sa veľmi reaktívny a zároveň menej schopný zvážiť dôsledky týchto rozhodnutí.

Zlé rozhodnutia tínedžerov

Rozlíšiť dobré od zlého dokážu už malé deti a vedia to aj tínedžeri. Problém však nastáva, ak sa zmení prostredie z pokojného na stresové, naplnené emóciami.

Váš pubertiak vie, že kradnúť, piť alkohol či fajčiť nie je správne, no v stresovej situácii (napríklad pod tlakom rovesníkov, na ktorých chce zapôsobiť) jeho mozog s uvedomelým rozhodovaním ešte akosi nestíha.

Predný lalok mozgu zodpovedný za rozhodovanie, kontrolu impulzov, vyhľadávanie senzácií, emocionálne reakcie a následné myslenie – dokončí svoj vývoj až vo veku približne 20 – 25 rokov (ext. zdroj štúdia). Až približne v tomto veku dosahujú mladí dospelí to, čo môžeme nazvať psychosociálna zrelosť.
Zdroj: www.sciencealert.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: