Syndróm najstaršej dcéry: Ako rodičia máme tendenciu vidieť najstaršie dieťa vyspelejšie

MK | 20. marec 2024
Syndróm najstaršej dcéry

Byť dobrým príkladom v každom smere, postarať sa o mladších súrodencov a pomáhať s domácnosťou - mnohé dievčatá v pozícii najstaršej dcéry dospievajú skôr. Sú praktické ale aj úzkostlivé, šikovné, no často ich práve perfekcionizmus, ktorý sa od nich očakáva, dostane na kolená.

Najstaršie dcéry majú v rodinnej dynamike špeciálne postavenie, táto pozícia prináša so sebou veľké výzvy - záťaž "dobrého príkladu" pre mladších súrodencov a zodpovednosť, ktorú často nesú vo svojich rodinách, od starostlivosti o mladších súrodencov až po pomoc s domácimi prácami. 

Na jednej strane sú pýchou rodičov, keďže najstaršie deti bývajú úspešné, na druhej strane si do života odnášajú silný pocit perfekcionizmu a zodpovednosti za celú rodinu. "Často som poháňaná pocitom, že musím. Čo by povedali naši? Veď sa vo mne vidia. Moje úspechy sú samozrejmé a bojím sa zlyhania, tak idem... niekedy aj za cenu neskutočnej únavy a demotivácie. Cítim, že sa na mňa spoliehajú, tak vždy pribehnem domov, keď sa niečo deje, aj keď som najďalej," zdôveruje sa Danka, ktorá má dvoch mladších súrodencov. 

Syndróm najstaršej dcéry

Sanam Hafeez, PsyD, neuropsychológ (ext. zdroj Sanam Hafeez), opisuje syndróm najstaršej dcéry ako emocionálnu záťaž, ktorá môže mať významný dopad na ich vlastnú identitu ale aj vzťahy v rodine. Aj keď táto zodpovednosť môže vybudovať silné vodcovské a organizačné schopnosti, prináša aj pocit preťaženosti a problémy so stanovením osobných hraníc. Tento pocit často pretrváva u najstarších detí aj do dospelosti a cítia sa byť zodpovedné za to, čo sa deje s rodičmi či súrodencami. Často sú "záchrancami" rodinných problémov. Minimálne cítia tlak na to, že by mali byť.  

Poradie narodenia môže ovplyvniť osobnostné črty, ale nie najdôležitejším deterministickým faktorom. Individuálne rozdiely a osobné skúsenosti hrajú významnú úlohu v tom, ako čelíme tomu, čo nám život prináša. Byť najstaršou dcérou so sebou jednoznačne prináša výzvy, na druhej strane je dôležité uznať aj pozitíva, ako je rozvoj vodcovských schopností a zmysel pre zodpovednosť. Tieto skúsenosti môžu pripraviť najstaršie dcéry na úspech v rôznych oblastiach života - od ambícií a kariéry až k rozhodovacím schopnostiam a pripravenosti na materstvo. 

Výzvy pre najstaršie dcéry

Často sa stáva, že najstaršie dcéry preberajú v rodinách zodpovednosť za starostlivosť o mladších súrodencov, pomoc s domácimi prácami a podporu rodiny, najmä, ak ide o rodinu s jedným rodičom. Toto môže viesť k pocitu preťaženosti a zanedbávania vlastných potrieb a záujmov. Najstaršie dcéry sú pod tlakom, aby sa stali perfekcionistkami a vynikali vo všetkom, čo robia. Očakáva sa, že budú dobrým príkladom pre mladších súrodencov. Kontrolujú svoje správanie, snažia sa o skvelé výsledky v škole, chcú byť "dobré" a uvedomujú si zodpovednosť, ktorú často aj nevedomky kladieme na ich plecia.  

Príležitosti pre najstaršie dcéry

Zodpovednosť a skúsenosti získané pri starostlivosti o súrodencov a pomoc s domácnosťou môžu najstaršie dcéry pripraviť na vodcovské pozície v budúcnosti. Manažment času a prioritizácia sú zručnosti, ktoré sa u nich rozvinú skôr ako u ich rovesníkov. Vychovávanie súrodencov a aktívna účasť na rodinnom živote môžu podporiť rozvoj empatie, starostlivosti a sociálnych zručností.

Na čo by si rodičia mali dať pozor 

Ako rodičia máme tendenciu vidieť najstaršie dieťa vyspelejšie, ako v skutočnosti naozaj je. To je veľká chyba a v tomto smere je potrebné prehodnotiť svoje očakávania - či už ide o čas "vlastnej postele", keď sa narodí bábätko, alebo komunikácia v zmysle "ty si už veľká sestra".

Je dôležité, aby rodičia vyvážili zodpovednosť danú najstaršej dcére, a zabezpečili, aby mala dostatok času na svoj osobný rozvoj a záujmy. Uznali jej pomoc a prínos do rodiny, no nezabúdali, že aj ona má svoje emócie a potreby. Potrebuje čas, pomoc a objatie od rodiča rovnako, ako mladší súrodenci. 
 
Rodičia by pri výchove najstaršej dcéry mali upustiť  z očakávaní a netlačiť na perfekcionizmus. Uznať jej individuálne potreby a ambície, aby sa necítila zanedbávaná alebo prehliadaná. A čo je dôležité, rodičia by mali pomôcť svojim najstarším dcéram naučiť sa stanoviť hranice a správne nastaviť mieru zodpovednosti, ktorú majú.  

Zdroj: www.parents.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: