Prvá pomoc: Prázdninové zlomeniny

Mgr. Magdaléna Marcinčinová a Bc. Matej Marcinčin | 14. júl 2022
Prázdninové zlomeniny

V lete sa často detské „vylomeniny“ skončia zlomeninami. Čo robiť, ak sa to prihodí aj u vás?

Poranenia kostí sú pomerne častými úrazmi, a to platí pre dospelých i deti. Často k nim dochádza počas aktivít v domácnosti, na záhrade, detskom ihrisku, pri športe alebo pri rôznych ďalších činnostiach. Odborne vysvetlené – zlomenina vzniká v dôsledku pôsobenia sily na zdravú kosť. Môže ísť o silný náraz, tlak, ohýbanie, otáčanie alebo ich kombináciu.  

Vzniknutá zlomenina môže byť dvojakého typu: otvorená alebo zatvorená

Pri zatvorenej zlomenine ostáva koža neporušená, no úlomky zlomenej kosti môžu narušiť vnútorné tkanivá a orgány. Otvorená zlomenina sa vyznačuje tým, že časť kosti prenikne cez kožu a spôsobí kožnú ranu, pri ktorej hrozí infekcia a krvácanie v mieste poranenia.

Podľa toho, aká kosť je zlomená, rozlišujeme: zlomenina hornej končatiny, a to ramennej kosti, predlaktia, kostí zápästia a ruky. Pri zlomenine dolnej končatiny to môže byť zlomenina stehennej kosti, predkolenia, členku a nohy. Ďalšie zlomeniny sú zlomenina panvy, rebier, kľúčnej kosti, lopatky, kostí tváre.

Príznaky zlomeniny

Ako spoznáte, že kosť v ruke alebo nohe je naozaj zlomená? Objasní záchranár Bc. Matej Marcinčin:

 • „Pri pohybe končatiny dieťa či dospelý pociťuje bolesť.
 • V mieste zlomeniny môže byť viditeľná zmena tvaru, opuch alebo modrina. Nechýba citlivosť i deformácia končatiny.
 • Zrejmá je porucha pohybu alebo úplná strata pohyblivosti zlomenej končatiny.
 • U osoby sa objavuje šokový stav: bledosť, studený lepkavý pot, rýchle a plytké dýchanie, pocit smädu, zrýchlený tep, ťažko hmatateľný pulz, zmätenosť.
 • Zlomeninu môže sprevádzať rana, ktorá môže krvácať a vyčnievať z nej môžu časti kostí.
 • Praskanie zlomených častí kostí, ktoré síce navonok nevidieť, no je to pri pohybe počuť a je možné ich nahmatať.“

Prázdninové zlomeniny

Prvá pomoc pri zlomeninách

Niekedy však stačí jeden nešikovný pohyb a nešťastie je tu. Čo robiť, keď je zrejmé, že to nebude iba malá „boľačka“? Správny postup prvej pomoci pri zlomeninách vysvetlí M. Marcinčin:

 • „Zachováme pokoj, postihnutého sa snažíme upokojiť a inštruovať ho, aby sa nehýbal.
 • Ošetrenie vykonávame mimoriadne šetrne a podľa možností na mieste úrazu, aby sme s postihnutým nemanipulovali. Ak je presun postihnutého nevyhnutný, vykonávame to mimoriadne opatrne.
 • Z miesta zranenia odstránime oblečenie – roztrhneme, rozrežeme, rozstrihneme.
 • Poškodenou časťou nehýbeme, práve naopak, snažíme sa ju znehybniť.
 • V prípade otvorenej zlomeniny, keď vznikla rana, sa snažíme krvácanie zastaviť tým, že ju sterilne prekryjeme gázou alebo obväzom, aby sme zastavili krvácanie a zabránili vzniku infekcie. Otvorenej zlomeniny sa nedotýkame a vyčnievajúcu kosť v žiadnom prípade nezatláčame naspäť dovnútra.
 • Vytvoríme oporu a znehybníme končatinu tak, aby bol znehybnený jeden kĺb pod a jeden nad zlomeninou. V prípade, že potrebujeme raneného preniesť, môžeme na znehybnenie použiť dlahy, ktoré môžu byť aj improvizované – rovné haluze, rôzne rovné palice, ktoré omotáme tkaninou tak, aby postihnutého netlačili po ich priložení na poranenú časť tela. Držíme sa pravidla – dlaha sa má prispôsobiť končatine, nie naopak.
 • Predchádzame podchladeniu postihnutého – zabezpečíme mu teplo.
 • Ak ide o nekomplikovanú zlomeninu a zranená osoba sa dokáže pohybovať sama, môžeme odbornú pomoc vyhľadať sami. V iných prípadoch ju privoláme a čakáme na rýchlu odbornú pomoc. Pre prípad nutnej operácie nedovolíme postihnutému piť ani jesť. Môžeme mu ovlažovať pery navlhčenou čistou vreckovkou.“ 

Čo určite pri zlomeninách NEROBTE:

 • Nenaprávajte zlomenú kosť.
 • Pri otvorenej zlomenine sa nepokúšajte kosť vtlačiť dovnútra.
 • Krvácanie z rany nezastavujte tlačením na vyčnievajúcu kosť.
 • Nepodávajte postihnutému jedlo a tekutiny.
 • Ak máte podozrenie, že ide o poranenie chrbtice, vôbec nemanipulujte s postihnutým.

Zaujímavosti o kostiach

Viete, že:

 • ... keď sa narodíme, máme viac kostí ako v dospelosti? Malé dieťa ich má až 300 a počas života sa mnohé z nich zrastú tak, že dospelý človek ich má 206.
 • ... najviac kostí je v rukách, až 54.
 • ... stehenná kosť je najväčšou a najsilnejšou kosťou na našom tele, naopak ušná kosť strmienok, je tou najmenšou, má iba 5 mm.
 • ... všetky kosti sú vzájomne poprepájané a vytvárajú jeden celok – kostru človeka. Iba jedna kosť v tele k nim nie je napojená, a to jazylka – podieľa sa na tvorbe reči.
 • ... zuby sú silnejšie ako kosti.
 • ... pri zlomenine kosti sa po zrastení kosť stáva pevnejšou, ako bola predtým.
 • ... prsty na nohách sú tie najkrehkejšie a ľahko sa lámu.

Prázdninové zlomeniny

Rada na záver:

Ak si toto leto vo vašej rodine budete pamätať ako to so zlomenou rukou či nohou vášho syna či dcéry, neberte to tragicky. Dodržujte všetky odporúčania lekárov, hojenie kostí nejaký čas trvá a nedá sa urýchliť. Ale zasa na druhej strane, veselé obrázky na bielej sadre, ktoré môžete malému pacientovi nakresliť, spríjemnia deň vám i malému ranenému.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: