Prekvapivé fakty o súrodencoch

Marika Koscelníková | 15. február 2022
Súrodenci

Objavte pár vecí o vzájomnom vzťahu vašich detí – niektoré z nich ste možno netušili.

Často sa hovorí o tom, že poradie narodenia určuje našu osobnosť. Toto tvrdenie nie je úplne vedecky podložené, ale je veľa výskumov, ktoré sa k tejto hypotéze prikláňajú. Vzájomné interakcie, odovzdávanie skúseností, každé ďalšie dieťa sa už narodí do trošku inej rodiny a vzťahov - to všetko sa odrazí na povahe dieťaťa. 

Súrodenci spolu trávia viac času ako s kýmkoľvek iným

Štúdie potvrdzujú, že súrodenci trávia spolu približne 33 percent svojho voľného času. Aj keď sú deti staršie a majú viac záujmov a povinností, stále trávia aspoň 10 hodín týždenne so svojimi bratmi a sestrami – vo veľkých rodinách je to viac ako 17 hodín týždenne. Učia sa od seba, vstupujú do konfliktov, modelujú správanie. Deti, ktoré vyrastajú so súrodencami sú empatickejšie a menej urážlivé, doma sa "vycvičili" reagovať primeranejšie na konfliktné situácie.  

Súrodenci majú obrovský vplyv na náš názor, osobnosť a správanie

A to ešte viac ako rodičia (ktorí majú menší vplyv napríklad aj na to, či dieťa fajčí alebo pije, ako súrodenci, ext. zdroj štúdia). Podľa niektorých výskumov 80 percent z nás trávi aspoň tretinu života so súrodencom alebo súrodencami. Niektoré výskumy ukazujú, že je to prospešné, dobré súrodenecké vzťahy vedú k väčšej životnej spokojnosti a väčšej sebaúcte. Aj keď sa seba zazerajú, jeden pre druhého sú si vzorom a najbližším človekom.

Súrodenci majú tendenciu podobať sa na seba vzhľadom, ale nie povahovo

Napriek tomu, že majú rovnakých rodičov a výchovu, sú  súrodenci často úplne rozdielni, pokiaľ ide o ich povahy. Prečo je to tak, nie je jasné, ale je pravda, že súrodenci majú tendenciu snažiť sa navzájom odlíšiť. Robia to úplne zámerne. 

Starší súrodenci môžu byť múdrejší

Prečo je to tak? Jedna z teórii hovorí, že starší súrodenci trávia čas učením svojich mladších súrodencov, čím si upevňujú vlastné chápanie pojmov. Môže to byť aj tak, že prvorodené deti majú navrch, pretože mali viac pozornosti a možností obohacovania sa svojich rodičov predtým, ako sa narodilo ďalšie dieťa. Niečo na tom bude.

Výskumy o súrodencoch

Mladší súrodenci môžu byť odvážnejší a viac extrovertní

Niektorí veria, že je to preto, že najmenší členovia rodiny sú nútení viac kričať a riskovať, aby upútali pozornosť rodičov (platí to najmä vo veľkých rodinách). Musia byť priebojnejší.

Mladší súrodenci majú menej alergií

Mladšie deti môžu mať o niečo menšiu pravdepodobnosť vzniku alergií a ekzémov ako ich starší súrodenci, aj preto, že v čase ich príchodu na svet je v domácom prostredí vďaka starším súrodencom veľa choroboplodných zárodkov. A mikróby zase môžu pomôcť vybudovať silnejší imunitný systém.

Viac súrodencov - menej obezity 

Jedna štúdia (ext. zdroj štúdia) zistila, že riziko obezity klesá o 14 percent s každým ďalším súrodencom v domácnosti. Súrodenci majú tendenciu udržiavať sa navzájom fyzicky aktívni a o plný hrniec cestovín sa musia podeliť :)

Čím viac súrodencov máte, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa v dospelosti rozvediete

Štúdia Štátnej univerzity v Ohiu odhalila, že počet súrodencov môže ovplyvniť to, ako dopadne manželstvo. Vedci, ktorí sa týmto výskumom zaoberajú už vyše tridsať rokov, dospeli, dokonca, ku konkrétnemu zisteniu, že každý ďalší súrodenec znižuje pravdepodobnosť rozvodu o 2 percentá. 

Viac súrodencov môže znamenať viac skúseností s ostatnými – a to môže byť výhodou, pokiaľ ide o vyjednávanie pri vzostupoch a pádoch manželstva.

Zdroj: www.whattoexpect.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: