Lekár radí: Ako si poradiť s KAŠĽOM?

NUDTARCH | 5. november 2021
Kašeľ u detí
foto: NUDTARCH

Kašeľ sa v detskom veku najčastejšie objavuje pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest, ktoré spôsobujú v najväčšej miere vírusy, zriedkavejšej baktérie. Pri normálne fungujúcom imunitnom systéme a adekvátnej liečbe dochádza k zvládnutiu bežného infektu v priebehu 5-7 dní.

Na otázky odpovedá primár NÁRODNÉHO ÚSTAVU DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC MUDr. Peter Ferenc, PhD.

Postkovidový syndróm u detí: Ako ho diagnostikovať a liečiť?

Aký je rozdiel medzi suchým a vlhkým kašľom?

Kašeľ je prirodzený, fyziologický reflex. Jeho úlohou  je  udržovať dýchacie cesty  čisté a zbavovať ich cudzorodých látok a hlienu, ktorý sa nadmerne tvorí hlavne počas zápalu dýchacích ciest.  Na začiatku  ochorenia dochádza k dráždeniu kašľových receptorov, ktoré sú  v najväčšom počte  lokalizované do oblasti hrdla, nad a pod hlasivkami. 

Zápalové bunky vo zvýšenej mierne dráždia tieto receptory a dochádza k tzv. suchému, neproduktívnemu kašľu. Ide o výrazný, ostrý zvuk, niekedy (pri laryngitíde) pripomínajúci štekanie psa. Hojný, záchvatovitý kašeľ už neplní svoju prirodzenú úlohu a preto je potrebné ho tlmiť, hlavne v prípade, ak obmedzuje dieťa  pri bežnom fungovaní, napr. pri spaní, fyzickej aktivite.   

Ak imunitný systém zareaguje na infekt podľa očakávania, začne sa tvoriť v dýchacích cestách väčšie množstvo hlienu a kašeľ slúži na uvoľnenie  nadmerného hlienu. Vtedy už ide o tzv. vlhký alebo produktívny kašeľ. Tento kašeľ je pre organizmus potrebný, preto ho netlmíme,  ale podporujeme. Ak sa nám hlieny nedarí vykašľať, podávame lieky, ktoré daný hlien zriedia a umožnia efektívnejšie vykašliavanie. 

Kedy môže ísť dieťa späť do kolektívu ak prekonalo chorobu, no kašeľ neustupuje aj niekoľko týždňov?

Kašeľ sa v detskom veku najčastejšie objavuje pri infekčných ochoreniach  dýchacích ciest, ktoré spôsobujú v najväčšej miere vírusy, zriedkavejšej baktérie. Pri normálne fungujúcom  imunitnom  systéme a adekvátnej liečbe  dochádza  k zvládnutiu bežného infektu v priebehu 5-7 dní. Po tomto období už dieťa pri kašli neuvoľňuje choroboplodné zárodky a nie je rizikové pre ostatných  členov detského kolektívu.  Kašeľ môže po infekte pretrvávať niekoľko dní až týždňov. Záleží od mnohých faktorov. 

Napr. po prekonaní  zápalu  dýchacích ciest spôsobeným napr. mykoplazmami a chlamýdiami vzniká v dýchacích cestách  tzv. priedušková hyperreaktivita. Znamená to, že po prekonaní zápalu  reaguje sliznica dýchacích ciest na stimuly oveľa citlivejšie. Vtedy kašeľ vyvolávajú podnety, ktoré boli predtým zvládané bez problémov. Medzi ne patria  napr. studený, vlhký vzduch, náhla zmena teploty vzduchu, zvýšená fyzická aktivita. Ak ide  o stav prechodný, vzniknutý po respiračnom ochorení, zvykne sa upraviť v priebehu niekoľkých týždňov.  Tento stav sa môže vyskytovať aj pri chronických, neinfekčných ochoreniach, napr. pri alergii a astme. Vtedy môže kašeľ pretrvávať dlhodobo a je nutné ho aj liečiť.   

Môže dlhodobý kašeľ vážne poškodiť pľúca?

Ak ide o zdravé pľúca, nezmenené vrodenými chorobnými procesmi alebo chronickým zápalom, dochádza k ich poškodeniu veľmi zriedkavo.  Výnimkou bývajú vysokí, tenkí adolescenti, u ktorých môže kašeľ raritne spôsobiť svojvoľné  „prasknutie“ pľúc, hovoríme o tzv. spontánnom  pneumothoraxe. Je to ochorenie, ktoré sa musí liečiť čo najskôr a preto patrí do nemocnice. 

Dá sa na začiatku choroby predísť vzniku alebo rozvoju kašľa?

Ak už ochorenie dýchacích ciest prepukne  je rozvoju kašľa veľmi ťažko zabrániť. Najlepšia je prevencia.  Predchádzať vzniku  respiračných ochorení – vyvarovať sa veľkým kolektívom, nákupným centrám. Ísť radšej do prírody. Pobyt na čerstvom vzduchu posilňuje imunitný systém. Samozrejme existujú aj iné, chronicky známe spôsoby stimulácie imunitného systému – otužovanie, vitamíny v prirodzenej podobe, komerčné prípravky zlepšujúce imunitu.  

Kašeľ
Prečítajte si tiež:

Kašeľ

Pomáhajú pri kašli aj domáce recepty ako naparovanie, lyžička medu či cibuľový sirup?

V prípade infekcie dýchacích ciest môžu „babské recepty“ pomôcť. Naparovanie sa neodporúča, pretože zhoršuje opuch dýchacích ciest. Ale  cibuľa, cesnak, med obsahujú prirodzené antibakteriálne látky. Tie majú pri liečbe infektov  určite význam. Paradoxne  pri alergickom kašli a alergii na pele rastlín môže byť med faktorom, ktorý kašeľ zhoršuje. Med obsahuje malé množstvo nespracovaných peľových častíc, ktoré po prieniku do detského organizmu spúšťajú  alergickú reakciu. 

Ako minimalizovať dopad životného prostredia na naše dýchacie cesty?

V životnom prostredí sú prítomné látky, ktoré všeobecne škodia, bez ohľadu na kondíciu respiračného traktu. Patria medzi ne  znečisťovače alebo polutanty. V drvivej väčšine  ide o chemické látky, ktoré sa uvoľňujú pri spracovaní fosilných palív. Taktiež sem rátame cigaretový dym, ktorý sa v detskom veku spolupodieľa na vzniku chronických ochorení dýchacích ciest. Mám len jednu radu, vyhýbajte sa im  ako najlepšie viete. V životnom prostredí sa nachádzajú aj látky, ktoré nie sú znečisťovače vo všeobecnosti, ale napriek tomu mnohým deťom spôsobujú ťažkosti. Ide o alergény. 

Najčastejšie ide o pele rastlín, epitélie zvierat, roztoče.  Tu vieme aktívnym prístupom  k životnému prostrediu  redukovať ich množstvo v ovzduší. Čistenie domáceho prostredia, eliminácia kontaktu  s domácimi zvieratami, pobyt v prírode alebo zmena prostredia pri pelení rastlín, ktoré vám spôsobujú ťažkosti. 

Čo robiť v prípade, ak dieťa dlhodobo sucho pokašliava a všetky doterajšie vyšetrenia –  alergologické, zápalové, výtery z nosa atď., sú negatívne?

Dlhodobý alebo chronický kašeľ je v detskom veku najčastejšie spôsobený alergiou, chronickým infektom dýchacích ciest, zatekaním  hlienov z horných dýchacích ciest,  refluxom  - návratom obsahu žalúdku do oblasti dýchacích ciest.  A čoraz častejšie  sa za kašľom  v detskom veku objavujú aj psychické problémy.  Na tomto má svoj podiel  aj epidémia Covidu so sprievodnými javmi ako je sociálna  izolácia detí.  Aby som odpovedal na vašu otázku, aj keď sú základné vyšetrenia  negatívne je vhodné doplniť  širšie koncipované, špecializované vyšetrenia, ktoré nám o príčinách kašľa povedia viac. 

Môže sa po prekonaní covidu kašeľ opakovane vracať?

Covid je vo všeobecnosti  ako akýkoľvek  iný infekt, ktorý postihuje predovšetkým dýchacie cesty. Ako som už spomínal  vyššie, po prekonaní zápalu v dýchacích cestách môže vznikať  zvýšená citlivosť dýchacích ciest a tým pádom môže byť kašeľ dlhodobý alebo opakovane sa vracajúci.   

Ak pacient prekonal covid a počas ochorenia nemal kašeľ ani iné príznaky spojené s pľúcami, je možnosť, že bude mať napriek tomu poškodené pľúca týmto ochorením?

Máme viacero osobných  skúsenosti, že napriek ľahkému, často až bezpríznakovému  priebehu  Covidu  sa u detí po určitom čase objavujú  dlhodobé ťažkosti. Čiže závažnosť priebehu Covidu nekoreluje  s neskorými, často dlhodobými ťažkosťami detí.  Vtedy hovoríme o Long Covide alebo postcovidovom syndróme. 

Na čo by si mali dať rodičia detí s prekonaným ochorením covid pozor? 

Rodičia by deťom mali venovať zvýšenú pozornosť. Mali by sledovať výkonnosť detí, zvýšenú únavu, horšiu toleranciu námahy, kašeľ, bolesti hlavy, búšenie srdca, zhoršenie kvality spánku, zmeny nálad, záujem o okolie a podobne. 

Sú vhodné nejaké kontroly u odborníka, prípadne RTG pľúc niekoľko mesiacov po ochorení covid?

V prípade, ak u dieťaťa po prekonaní Covidu pretrvávajú chronické ťažkosti je priam žiadúce dôsledné vyšetrenie, ktoré by malo byť zamerané predovšetkým na dýchací a srdcovocievny trakt. Následne podľa zistených výsledkov je vhodné určiť  ďalšie sledovanie v odborných ambulanciách.    

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: