Keď dieťa v spánku chrapčí a hvízda. Je to v poriadku?

PaedDr. Dagmar Baluchová | 4. Sep 2020
Stridor u detí

Stridor u malých detí.

Stridor (z lat. stridulus = škrípanie, hvízdanie) je zvuk rôznej intenzity, ktorý môže vznikať počas vdychu alebo výdychu. Môže sa prejavovať piskľavo, chrapľavo a je dobre počuteľný. Často sa spája s ochoreniami dýchacích ciest, no vzniká aj vtedy, ak dieťa či dospelý prehltne nejaký drobný predmet.

Môže sa tiež vyskytovať pri ochoreniach kardiovaskulárneho, gastrointestinálneho a nervového systému. Samotný stridor však nie je ochorením, považuje sa len za príznak.

Stridor je častý u dojčiat a predčasniatok 

Zo života:

„Môj synček sa narodil predčasne. Našťastie, v nemocnici sme po jeho narodení neboli dlho a obišli nás aj ochorenia typické pre predčasniatka. Doma to išlo pomaly a nie ľahko, ale išlo. Často ma však pri kŕmení malého prekvapil jeho chrapot. Bála som sa, či sa nedusí.

Zmocňovala sa ma panika, pretože som nevedela, či je to len tým, že sa učí piť z fľaše (o mlieko som prišla), alebo sa potrebuje nadýchnuť. Pediatrička ma po dôkladnom vyšetrení synčeka upokojila, že je v poriadku a ide „iba“ o stridor. Vraj je u predčasne narodených detí pomerne častý. Teraz bude mať Marko tri roky a občas, najmä keď je chorý, alebo sa zadúša plačom, sa ten hrozný zvuk uňho objaví, ale je to podstatne zriedkavejšie ako predtým,“ opisuje svoju skúsenosť mama Ivana. 

Nejedna mamička sa už s označením stridor stretla. Nečudo. U predčasne narodených detí, ale i u dojčiat je pomerne častý, pretože ich dýchacie cesty majú menší priemer a steny sú poddajné pre mäkkosť chrupaviek. Vo väčšine prípadov však stridor nie je prítomný už pri narodení, ale vyvíja sa počas prvých týždňov života. Keď dieťa ochorie, má respiračný infekt, zvýšenú teplotu, môže sa objaviť i stridor. Ako však dieťa rastie, dochádza aj k spevneniu chrupaviek a ústupu stridoru. 

Stridor môže mať rôzne príčiny. Najčastejšie sa rozlišuje:

  • Inspiračný stridor – prejavuje sa ako hvízdavý až chrapľavý zvuk pri nádychu. Za jeho vznikom môže byť zápal priedušiek, hrtana, horných dýchacích ciest, ale i opuch hlasiviek, hnisavý absces hltanu, či nádor hrtanu, záškrt. Inspiračný stridor je tiež častý pri laryngitíde.
  • Expiračný stridor – vzniká pri výdychu a je typický napr. pri astme, no objavuje sa napr. aj pri zmäknutí chrupaviek na priedušnici, kedy oslabená priedušnica nepracuje pri výdychu dostatočne, ale aj pri vdýchnutí cudzieho telesa (napr. drobná hračka, kocka, guľôčka). Oproti inspiračnému stridoru býva expiračný tichší.
  • Poznáme ešte aj bifázický stridor. Veľmi zriedkavý je aj psychogénny stridor, ktorého príčinou je stres, psychogénne faktory.

Podľa doby trvania rozlišujeme stridor akútny a chronický. Akútny stridor je prítomný pri respiračných infekciách postihujúcich najmä horné dýchacie cesty, pri prehltnutí nebezpečného predmetu, pri akútnej laryngitíde ap., chronický stridor sa vyskytuje napr. pri vrodených chybách dýchacích ciest.

Stridor signalizuje prebiehajúce ochorenie alebo problém/prekážku v oblasti dýchacích ciest.

Zápal priedušiek (bronchitída)
Prečítajte si tiež:

Zápal priedušiek (bronchitída)

Vrodený stridor hrtana 

Prejavuje sa hlasnejším dýchaním až pískaním počas nádychu. Môže byť zjavný už u 2 – 3-týždňového bábätka. Presná príčina jeho vzniku nie je známa, ale zrejme je vyvolaný nezrelosťou hrtanových chrupiek a centrálneho nervového systému. Vrodený stridor nemusí spôsobovať dieťaťu žiadne komplikácie. No môže byť aj prejavom vážneho ochorenia alebo vrodenej chyby hrtana, preto je u každého dieťaťa, ktoré má prejavy dýchania so stridorom, nutné ORL vyšetrenie. 

Na základe nálezu lekár rozhodne o nutnosti fibroskopického vyšetrenia hrtana (laryngofibroskopia). U detí s vrodeným stridorom hrtana sa častejšie pozoruje výskyt gastroezofagálneho refluxu, no vekom môžu stridor aj reflux ustúpiť. Kontrola u lekára a sledovanie zdravotného stavu dieťaťa je však v pravidelných intervaloch nutné. 

Vdýchnuté cudzie teleso 

Stačí sekunda a nešťastie je na svete. Malé deti sú veľmi zvedavé a nedokážu ešte dostatočne odhadnúť nebezpečenstvo. Malá kocka, kôstka z ovocia, odpadnutá časť z obľúbenej hračky, tvrdší cukrík  – to všetko môžu, pri chvíľke nepozornosti rodičov, vdýchnuť.

Upozorniť na to, že  dieťa má niečo v dýchacích cestách, čo bráni prenikaniu vzduchu, môže práve zvláštny, hvízdavý zvuk – stridor.

Rozhodne to nie je bežný zvuk a rodič by ho nemal prehliadnuť, pretože ak s dieťaťom nebol v jednej miestnosti v čase, keď k prehltnutiu došlo, práve tento zvuk ho upozorní na to, že sa niečo stalo. Navyše, vdýchnutie cudzieho telesa je spojené s výraznou dušnosťou, prípadne aj kašľom, ktorý má predmet vypudiť z dýchacích ciest.

Ak k takejto situácii dôjde, je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, prípadne zavolať záchranku. Ak aj dieťa predmet vykašle, je nutné odborné vyšetrenie, ktorým sa posúdi, či nedošlo k poraneniu niektorej časti dýchacích ciest. 

Keď je zjavné, že hrozí nebezpečenstvo a osoba (dieťa či dospelý) sa môže začať dusiť, je nutné okamžite privolať lekársku pomoc. 

Vdýchnutie potravy: Prvá pomoc
Prečítajte si tiež:

Vdýchnutie potravy: Prvá pomoc

Diagnostika STRIDORU

Stridor je symptóm, je však dôležité zistiť, čo ho vyvoláva. Ak pediater pri vyšetrení fonendoskopom stridor zaznamená, je zvyčajne nutné vyšetrenie ORL lekárom, prípadne aj pľúcne vyšetrenie.

Môže sa stať (podľa ostatných príznakov a charakteru ochorenia), že je nutné aj vyšetrenie horných a dolných dýchacích ciest až po hlasivky (laryngoskopia). Lekár môže vyšetrenia ešte doplniť o ďalšie, podrobnejšie, napr. ultrazvuk, röntgen pľúc, CT vyšetrenie. Ďalší postup závisí od výsledkov týchto vyšetrení.  

stridor

Liečba stridoru

Ako sme už povedali, stridor upozorňuje na ochorenie/akútny problém. Lieči sa teda ono, nie samotný stridor. Pri správne nastavenej terapii stridor po čase ustúpi a neobťažuje pacienta. 

Ak sa u dieťaťa objavuje stridor kvôli častým chorobám dýchacích ciest či opakujúcim sa laryngitídam, je nutné vo zvýšenej miere dbať na jeho životosprávu, dôkladne vyliečenie sa z chorôb, neumiestňovať ho do kolektívu, ak to jeho zdravotný stav ešte nedovoľuje. Podpora imunity a ochrana pred infekciami je kľúčová.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: