ZLÉ ZNÁMKY? Môžu za to aj kamaráti

Nataša Klárska | 3. Jan 2018
ZLÉ ZNÁMKY? Môžu za to aj kamaráti

Všetky deti chcú niekam patriť a najmä tie v pubertálnom veku. Predovšetkým v puberte, kedy sa snažia niekam patriť, byť osobnosťou a hľadajú si vzory, ktorých správanie napodobňujú a ich črty si privlastňujú. Priatelia majú na mladých ľudí obrovský vplyv.

Tím psychológov z Oregonskej univerzity vydal štúdiu, v rámci ktorej dokázal, že kamarátstvo dokáže ovplyvniť aj študijné výsledky žiaka.

Zlá partia, zlé výsledky v škole

Výskum sa zameral na viac ako 1 200 školákov, ktorých vedci vyzvali, aby označili svojich troch najlepších priateľov. Výsledkom bolo, že tí tínedžeri, ktorých kamaráti sa vymykali z noriem správania negatívnym spôsobom, mali horšie študijné výsledky než ich rovesníci, ktorých priatelia sa zúčastňovali pozitívnych aktivít, napríklad školských záujmových krúžkov, predstavení, reprezentácií a pod.

Ak spozorujete na svojom dieťati negatívne správanie, môže to súvisieť aj s tým, že sa obkolesilo kamarátmi, ktorí na neho nemajú práve pozitívny vplyv. Rodičia cítia nutnosť zasiahnuť, ale to nemusí byť vždy ten správny postup.

Rozprávajte sa s deťmi

Psychológovia radia, aby sa rodičia s deťmi skôr porozprávali, aby deti mali pocit, že ich názor je pre rodičov skutočne dôležitý. Každé dieťa vo svojom živote zažije situáciu, kedy sa cíti viac osamelé, vylúčené z kolektívu. Príčin môže byť niekoľko. V takejto chvíli mu musíte byť oporou a pripomínať mu, že život je aj za múrmi školy a kamarátov si môže nájsť napríklad aj v krúžkoch alebo v kolektíve pri iných aktivitách.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: