Je vaše dieťa triedny klaun? 5 tipov pre rodičov „šaškárov“.

Redakcia | 30. Nov 2016
Je vaše dieťa triedny klaun?  5 tipov pre rodičov „šaškárov“.

Ak je vaše dieťa triedny klaun a zabávač, potrebuje mimoriadne úlohy.

Triedny "šašo" chce upútať pozornosť

Pre niektoré deti predstavuje školská trieda manéž. Ako klauni tu robia „šašoviny“, hojdajú sa na stoličke, chrlia zo seba vtipy a strúhajú grimasy. A kým sa spolužiaci veselo chichocú, ide to so školskými výkonmi triedneho klauna dolu vodou.

Ak to žiak na vyučovaní s  vystrájaním preháňa, robí si žarty na úkor iných a toto správanie pretrváva dlhšiu dobu, mali by proti tomu učitelia a rodičia niečo podniknúť. Inak si dieťa veľmi rýchlo zvykne na pozornosť, ktorú môže takýmto správaním získať. 

Pozorujte správanie dieťaťa

Ak chceme odhaliť príčiny prehnaného vystrájania, netreba ich hľadať len v žiakovi samotnom. Aj štruktúra triedy a rodinné prostredie môžu prispieť k tomu, že sa z dieťaťa stáva „klaun“.

Dôležité je preto pozorovať, kedy sa počas dňa takéto správanie objavuje: „Je to len v triednom kolektíve? Alebo robí takéto „hlúposti“ často aj doma? Ak v tom máme jasno, potom možno ľahšie zistiť, aké pohnútky sa skrývajú za správaním dieťaťa.

Prečítajte si: Ako dieťaťu vysvetliť nevhodné správanie?

Hovorte o problémoch dieťaťa s učiteľom!

Je umením rozšifrovať signály, ktoré dieťa svojím správaním vysiela. Preto je dôležité, aby sa rodičia porozprávali s učiteľom a spolu s ním pracovali na stratégiách riešenia.

Dôvodom správania dieťaťa sú často problémy so sebavedomím

Dôvody nápadného správania môžu byť rôznorodé. Niektoré deti, ktoré hrajú v triede rolu triedneho klauna, majú problémy so sebavedomím. Pokúšajú sa dostať sa zo svojej izolácie tým, že rozosmievajú ostatných.

Problémom je, že sa týmto pojašeným správaním znovu dostávajú do izolácie, lebo iní ich už neberú časom vážne. Ostatným deťom začnú liezť časom šašoviny na nervy a od „klauna“ sa odvracajú. Aj preťaženie dieťaťa učebnou látkou môže viesť k tomu, že v škole vystrája.

Ale ani opačný prípad nie je najideálnejší. Ak je mimoriadne kreatívne dieťa nedostatočne vyťažené môže sa v triede nudiť. A v neposlednom rade môžu takéto správanie vyvolať aj zmeny v rodine, napríklad rozvod rodičov, narodenie súrodenca a pod.

Správanie dieťaťa možno ovplyvniť aj voľnočasovými aktivitami

Niekedy prispievajú určité voľnočasové aktivity k tomu, že sa dieťa oslobodí od roly triedneho klauna. Pomôcť môže aj to, ak obmedzíme pozeranie televízie a ponúkneme dieťaťu alternatívy.

Televízia často núka deťom negatívne vzory, ktoré sa snažia napodobňovať. Detskému sebavedomiu urobí dobre, ak bude zbierať zážitky úspechu v športovom krúžku. Ak má dieťa mimoriadne umelecké nadanie, môže ho využívať napr. v dramatickom krúžku alebo v školskom spevokole. 

Prečítajte si: Televízia a detský divák

Rodič musí dieťaťu kázať hranice

Triedni klauni môžu byť svojím zmyslom pre humor obohatením vyučovania. Je ale dôležité, aby deti poznali hranice. Rodičia by preto mali deťom dávať spätné informácie o tom, čo ich správanie môže spôsobovať. Ak si napr. robí dieťa žarty na úkor iných, mali by mu vysvetliť, že ich to môže raniť.

Prečítajte si aj:  Ako majú rodičia ukázať deťom hranice?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: