Je hnev môjho dieťaťa normálny?

Redakcia | 30. Jun 2020
Je hnev môjho dieťaťa normálny

Ako zistiť, či emocionálne výbuchy alebo agresia dieťaťa neprekračujú typické problémy so správaním v detstve.

Väčšina detí máva príležitostne záchvaty hnevu. Niekedy sa môžu prejaviť, ak je dieťa frustrované alebo  vzdorovité, prípadne ak ho požiadate, aby urobilo niečo, čo nechce. Ale keď deti robia tieto veci opakovane, alebo ak nedokážu kontrolovať svoje pokusy veľmi často, môže to byť viac ako len „typické správanie“.

Tu sú niektoré náznaky, že by sa vás emocionálne výbuchy mohli týkať:

 • Ak sa záchvaty hnevu a výbuchy vášho dieťaťa vyskytujú po dosiahnutí veku, v ktorom sa to vývinovo očakáva (do 7 až 8 rokov)
 • Ak je jeho správanie nebezpečné pre neho alebo pre ostatných
 • Ak jeho správanie spôsobuje vážne problémy v škole (napr. učitelia uvádzajú, že je mimo kontroly)
 • Ak jeho správanie narúša jeho schopnosť vychádzať si s ostatnými deťmi, nie je pozývané na oslavy a mimoškolské aktivity detí
 • Ak jeho záchvaty hnevu a vzdoru spôsobujú doma veľa konfliktov a narúšajú rodinný život
 • Ak je naštvané, pretože má pocit, že nedokáže ovládnuť svoj hnev, a preto je samé o sebe nepríjemné

Pochopenie hnevu u detí

Keď deti naďalej majú pravidelné emocionálne výbuchy, je to zvyčajne príznak úzkosti. Prvým krokom je pochopenie toho, čo spúšťa správanie vášho dieťaťa. Existuje veľa možných príčin vrátane:

 • ADHD:
  Mnoho detí s ADHD , najmä tie, ktoré zažívajú impulzivitu a hyperaktivitu, majú problémy s regulovaním svojho správania. Môže byť pre nich veľmi ťažké riadiť sa pokynmi alebo prejsť z jednej činnosti na druhú, vďaka čomu sa zdajú byť vzdorovité a nahnevané. „Viac ako 50 percent detí s ADHD prejavuje vzdor a emocionálne výbuchy,“ hovorí Dr. Vasco Lopes, klinický psychológ v inštitúte Child Mind Institute. Ich neschopnosť sústrediť sa a plniť úlohy môže tiež viesť k záchvatom, hádkam a mocenským zápasom. To nevyhnutne neznamená, že im bolo diagnostikované ADHD - v skutočnosti je ADHD niekedy prehliadané u detí, ktoré majú v anamnéze silnú agresiu.
 • Úzkosť:
  Deti, ktoré sa zdajú byť nahnevané a vzdorovité, majú často silnú a neuvedomovanú úzkosť . Ak má vaše dieťa úzkosť, najmä ak sa ukrýva, môže mať problémy vyrovnať sa so situáciami, ktoré spôsobujú jeho úzkosť, a môže vybuchnúť, keď sa na neho napríklad v škole kladú nároky, ktoré nedokáže zvládnuť. V situácii vyvolávajúcej úzkosť sa môže spustiť inštinkt „boja alebo úteku“ vášho dieťaťa - môže mať záchvat hnevu alebo odmietnuť niečo urobiť, aby  predišlo zdroju akútneho strachu.
 • Trauma alebo zanedbávanie:
  Mnoho prejavov dieťaťa v škole je výsledkom traumy , zanedbávania alebo chaosu doma. „Deti, ktoré zápasia s hnevom a necítia sa bezpečne doma, sa môžu správať ako teroristi v škole a majú dosť zastrašujúce správanie,“ hovorí Dr. Nancy Rappaport, profesorka Harvardskej lekárskej fakulty, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o duševné zdravie v školskom prostredí. Najohrozenejšie sú deti s ADHD, ktoré tiež zažili traumu.
 • Problémy s učením:
  Keď vaše dieťa opakovane prejavuje hnev v škole alebo počas domácich úloh, je možné, že má nediagnostikovanú poruchu učenia. Povedzme, že má veľa problémov s matematikou a matematické problémy ho robia veľmi frustrovaným a podráždeným. Namiesto toho, aby požiadalo o pomoc, môže roztrhať úlohu alebo začať konflikt s iným dieťaťom, aby vytvorilo odklon od svojich skutočných problémov.
 • Problémy so senzorickým spracovaním:
  Niektoré deti majú problémy so spracovaním senzorických informácií, ktoré dostávajú zo sveta okolo seba. Ak je vaše dieťa precitlivené alebo nedostatočne citlivé na stimuláciu, veci ako „hryzúce“ oblečenie a príliš veľa svetla alebo hluku môžu spôsobiť, že bude úzkostné, rozptýlené alebo sa nebude cítiť komfortne. To môže viesť k záchvatom bez toho, aby bola príčina zrejmá vám alebo niekomu inému, kto situáciu pozoruje.
 • Autizmus:
  Deti v spektre autizmu sú tiež často náchylné na dramatické prejavy hnevu. Ak sa vaše dieťa nachádza v spektre, môže mať tendenciu byť rigidné - vyžaduje si dôslednú rutinu, aby sa cítilo bezpečne - a každá neočakávaná zmena môže spustiť záchvat zlosti. Môže mať zmyslové problémy, ktoré spôsobujú, že ho zahltí stimulácia, a skratuje do hnevu, ktorý pokračuje, až kým sa nevyčerpá. A môžu mu chýbať jazykové a komunikačné zručnosti na vyjadrenie toho, čo chce alebo potrebuje.

Ako môžete pomôcť „nahnevanému“ dieťaťu? 

Lieky nevyhnutne neopravia vzdorovité správanie alebo agresiu; môžu zmierniť príznaky ADHD, úzkosti a iných porúch a zlepšiť podmienky pre prácu na tomto správaní. Kľúčom k pomoci v tejto situáci sú prístupy k správaniu, pri ktorých rodičia a deti spolupracujú pri riešení problémového správania.

Nájdenie spúšťačov

Prvým krokom pri zvládaní hnevu je pochopenie toho, ktoré spúšťače spôsobujú  výbuchy zlosti dieťaťa. Napríklad, ak sú pre vaše dieťa typické chronické výbuchy pred príchodom do školy , medzi riešenia môžu patriť upozornenia na čas, príprava oblečenia a sprchovanie večer predtým a prebudenie skôr. Niektoré deti dobre reagujú na rozdelenie úloh do krokov a ich názorné zverejnenie na stene (alebo na nástenke/chladničke a pod.).

Dôsledné rodičovstvo

Keď dôjde k vzdoru dieťaťa a emočným výbuchom, reakcia rodiča alebo opatrovateľa ovplyvňuje pravdepodobnosť opakovaného správania.

Ak je správanie dieťaťa mimo kontroly alebo spôsobuje veľké problémy, je dôležité, aby rodičia reagovali tak, aby pozitívne posilňovali správanie, ktoré chcú vo svojom dieťati povzbudiť, a stanovili dôsledné následky pre správanie, ktoré chcú eliminovať. Väčšina detí dobre reaguje na štruktúrovanejší vzťah s pokojnými a konzistentnými odpoveďami rodičov, na ktoré sa môžu spoľahnúť.

Tu sú niektoré z kľúčových prvkov, ktoré sa odporúčajú rodičom:

 • Nevzdávajte sa. Odolajte pokušeniu ukončiť záchvat hnevu dieťaťa tým, že mu po výbuchu dáte to, čo chce. Poddaním sa rodič dieťa iba naučí, že záchvaty hnevu fungujú.
 • Zostaňte pokojní a dôslední. Ak máte kontrolu nad svojimi vlastnými emóciami, ste na lepšom mieste, odkiaľ môžete dieťa učiť a napredovať. Tvrdé alebo nahnevané reakcie majú tendenciu stupňovať agresivitu dieťaťa, či už slovnú alebo fyzickú. Tým, že zostanete v pokoji, ste tiež modelom, a ukazujete svojmu dieťaťu typ správania, ktoré chcete vidieť v ňom.
 • Ignorujte negatívne správanie a chváľte pozitívne správanie. Ignorujte menšie nesprávne reakcie dieťaťa, pretože dokonca aj negatívna pozornosť, ako pokarhanie alebo pokyn dieťaťu, aby sa zastavilo, môže posilniť jeho činy. Namiesto toho sa sústreďte na pozitívne reakcie dieťaťa, ktoré chcete povzbudiť.
 • Dbajte na dôsledky. Vaše dieťa musí vedieť, aké následky budú po negatívnom správaní, a aké odmeny sú za pozitívne správanie. A musíte mu vždy ukázať, že s týmito dôsledkami musí počítať.
 • Počkajte na rozhovor, kým sa neupokojí. Jedna vec, ktorú nechcete robiť, je skúsiť sa dohadovať s rozrušeným dieťaťom. Stephen Dickstein, detská lekárka a detská psychiatrička, hovorí: „Nehovor s dieťaťom, keď nie je k dispozícii.“
 • Vytvorte si súpravu nástrojov na upokojenie. Vy aj vaše dieťa si môžete vytvoriť akúsi „sadu na upokojenie“, pretože nemôžete byť zároveň v pokoji a pritom sa hnevať. Existuje viacero techník, ale je dobré vždy sa oprieť o to, čo už vám funguje.  Môžete využiť rôzne relaxačné techniky a metódy, ale aj techniky dýchania. Na dýchaní je najlepšie to, že ho máte vždy „po ruke“.

Zdroj: https://childmind.org/

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: