Ako naučiť dieťa sánkovať?

Redakcia | 20. november 2017
sánky, sánkovať sa, deti , zima, bezpečnosť

Ak chcete naučiť svoje dieťa sánkovať, existuje na to jedno jediné, ale zato veľmi dôležité pravidlo: Použite svoj zdravý sedliacky rozum a pravidlá bezpečnosti!

Ako naučiť dieťa sánkovať?

 • Podľa stupňa vývinu a schopností dieťaťa možno začať so samostatným sánkovaním už vo veku piatich rokov. Na túto príležitosť však kúpte sánky z plastu, tu je totiž nebezpečenstvo úrazu menšie.
 • Vyhliadnite si vhodný svah, ktorý má nízky sklon a pri dojazde nehraničí s parkoviskom, ulicou alebo cestou (toto pravidlo však dodržujte vždy a takéto svahy radšej oželte).
 • Pri sánkovaní sú kontrola a tempo najdôležitejšie atribúty, ktoré musí dieťa ovládať. Pracujte preto s dĺžkou jazdy postupne nahor, aby malo dieťa príležitosť zvyknúť si na rýchlosť.
 • Až keď si budete celkom istí, že sa dieťa cíti príjemne a zažíva radosť z väčšej rýchlosti, predĺžte dráhu o pár krokov, až kým neprídete celkom hore na svah. Tento postup sa nesnažte urýchliť, je pre dieťa veľmi dôležitý a môže trvať i niekoľko popoludní.
 • Nezabudnite, že pri dlhšej dráhe a vyššom tempe sa predlžuje aj dojazdová dráha.
 • Ak ste svah „premohli“ a dieťa sa cíti fajn a objavilo tú správnu radosť zo sánkovania, môžete spolu s ním vyhľadať nový svah, ktorý bude o niečo strmší a dlhší. Tu sa začína ten istý proces odznova, akurát že nemusíte začínať úplne „od Adama“.
Hurá na sánky!
Prečítajte si tiež:

Hurá na sánky!

Niekoľko zásad bezpečného sánkovania

Na samotnom svahu hrozí nejedno nebezpečenstvo úrazu. Možno sa ho vyvarovať vtedy, ak si budete rizika vedomí a vynasnažíte sa mu predísť.

Preto dodržiavajte nasledujúce zásady:

 • Svah musí byť bez rizikových predmetov: skál, značiek, plotov a úsekov bez snehu. Nesánkujte sa na ľade.
 • Svah musí byť bokom od ciest, železnice, riek a jazier. Na konci svahu musí byť dostatočné miesto na zastavenie.
 • Vyberajte miernejšie svahy – najvhodnejší pre deti je svah so sklonom najviac 30 stupňov a s dostatočne dlhým priestorom na zastavenie.
 • Používajte len sane a iné zariadenia na šmýkanie s brzdou a možnosťou riadenia. Pneumatiky, duše, kusy plastu a plastové disky sú nevhodné pre nedostatočnú možnosť ovládania.
 • Nehody sú často podmienené podchladením, hlavne u detí do 3 rokov. Všetky deti musia byť teplo oblečené do viacerých vrstiev (tzv. cibuľový systém). Zabránite tak podchladeniu a omrzlinám.
 • Po sánkovaní deti prezlečte čím skôr do suchého odevu a topánok ako prevenciu omrzlín a podchladenia.
 • Malé deti sa nesmú sánkovať bez dozoru dospelej osoby.
 • Ak sa idú väčšie deti sánkovať inde ako pred svoj dom, určite vám musia oznámiť alebo nechať odkaz, kam presne idú. Ak by sa im niečo stalo, udanie miesta výrazne napomôže pri vašom hľadaní.
 • Najbezpečnejšia poloha na saniach je posediačky. Sánkovanie na bruchu hlavou napred je najhoršie s ohľadom na ochranu hlavy. Sánkovanie poležiačky na chrbte zvyšuje riziko poranenia chrbtice a miechy.
 • Pozerajte sa okolo seba. Po skončení jazdy sa rýchlo presuňte na okraj dráhy a mimo dojazdu ostatných sánkarov.
 • Nechajte deti sánkovať sa len za denného svetla, nikdy nie po zotmení.
 • Poranenia hlavy pri sánkovaní bývajú vážne, preto používanie prilby je dôležitým bezpečnostným prvkom. Vhodné sú prilby pre lyžiarov alebo hokejistov, pretože sú vyrobené do chladného prostredia a pre podobné druhy pádov a rýchlostí ako pri sánkovaní. Napriek tomu je dobré pod prilbu dať tenkú a teplú čiapku alebo tzv. kuklu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: