Úrazy v detskom veku

MUDr. Monika Antošová | 13. marec 2019
Úrazy v detskom veku

Ako sa zachovať pri detských úrazoch?

Úrazy v detskom veku

Úrazy sú najčastejšou príčinou úmrtia v detskom veku. Ročne na Slovensku zomiera na úrazy až 200 detí. Detí ošetrených pre úrazy na chirurgických ambulanciách rátame ročne na tisícky. Až 7% detí ošetrených pre úraz má trvalé následky. Preto pozornosti doma nikdy nie je dosť.

Kde a kedy môže dôjsť k úrazu

Najčastejším miestom úrazu pre deti do 5 rokov života je  domácnosť. V domácnosti sastane viac ako 50% všetkých úrazov v tomto veku. U deti nad 6 rokov počet úrazov v domácnosti klesá a tvorí okolo 15%. V tejto vekovej skupine je vyššia úrazovosť  vonku.

Najrizikovejším miestom v domácnosti je kuchyňa a kúpeľňa. V prírode je nástrah viac. Zvýšená úrazovosť v domácnosti je  v období Vianoc, zvýšená úrazovosť vonku je v období leta, keď sú deti  viac vonku, sú pohyblivé, skúšajú nové veci, viac sa venujú rizikovejším športom – in-line korčule, bicykle, kolobežky. Viac sa cestuje, griluje, častejší je pobyt v prírode vôbec.

Pre obdobie Vianoc je sú typické úrazy popálením, ale aj pádom zo stoličky, taktiež úrazy vonku pri zimných športoch.

Pád z výšky

Deti sú vynaliezavé a okrem pádu z postele, prebaľovacieho stola sa stretávames pádom zo stoličky, z kuchynskej linky, z nábytku, z bicykla, zo stromu a podobne.

Prevencia

 • neumiestňovať stoličky k nábytku, k linke, k oknu
 • dávať pozor na otvorené zásuvky, ktoré môžu dieťaťu poslúžiť ako rebrík
 • v každej izbe by mali byť bezpečnostné poistky na oknách, ktoré zabránia ľahkému otvoreniu okna
 • dávať pozor na mokrú dlážku, ktorá vedie k pošmyknutiu
 • ak sú v byte prítomné schody, mali by mať zábradlie a mali by byť opatrené uzatváracou prekážkou.
 • deti do 6 rokov by nemali spať na hornom lôžku poschodovej postele

Prvá pomoc

 • ak sa jedna o pád z výšky, vždy je potrebné chirurgické poprípade aj neurologické vyšetrenie, aj keď dieťa po páde nemá žiadne varovné príznaky.
 • ak sa je prítomný úraz končatín, ak je podoprenie na zlomeninu, je potrebne nezaťažovať končatinu, fixovať dlahou a navštíviť chirurga.

Poranenie ostrými predmetmi

Prevencia

 • je potrebné ostré predmety uchovávať vo vyššie položených zásuvkách
 • ostré rohy stolíkov a nábytku je vhodné chrániť gumovými chráničmi
 • klenené predmety, vázy, drobné veci by mali byť umiestnené v byte na vyšších miestach

Prvá pomoc

 • v prípade povrchového poranenia je potrebné ranu vyčistiť, sterilne previazať
 • v prípade hlbšieho poranenia je nutné chirurgické ošetrenie

Popálenie, obarenie

 Prevencia

 • pri varení prednostne  používať zadné horáky
 • nenechávať horúce nápoje na okraji linky či stola
 • nepoužívať obrusy, ktoré by dieťa mohlo stiahnuť aj s horúcim jedlom
 • nepiť horúci nápoj s dieťaťom sediacim na kolenách
 • neprenášať horúce jedla v prítomnosti dieťaťa, dieťa kedykoľvek môže vbehnúť do cesty
 • nevyberať horúce potraviny priamo z rúry spolu s dieťaťom
 • pri grilovaní, opekaní v prírode dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od ohniska

Prvá pomoc

 • okamžité zastavenie pôsobenia tepla, uhasiť odev a vyzliecť dieťa
 • šaty prilepené ku koži, nestrhávame
 • dáme dole prstene, náramky, topánky, kvôli opuchu, ktorý sa môže vyskytnúť
 • na postihnuté miesto nedávame  olej, kyslé mlieko alebo iné potraviny a zásypy, nestrhávame pľuzgiere
 • ochladzujeme  postihnuté miesto studenou vodou najmenej 15 minút, potom postihnuté miesto prekryjeme čistou plienkou
 • celková chladená plocha by nemala presahovať 5% celkovej plochy tela
 • ak sú popáleniny ťažké, rozsiahle, potom nie jevhodné ochladzovať, skôr zabaliť dieťa do deky, narušenou kožou dochádza k poruche
  temoregulácie
 • vhodné je podať lieky proti bolesti a zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.

Ľahké popáleniny 1. stupňa s malým rozsahom je možné ošetriť masťou na popáleniny bežne
dostupnou v lekárni.

Otravy

 

Deti majú tendenciu ochutnávať neznáme veci. Nevedia odlíšiť fľašu čistiaceho prostriedku od fľaše napríklad sirupu. Niekedy aj malé množstvo čistiaceho prostriedku s obsahom lúhov alebo kyselín môže viesť k poleptaniu sliznice tráviacich ciest s dlhodobými následkami.

Prevencia

 • čistiace, kozmetické prostriedky a lieky by sa nemali skladovať v dosahu detí
 • v byte nepestovať jedovaté rastliny, taktiež  rastliny, ktoré majú  tŕne alebo tvrdé, ostro ukončené listy, pri páde na takúto rastlinu môže dôjsť k poraneniu kože, oči a podobne.
 • pri požití škodliviny nepodávať nič piť, nevyvoláť vracanie hlavne po požití kyselín a lúhov, pretože opätovne môžeme poškodiť sliznicu pažeráka
 • vracanie vyvolávame len v prípade požitia pesticídov
 • po zvracaní je vhodné podať živočíšne uhlie a okamžite vyhľadať lekársku pomoc

Vždy je potrebné lekárovi doniesť originálne balenie požitého prípravku.

Otrava je urgentný stav, ktorý sa rieši na LSPP alebo na urgentnej ambulancii.

Úraz hlavy

 • Dieťa do 1 roku s úrazom hlavy by mal vždy vyšetriť lekár.
 • U starších detí,  ak je poranená koža, ak dieťa krváca,  je vždy nutné kontaktovať lekára.

Varovné príznaky pri úraze hlavy, pri ktorých je potrebné lekárske vyšetrenie sú:

 • zmena nálady – únava až apatia, zvýšená dráždivosť, spavosť, iná porucha vedomia, dezorientácie až bezvedomie
 • zvracanie alebo napínanie na zvracanie 
 • porucha zraku – dvojité videnie, nerovnomerne rozšírené zreničky

Tieto príznaky neprichádzajú hneď, preto aj keď sa dieťa zdá v poriadku, je potrebné ho sledovať.  Ak sa objaví niektorý z príznakov, ak rodič si nie je istý, je vždy lepšie zabezpečiť adekvátne vyšetrenie.

Krvácanie pri poranení

 • Pri krvácaní odstránime hrubé nečistoty z okolia rany dezinfekčným roztokom alebo umytím, prekryjeme sterilnou alebo čistou gázou. Môžeme zatlačiť na poranené miesto na zastavenie krvácania. Tlakový obväz resp. zaškrtenie končatiny urobíme vždy, ak sa jedná o arteriálne krvácanie. Zaškrtenie by nemalo trvať viac ako hodinu.
 • Nepoužívame vatu, vzhľadom na to, že čiastočky vaty sa môžu dostať do rany a ťažšie sa odstraňujú. Prilepený obväz nikdy neodstraňujeme násilím, vyvoláme ďalšie krvácanie.
 • Ak je poranenie hlboké, ak je v tvárovej alebo vlasatej časti hlavy, ak je rezná rana dlhá resp. široko otvorená, ak neprestáva krvácať, je potrebné navštíviť chirurgickú ambulanciu. Do 24 hodín po úraze je možné navštíviť chirurga aj bez odporúčania od všeobecného lekára.

Drobné rezné rany je dobre vyčistiť, priložiť okraje k sebe a zafixovať leukoplastom tak, aby lepiaca časť leukoplastu nesiahala na ranu. Rana má byť prekrytá nelepiacou časťou leukoplastu.

Drobné predmety v dýchacích cestách

 • Deťom do troch rokov sa nemajú podávať búrske oriešky, burizóny pre nebezpečenstvo vdýchnutia. Rovnako by sa nemali hrať so strukovinami a drobnými predmetmi pre to isté riziko.
 • Ak má dieťa v nošteku alebo v uchu drobný predmet, nesnažíme sa ho vyťahovať. Najskôr sa nám ho podarí zatlačiť ešte hlbšie. Je to stav, ktorý vyžaduje okamžité riešenie v krčnej ambulancii.
 • Ak dieťa vdýchne drobný predmet, či má alebo nemá sťažené dýchanie, je potrebné urgentné vyšetrenie. Niektoré predmety nemusia vyvolávať poruchu dýchania hneď (strukoviny, burizony, arašidy). Po čase nabobtnajú a vyvolávajú poruchu dýchania.
  Prehltnutie drobného nie ostrého predmetu si zvyčajne dieťa vyrieši samo prirodzeným odchodom stolicou.

Úpal

 

Je to  stav, keď vplyvom tepla dochádza k celkovému prehriatiu organizmu. Telo nedokáže odvádzať prebytočné teplo von. K úpalu dochádza pôsobením vysokých teplôt vzduchu a vysokej vlhkosti. Nemusí to byť len pri pobyte na slnku. K úpalu môže dôjsť napríklad aj pri dlhej ceste neklimatizovaným autom.

Podporným faktorom je:

 • nízky príjem tekutín
 • nadmerný pohyb
 • nekrytý povrch tela, hlavne hlavička u detí

K základným príznakom úpalu patrí:

 • telesná teplota nad 39,5 °C a viac
 • slabosť, malátnosť, bolesti hlavy, zvracanie
 • zrýchlený pulz a dýchanie
 • červená, teplá až horúca koža
 • ťažké formy sa môžu prejaviť stratou vedomia, stratou orientácie,
 • halucináciami a kŕčmi

Čo je nevyhnutné urobiť v rámci prvej pomoci

 • preniesť dieťa do tmavšej chladnej miestnosti
 • podávať tekutiny - čaj, minerálna voda, džús, vlažné, izbovej teploty, striedať so slanou vodou (1 čajová lyžička soli na 1 l vody)
 • nepredávkovať čistou vodou, organizmus stráca okrem vody aj veľa minerálov, pri predávkovaní čistou vodou môže dôjsť k otrave vodou (zriedenie vnútorného prostredia)
 • dôležité je dieťa vyzliecť, neprikrývať
 • vhodné sú obklady tkaninou, namočenou do vody teplej okolo 18°C
 • teplota sa nesmie zraziť náhle, mohlo by dôjsť k cirkulačnému šoku
 • v prípade bezvedomia nepodávať tekutiny, uložiť dieťa do stabilizovanej polohy a privolať lekársku pomoc, v  tomto prípade je potrebné dodávať tekutiny formou vnútro žilovej infúzie
 • pri úpale sa nepodávajú antipyretiká (lieky na zníženie teploty)


V prevencii úpalu je dôležité znížiť dĺžku pobytu v horúcom prostredí, zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, potrebné je piť často v malých dávkach, vhodné sú minerálky, džúsy, čaje, zdržiavať sa viac v tieni ako na slnku, využiť klimatizované priestory, v prípade pobytu na pláži je vhodné telo ochladzovať sprchou, v prípade cestovania autom robiť častejšie prestávky.

späť na začiatok