4 tipy, ako motivovať dieťa k učeniu

Michaela Klamová | 9. marec 2023
Ako motivovať dieťa k učeniu

Nechce sa im? Možno nie sú dostatočne motivované, alebo naopak, príliš tlačíte. Nie je to len o známkach, ktoré nosí dieťa zo školy. Učenie sa presahuje školské povinnosti a je na vás, ako vzbudíte záujem dieťaťa o učenie sa nových vecí.

Niektoré deti sa dokážu k učeniu motivovať samy, iné sú prirodzene zvedavé a ďalšie zasa urobia iba to, čo je nevyhnutné, aby prešli ďalej

Nech vaše dieťa patrí do ktorejkoľvek kategórie, vždy môžete ovplyvniť jeho túžbu učiť sa.

Ako k ich nastaveniu prispievate vy, rodičia? Zamyslite sa nad tým, či dieťaťu poskytujete dosť podnetov, čo sa týka neformálneho vzdelávania, návšteva múzeí, hradov, galérií a pod. Pre dieťa je úžasné zistiť, že pozná cez vlastný zážitok to, čo sa mu ponúka v škole ako fakt - či už z dejepisu, geografie alebo fyziky. Dnes je toľko možností, ako môžu deti skúmať  a spoznávať nové veci!

4 spôsoby, ako vštepiť deťom lásku k učeniu

 1. Ukážte, že učenie má pre vás význam
  Dieťa by malo vedieť, čo od neho v škole očakávate. Ak vidí, že jeho rodičia sa tiež učia napr. cudzí jazyk, nové veci v práci, na externých kurzoch či svojpomocne doma, ukazujete mu tak, že si vážite vzdelávanie, že učenie je celoživotnou súčasťou a netýka sa iba školy.
 2. Budujte jeho vlastnú motiváciu
  Deti si len ťažko spájajú to, čo sa učia, s tým, čo budú potrebovať v dospelosti. Ak sa vaše dieťa o niečo zaujíma, čo by mohlo byť neskôr jeho povolaním, skúste ho motivovať otázkami typu: „Čo si myslíš, aké vedomosti alebo schopnosti budeš potrebovať, aby si sa dostal na takú školu/mohol vykonávať toto povolanie?“
 3. Učte ho a nechajte ho učiť vás
  Zapájajte dieťa do rôznych aktivít ako varenie, starostlivosť o záhradu, domáce opravy a nechajte ho objavovať a rozvíjať jeho talenty. Dovoľte mu, aby na oplátku naučilo niečo vás. Upevní si tak svoje vedomosti a získa sebaistotu.
 4. Naplánujte výlety za vzdelávaním (neformálnym)
  Či už jednorazový výlet do múzea alebo niekoľkodňový road trip po zaujímavých miestach. Nechajte deti, aby vám výlet pomohli zorganizovať – nájsť cestu na mape, vybrať hotel, zistiť otváracie hodiny pamiatok a zostaviť celkový plán. Opäť raz dávate deťom možnosť učiť sa prostredníctvom praktickej sebarealizácie a posilňujete tak ich samostatnosť a schopnosť riešiť problémy.
Zdroj: www.frontiersin.org

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: