10 tipov, ako vychovať z dieťaťa dobrého človeka

Michaela Klamová | 4. júl 2023
10 tipov, ako vychovať z dieťaťa dobrého človeka

Všetci chceme, aby naše deti boli v budúcnosti úspešné a šťastné. Chceme však, aby boli aj dobrými ľuďmi, mali správne nastavený rebríček hodnôt, morálny kompas a vedeli sa v živote správne rozhodovať.

Aká bude ich budúcnosť, závisí vo veľkej miere od nás, a preto tu máte pre vás:

10 tipov, ako vychovať z dieťaťa dobrého človeka

  1. Buďte pre ne vzorom. V správaní, životospráve či zlozvykoch. Nemôžete očakávať od dieťaťa, že raz nezačne fajčiť, keď vidí fajčiť svojich rodičov. Správajte sa skrátka tak, ako chcete, aby sa správali vaše deti.
  2. Učte ich empatii. Vyzvite ich, aby preskúmavali veci z rôznych perspektív. Diskutujte spolu o emóciách a povzbudzujte ich, aby sa podelili s tými svojimi, ale tiež skúsili preskúmať emócie druhých.
  3. Hovorte o veciach, ako je férovosť, zodpovednosť, rešpekt, čestnosť, štedrosť či integrita. Aplikujte ich do každodenných situácií a rozprávajte sa o nich.
  4. Naučte ich vďačnosti, aby si vedeli vážiť to, čo majú. Zamyslite sa, za čo všetko ste vďačný vy a hovorte „ďakujem“ častejšie, najmä pred deťmi.
  5. Cvičte s nimi zásady dobrej komunikácie – vedieť aktívne počúvať toho druhého a reagovať konštruktívnym spôsobom.
  6. Dajte im zodpovednosť a prideľte im v domácnosti úlohy primerané ich veku.
  7. Ukážte im, že konflikty sa dajú riešiť pokojne.
  8. Podporujte ich nezávislosť a dajte im priestor objavovať svet.
  9. Zapojte sa s celou rodinou do charitatívnych aktivít.
  10. Nezabudnite na kritické myslenie!
Zdroj: sciencealert.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: