Odborník radí: Môžu batoľatá piť vodu z kohútika, alebo radšej prevarenú?

Redakcia | 7. február 2019
Odborník radí: Môžu batoľatá piť vodu z kohútika, alebo radšej prevarenú?

Máte pocit, že je vaša voda príliš tvrdá a teda nevhodná pre dieťa? Možno budete prekvapené. Viete, prečo je potrebné prevárať dojčenskú vodu? Zaujímavé informácie....

Pijeme vodu z vodovodného kohútika...  

Naša voda, ktorú pijeme je tvrdá a obsahuje veľa vodného kameňa. Viem to, pretože to vidím na kanvici, na vodovodných batériách, vo vani, na všetkom, čo prichádza do styku s vodou. Máme 5-ročného a 1-ročného chlapca, ktorí pijú čistú vodu z vodovodu. Jednoročnému dieťaťu som doteraz dávala len kupovanú dojčenskú vodu, v ktorej som aj varila. Obidvaja uprednostňujú čistú vodu pred čajíkmi a džúsmi. Je vhodné pre zdravie dávať takúto vodu, ktorá obsahuje viac vodného kameňa? Žijeme v meste v rodinnom dome, ale vodu nemáme zo studne. 

vicianováNa Vašu otázku odpovedá MUDr. Katarína Vicianová, I. detská klinika LFUK a DFNsP:

Táto otázka je veľmi aktuálna a váš prístup k zabezpečeniu pitného režimu vašim synčekom je veľmi správny. Čistá voda je najzdravšia. Preto si o nej povieme niekoľko slov.                                                                             

Bez vody náš život neexistuje. Voda je najrozšírenejšia zlúčenina v prírode, či už  v kvapalnom, plynnom alebo pevnom skupenstve. Je to základná podmienka pre život na Zemi.

Vodu hľadajú vedci na všetkých planétach, kam vyslali svoje sondy. Voda je prvé, čo humanitárne organizácie vozia do krajín postihnutých katastrofami. Bez vody jednoducho človek vydrží len pár dní.                      

Význam pitnej vody pre organizmus človeka:                   

1. Voda je univerzálnym prostredím, v ktorom prebieha prevažná väčšina významných životných dejov, látkové a energetické procesy i všetky fyziologické funkcie.              

2. Voda je v organizme významným rozpúšťadlom minerálnych látok, vytvárajúcich osmotický tlak telesných tekutín (voda hydratačná).

3. Voda je v organizme viazaná na látky koloidnej povahy, najmä bielkoviny.                  

4. Pohyb vody v organizme má význam pre transport biologicky významných látok (voda    transportná).                                                                                                                               
5. S vodou sa do organizmu privádzajú dôležité minerálne látky (makro i mikroelemety), ktoré organizmus využíva na metabolické reakcie.                                                                              

6. Okrem biologického významu má voda prínos aj pre udržiavanie osobnej hygieny, udržovanie čistoty životného prostredia, rekreáciu a pod. 

Kvalita vody je dôležitá

Pitná voda patrí do nášho potravinového reťazca a preto je jej kvalita taká dôležitá. Kvalita pitnej vody odráža jej pôvod, ale aj úroveň starostlivosti o ňu počas jej cesty  k spotrebiteľovi.

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Hlavnou požiadavkou kvality pitnej vody je neohrozenie ľudského zdravia. Nesmie obsahovať choroboplodné zárodky spôsobujúce prenosné ochorenia a pôsobiť toxicky.

Mala by byť aj chutná, chladná, bezfarebná, bez chuti a zápachov. Medzi najvýznamnejšie ukazovatele kvality pitnej vody z pohľadu zdravia patria mikrobiologické ukazovatele, ale aj chemické ukazovatele, ktoré svojím dlhoročným účinkom pôsobenia v organizme môžu ovplyvniť zdravie človeka.

Odborný dohľad nad vodárenskými spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na výrobe pitnej vody a kontrole jej kvality, vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré priamo patria pod kompetenciu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tvrdá voda?

Pod tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Rozlišujeme trvalú a prechodnú tvrdosť vody. Prechodnú spôsobujú uhličitany a trvalú sírany. Spolu tvoria celkovú tvrdosť vody.                   

V praxi sa hodnotí voda stupnicami tvrdosti na:                                                                  

 • mäkkú: obsahuje 0 – 20 mg/l Ca a Mg                                                                                 
 • málo tvrdú: obsahuje 20 – 60 mg/l Ca a Mg                                                                                     
 • stredne tvrdú (optimálnu): obsahuje 60 – 120 mg/l Ca a Mg                                               
 • tvrdú: obsahuje 120 – 180 mg/l Ca a Mg
 • veľmi tvrdú (minerálnu): obsahuje 180 a viac mg/l  Ca a Mg.  

Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe. Jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka.

piť vodu z kohútika

Zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode

Štatisticky bolo zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení. Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast i ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo-svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Dokonca ani pre deti nie je vhodná voda s čo najnižším obsahom minerálov.

Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak, ich prítomnosť v pitnej vode je veľmi potrebná.

Vodu sa preto neodporúča zbavovať minerálov prostredníctvom rôznych domácich filtrov (najmä na báze elektroosmózy, nanofiltrácie, destilácie) a iných zariadení. Tvrdá voda „škodí“ iba vytváraním vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch a má za následok vyššiu spotrebu pracích prostriedkov. 

Chcela by som doplniť, že teplá voda sa môže vyrábať len z pitnej vody, ktorá svojou kvalitou spĺňa požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu. Jej ohrevom sa však narúša mikrobiologická stabilita, preto nie je vhodná na priamu konzumáciu, len na použitie ako úžitková voda.                               

Akú vodu by mali piť deti? 

 • V prvom roku odporúčame na uhasenie smädu prevarenú dojčenskú vodu, ktorú uprednostníme pred rôznymi príliš sladkými nápojmi. Hoci vieme, že voda z vodovodu má vhodné zloženie, ale, bohužiaľ, presne ho nepoznáme (je závislá od vodného zdroja, oblasti a taktiež stavu vodovodných rozvodov), používame dojčenskú vodu i na varenie. Na etiketách dojčenskej vody je uvedená presná analýza spĺňajúca normy na vodu vhodnú pre prípravu stravy pre dojčatá, je vhodná pre bábätko od prvého dňa života. Dá sa vybrať z viacerých druhov.
 • Pri príprave umelého mlieka je ideálne vodu prevariť a ochladiť na požadovanú teplotu.
 • Dojčenské vody sa odporúča prevárať pred prípravou umelého mlieka nielen z hygienických dôvodov. Niektoré majú minimálny obsah oxidu uhličitého, ktorý je nutné odstrániť prevarením. Vodu nie je nutné prevárať dlho, dôležité je priviesť ju do varu.
 • Varom sa však neodstráni všetok vápnik, takže v prevarenej vode sú aj naďalej minerály dôležité pre rast dieťaťa. Treba mať na  tento účel vyhradený špeciálny hrniec, v ktorom sa nevarí nič iné (dôležité je to najmä v prvých mesiacoch života dieťatka). 
 • Po 1. roku života začína dieťa jesť spolu s ostatnými (s prechodom na stravu dospelých začíname po 10. mesiaci života), preto v tomto veku už zvyčajne varíme zo známeho a vyšetreného zdroja pitnej vody.
 • Pre celú rodinu sa na dovolenku či výlety vždy odporúča  pribaliť originálne balenú vodu a nespoliehať sa na pramene, studničky či iné neznáme zdroje „pitnej“ vody.

Na záver zhrniem odpoveď pre našu čitateľku: Vaši chlapci pijú dobrú vodu!

Odkedy môžu deti jesť orechy?
Prečítajte si tiež:

Odkedy môžu deti jesť orechy?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: