Dieťa a vulgarizmy

Mgr. Jarmila Hýroššová | 7. Dec 2016
Dieťa a vulgarizmy

Bolo by nereálne očakávať od dieťaťa, že nikdy nepoužije hrubé výrazy. Ako reagovať ak dieťa používa vulgarizmy?

Sú vulgarizmy súčasťou detského sveta?

Kde sú deti, tam sú i nadávky. Pri naháňačke si zo seba uťahujú a hnevajú sa, pri hádaní sa o lego nadávajú a urážajú sa. Na školskom dvore patrí repertoár okorenených výrazov jednoducho k mnohým situáciám – v skratke povedané: nadávky patria k detstvu a k mládežníckej kultúre presne tak ako bicyklovanie alebo zbieranie známok.

Dospelí dokážu túto skutočnosť často len veľmi ťažko tolerovať. Až nás tak mykne, keď sa už malé deti navzájom označujú titulom „debil, somár, idiot, dilino...“ Samozrejmé zaobchádzanie s takýmito výrazmi je nám cudzie.

Mladá mama je zaskočená i zdesená zároveň. Jej päťročný syn ju po príchode zo škôlky nepozdravil ako zvyčajne „Ahoj, mami!“ ale slovami „Polib mi prdel!“ – výrazom, ktorý ona sama ešte nikdy nepoužila. Potom čo zažila prvotný šok, prišla bezradnosť. Čo teraz urobiť?

V ktorom období prichádzajú prvé nadávky?

Nadávky otvárajú deťom úplne nový svet, aby sa tak mohli samy otestovať a určiť si hranice. Už malé batoľa kričí, keď ho mama preruší v jeho ceste za objavmi. S nástupom rečového prejavu môžu deti prepožičať svojmu hnevu bezprostrednejší výraz – hrubé výrazy používajú na to, aby vyjadrili približne nasledovné: To sa mi nehodí! Často sa vtedy stávajú aj rodičia cieľom verbálnych útokov.

Keď príde dieťa do materskej školy, rýchlo spoznáva iné deti – a aj nové výrazy. Zrazu počuť z úst dieťaťa slová, o ktorých ste si boli istí, že sa nikdy nebudú používať medzi vašimi štyrmi stenami. Rodičia sú často šokovaní, keď ich dieťa použije po prvýkrát takéto výrazy.

„Krava“ alebo „somár“ sú varianty, ktoré si dieťa prináša domov z materskej školy. Tieto „zvieracie“ nadávky sú obľúbené práve v predškolskom veku, neskôr sa pridružujú silnejšie výrazy, ktorých význam deti väčšinou ani nepoznajú.

Aký dôvod majú deti na to, aby používali nadávky

Bolo by nereálne očakávať od dieťaťa, že nikdy nepoužije hrubé výrazy. Ak sa deti stretávajú so svojimi rovesníkmi, používajú nadávky častejšie ako inokedy. Deti, ktoré prichádzajú do škôlky alebo do školy, sú z domu väčšinou zvyknuté na to, že sa im dostáva maximálnej pozornosti zo strany rodičov, prípadne zdieľajú ich pozornosť so súrodencom.

Zrazu sa situácia úplne mení. Vychovávatelia a učitelia sa musia súčasne starať o viac detí. Hrubé výrazy môžu začať deti používať ako prostriedok na pritiahnutie pozornosti.

Ďalej prídu nadávky dieťaťu vhod aj vtedy, ak chce zaimponovať iným deťom alebo im chce ukázať, kto je tu silnejší, kto je „šéfom v ringu“. Často však deti vôbec netušia, čo hovoria. V popredí stojí účinok, obsah hrá vedľajšiu úlohu. Na to, čo by dospelého človeka hlboko ranilo, sa pri hádke medzi deťmi často za pár minút zabudne.

Rodičia pôsobia ako výchovný vzor

Ak rodičia bežne používajú hrubé výrazy, nemôžu od svojho dieťaťa očakávať, že to robiť nebude. Ako sa má naučiť, že vulgarizmy sú nevhodné, ak ich doma dospelí neustále používajú? Ak už teda chcete vyjadriť svoj hnev, používajte iba také slová, ktoré smie vaše dieťa použiť napr. aj v škole.

Prečítajte si: Deti sú zrkadlo. Bohužiaľ alebo našťastie?

Dôležité je zachovať jednotný postup

Predtým ako začnú rodičia s deťmi hovoriť o hrubých výrazoch, musia byť vo svojich očakávaniach jednotní. Nájdite niektoré nadávky, ktoré vás obzvlášť „vytáčajú“ alebo pôsobia zraňujúco a urážlivo alebo ktoré nie sú v škôlke či škole akceptovateľné.


Spoločne si premyslite aj konzekvencie, akými budete chcieť reagovať na používanie vulgárnych výrazov. V pokojnej chvíli sa porozprávajte s dieťaťom o neslušných slovách. Popíšte problém najskôr z vášho pohľadu.

Vymenujte slová, ktoré nie sú vo vašich očiach akceptovateľné a povedzte, čo vám na nich vadí: „Nepáči sa mi, keď používaš škaredé slová.“ Ponúknite dieťaťu prijateľnejšie alternatívy: „Ak si musíš uľaviť, povedz napríklad...“ Vymenujte svojmu dieťaťu niekoľko povolených slov, ktoré môže používať miesto vulgarizmov.

Ako reagovať, ak deti používajú nadávky

Zámerné ignorovanie

Zámerné ignorovanie je dobrou stratégiou, ak dieťa použije hrubý výraz po prvýkrát. Vtedy by ste sa nemali na dieťa príliš pozerať alebo ho oslovovať, lebo ak nebude nasledovať žiadna reakcia, stane sa slovo pre dieťa rýchlo nudným a pravdepodobne ho v najbližšej dobe nepoužije.

 

Prečítajte si: Humor vo výchove

Konzekvencie, prípadne chvála

Povedzte svojmu dieťaťu, s akými dôsledkami musí počítať, ak bude používať hrubé výrazy. Primerané konzekvencie sú napríklad prerušenie hry alebo zákaz sledovania televízie do konca dňa alebo nemožnosť zostať dlhšie hore.

Pochváľte však dieťa, ak celý deň nepoužilo nadávky: „Ďakujem, že dodržiavaš našu dohodu.“ Odmeniť ho môžete napríklad spoločnou hrou, obľúbenou maškrtou alebo extra rozprávkou na dobrú noc.

Ako riešiť situáciu, ak dieťa nadávky používa neustále?

Ak počujete dieťa vulgárne rozprávať, vysvetlite mu problém: „Janka, ty si svoju sestru nazvala veľmi nepekne. Nepáči sa mi, keď používaš takéto hrubé výrazy. Môžeš sa, prosím ťa, slušne opýtať svojej sestry, či ti požičia hru?“

Ak vaše dieťa použije v ten istý deň ten istý vulgarizmus viackrát, mali by ste ihneď reagovať: „Janka, ty sa zase škaredo vyjadruješ,“ a dieťaťu sprostredkovať z toho vyplývajúci dôsledok: „preto sa nebudeš voziť najbližších 10 minút na bicykli svojej sestry. Potom môžeš prísť a slušne ju poprosiť.“

Ignorujte protest alebo krik. Nediskutujte o svojom rozhodnutí s dieťaťom. Len jednoducho nechajte dieťa zniesť dôsledky.

Dodržte čas, ktorý bol stanovený na znášanie dôsledku a potom nechajte dieťa, aby pokračovalo v začatej činnosti. Veľakrát potrebuje dieťa viackrát za deň znášať dôsledky svojho „ostrého jazyka“, kým sa naučí používať akceptovateľné slová.

6 pravidiel pri zaobchádzaní s vulgarizmami

  • Pokoj – zostaňte pokojní, ak vaše dieťa použije vulgarizmus. Čím viac sa budete nad nadávaním vzrušovať, tým viac váhy prepožičiate pôsobeniu vulgarizmu.
  • V tomto dome sa nepoužívajú neslušné slová! – objasnite dieťaťu v skratke váš postoj k vulgarizmom. „V tomto dome sa nepoužívajú neslušné slová. Ak sa ti niečo nepáči, musíš to vyjadriť iným, prijateľným spôsobom.“
  • Alternatívy – ukážte dieťaťu alternatívy. „Keď budeš priateľský, dosiahneš viac.“ Alebo mu povoľte prijateľnejšie „Do čerta!“ namiesto neprípustného vulgarizmu, ktorý má na jazyku.
  • Rolová hra – opýtajte sa vášho dieťaťa, ako by sa ono cítilo, keby mu niekto škaredo nadával.
  • Rozhovor – ak vaše dieťa používa vulgárne slová, prípadne ich orientuje na vás osobne, vezmite si ho nabok a povedzte mu, že vás jeho nadávanie zraňuje. Často si deti nie sú vedomé takéhoto pôsobenia vulgarizmov.
  • Ospravedlnenie – ak je vaše dieťa napríklad u susedov na návšteve a vyletí mu z úst hrubé slovo, ospravedlňte sa v jeho mene za jeho správanie. Takto dieťa zistí, že niečo nie je v poriadku a že použitý výraz asi nebol v súlade s vhodným správaním.


 Tip MAMA a ja
Pre vekovú kategóriu detí predškolského veku majú v jednej materskej škole zaužívaný zaujímavý rituál: ODPADKOVÝ KOŠ NA NADÁVKY. Zakaždým keď padne v triede nejaký hrubý výraz, musí ho ísť dieťa povedať do otvoreného odpadkového koša (priamo na to určeného). Na konci týždňa sa vysype kôš do veľkého kontajnera vonku. Takýto postup je u detí obľúbený a prináša úspechy.

Tak ako dospelí, aj deti občas nevedia, čo si počať so svojím hnevom. Musia sa však naučiť, ako s týmto hnevom zaobchádzať. Rodičia musia byť tými, ktorí budú dieťa orientovať správnym smerom. Na jednej strane mu vysvetlia, že vulgarizmy nie sú správnou cestou, ale na druhej strane mu musia ponúknuť aj iné, prijateľnejšie stratégie na riešenie problémov.

Prečítajte si: „Škaredé“ slová a uštipačný humor u detí vo veku 3 až 5 rokov – čo s nimi?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: