7 spôsobov, ako dať deťom najavo, že sú milované a akceptované

Redakcia | 16. február 2021
Ukážte deťom lásku

Tým, že dokážete zachovať pokoj aj v situácii, keď dieťa urobí nejakú chybu, mu ukážete, že je milované také aké je a aj vtedy, ak sa „pošmykne“.

Deti, ktoré sa cítia milované a akceptované rodičmi, majú lepšie vzťahy nielen s rodinou, ale aj s rovesníkmi. Naproti tomu deti, ktoré sa cítia rodičmi odmietnuté, sa horšie prispôsobujú spoločensky, ale i v rovine emočnej a v rovine správania, a to aj do dospelosti.

Aj keď je pre rodičov na celom svete dôležité, aby sa ich deti cítili milované, spôsoby, akými rodičia vyjadrujú svoju lásku a prijatie, sa líšia.

Prejavy lásky sa líšia

„Napríklad v niektorých kultúrnych skupinách je bežné, že rodičia ukazujú lásku fyzicky (napr.  objímanie a bozkávanie), alebo vyjadrujú lásku slovne (napr. hovoria "Milujem ťa"). V iných kultúrnych skupinách sú fyzické a slovné prejavy lásky menej časté, ale rodičia prejavujú lásku inými spôsobmi, napríklad prípravou špeciálneho jedla alebo podporou vzdelávania (ext. zdroj vzdelávania) detí alebo inými každodennými činnosťami,“ hovorí Jennifer E. Lansford, Ph.D.,  profesorka výskumu na Duke University, ktorá študuje rodičovstvo a vývoj detí v rôznych kultúrnych kontextoch.

To, aby sa deti cítili milované a akceptované, je jednou z najdôležitejších povinností rodičov. Našťastie existuje veľa spôsobov, ako môžu rodičia svojim deťom prejaviť lásku a prijatie.

Nasledujúce spôsoby, ktorými môžu rodičia v mnohých kultúrnych skupinách dosiahnuť, že sa deti cítia milované a akceptované, vám môžu poslúžiť ako praktické tipy:

1. Hovorte pekné veci o dieťati jemu alebo alebo ostatným v jeho prítomnosti

Hovorte ich tak, aby to dieťa mohlo počuť („Mali ste vidieť, aká láskavá bola dnes k svojmu mladšiemu bratovi!“). Ak o dieťati hovoríte pekné veci v jeho prítomnosti, nielen že tým vyjadríte svoju hrdosť, lásku a pozornosť, zároveň podporujete jeho sebahodnotu tým, že dieťa má možnosť počuť o svojich silných stránkach a kvalitách. Buďte však úprimní a nepreháňajte (vyzdvihujte skutočné kvality – chváliť dieťa za to, ak si po sebe zasunie stoličku v dvanástich rokoch nebude úplne to pravé). 

2. Uľahčite dieťaťu, aby sa vám mohlo zveriť s čímkoľvek.

Rodičia to môžu robiť tak, že dieťa vždy vypočujú bez toho, aby ho súdili alebo nejak hodnotili, čo je obzvlášť dôležité počas dospievania (ext. zdroj dospievanie) . U adolescentov je pravdepodobnejšie, že budú dobrovoľne zdieľať informácie s rodičmi, ak si myslia, že ich zdieľanie bude skôr podporované než kritizované. Stanete sa tak ich bezpečným prístavom, kde môžu zakotviť, nech sa deje v ich živote čokoľvek.

3. Prejavujte záujem o aktivity dieťaťa.

Rodičia sa môžu zúčastňovať detských športových podujatí (ext. zdroj športových podujatí), hudobných vystúpení, umeleckých predstavení a školských aktivít, aby vyjadrili skutočný záujem o to, čo je pre ich deti dôležité. Zoznámte sa s ich priateľmi a požiadajte detí, aby vám vysvetlili ďalšie činnosti, ktoré radi robia (napr. Ako hrať obľúbenú videohru), je mnoho spôsobov, ako môžu rodičia deťom prejaviť záujem.

4. Načúvajte myšlienkam a pocitom dieťaťa.

Keď rodičia počúvajú dieťa, preukazujú mu tým, že im záleží na tom, čo si dieťa myslí. Ak je to možné, vezmite do úvahy myšlienky a pocity dieťaťa pri rozhodovaní, ktoré ovplyvňuje jeho život.

5. Správajte sa k dieťaťu láskavo a nie drsne.

Kričanie a fyzické tresty spôsobujú, že sa deti cítia nemilované, a preto by sa im malo zabrániť. Krik a bitka majú na deti celkom opačný efekt, než ten, na ktorý sa tu zameriavame – klesá ich sebahodnota a uzatvárajú sa do seba. Po fyzickom treste sa dieťa necíti ani milované, ani prijaté také aké je. Tým, že dokážete zachovať kľud aj v situácii, keď dieťa urobí nejakú chybu alebo vyvedie „neplechu“, mu ukážete, že je milované také aké je a aj vtedy, ak sa „pošmykne“. 

6. Reagujte na potreby dieťaťa.

To, ako je vhodné reagovať, bude závisieť od vývinového štádia dieťaťa. Napríklad schopnosť reagovať citlivo  môže zahŕňať schopnosť utešiť plačúce dieťa, alebo dať priestor adolescentovi,  ktorý sa usiluje o autonómiu, poskytnúť mu tak viac slobody. Byť citlivý na to,  čo ich dieťa v konkrétnom čase potrebuje, a reagovať podľa toho, je pre mnohých rodičov výzvou. Prijmite túto výzvu a sledujte potreby vášho dieťaťa, mnohonásobne sa vám to vráti. 

7. Pamätajte si záväzky voči dieťaťu.

Ak rodičia sľubujú odmenu za dobré správanie alebo povedia, že pre dieťa niečo urobia, je dôležité tieto sľuby dodržať. Keď rodičia myslia na to, že majú splniť veci, ktoré povedia, alebo sľúbia dieťaťu, buduje to dôveru vo vzťahu. Dieťa sa milované, cíti, že vám na ňom záleží, ak plníte svoje sľuby. Ak je to naopak, cíti sa ignorované, nahnevané, alebo sa môže cítiť, akoby bolo na obtiaž.

Spôsob, ktorým rodičia preukazujú deťom lásku, je menej dôležitý ako samotné pochopenie detí, že sú milované a akceptované. To, ako deti vnímajú správanie rodičov je formované kultúrnym kontextom, v ktorom žijú. Ak sa rodičia správajú spôsobom, ktorý je v súlade s normami a očakávaniami v ich kultúrnej skupine, deti na toto správanie reagujú vo všeobecnosti priaznivejšie.

Ak sú teda určité spôsoby preukazovania lásky v konkrétnej kultúrnej skupine bežné, rodičia môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa ich deti budú cítiť milované a akceptované, ak sa zapoja do týchto kultúrne akceptovaných postupov.

Zdroj: www.psychologytoday.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: