Ako viesť rodinu a učiť deti opatrnosti

Zuzana Balogová | 10. Sep 2017
Ako viesť rodinu a učiť deti opatrnosti

Po narodení dieťatka sa mení život takmer každej rodiny. Kým je manželský alebo partnerský pár bezdetní, nemusí riešiť problémy týkajúce sa detí a najmä fungovanie rodiny s dieťaťom/deťmi.

Pokiaľ je dieťatko ešte malé, rodičia sa prispôsobujú jeho režimu dňa alebo sa režim dňa svojho potomka snažia upraviť pre čo najlepšie fungovanie rodiny.  Ako dieťatko rastie, väčšina rodín hľadá svoj vlastný spôsob organizácie rodinného života.

Ako sa starať o partnerský vzťah po narodení dieťaťa

Čo je potrebné urobiť pre správne fungovanie rodiny?

 • stanoviť určité pravidlá,
 • brať do úvahy potreby všetkých členov rodiny,
 • aby sa dospelí naučili, ako sa spoľahnúť na svoje deti i seba navzájom,
 • naučiť deti pochopiť, čo sa od nich očakáva.

S vedením rodiny je potrebné začať najprv doma. Možno si to neuvedomujeme, no každý z nás organizuje a vedie svoju rodinu už len tým, že určí dieťaťu (aj ostatnej rodine) čas pre hru a miesto na hračky a hranie, čas a miesto, kde môžu naše ratolesti vystrájať i čas, kedy je potrebné ísť do postele a miesto a na spanie.

Správne vedenie rodiny si vyžaduje rešpektovanie potrieb všetkých jej členov, deti nevynímajúc. Každé dieťa by malo mať v svojej rodine pocit istoty a bezpečia ako aj pocit, že je milované a výnimočné.

V rodine by sa malo naučiť byť samo sebou a rodičia by ho mali naučiť, čo od neho očakávajú doma i mimo domu. Dieťa bude istejšie, ak vie, ako sa má podľa rodičov správať a z ich strany bude cítiť dôveru, že sa o to pokúsi, ako najlepšie vie.

Najlepšia výchova je sebavýchova!

Viesť deti k opatrnosti

Dnešná doba ponúka veľa lákadiel, nebezpečných vecí a situácií už pre malé deti. Ak chcú rodičia dôverovať svojim deťom a byť bez obáv počas ich neprítomnosti, mali by ich už od útleho detstva viesť k určitej opatrnosti. Čo všetko môžeme naučiť už malé deti o opatrnosti?

 • Väčšina ľudí je dobrá, no nevieme presne, ktorí sú to a preto musíme byť opatrní.
 • Ak ťa staršie dieťa pozve k sebe na návštevu (hrať sa, oslava), najprv to povedz svojim rodičom!
 • Nikdy si nesadaj do auta k cudziemu človeku, ani si od nikoho neber sladkosti ani iné darčeky!
 • Nerozprávaj sa s ľuďmi, ktorých nepoznáš, ak nie je pri tebe nejaký dospelý.
 • Ak potrebuješ pomoc, neboj sa o ňu požiadať.

Ak máš strach, niekto ide za tebou, choď k najbližšiemu domu a povedz to osobe, ktorá ti otvorí. Dnu nevstupuj, ale požiadaj osobu, ktorá ti otvorila, aby zavolala tvojim rodičom. Ak máš mobil a vieš ho používať, zavolaj rodičom okamžite, ako sa cítiš byť v nebezpečenstve.

 • Nemusíš robiť to, čo ti hovoria ostatní, ak si myslíš, že je to zlé alebo nebezpečné alebo keď vieš, že by sa to nepáčilo tvojim rodičom.
 • Ak je to možné, zo školy, z ihriska choď domov s nejakým starším kamarátom a vždy choď rovno domov.
 • Ak niekto telefonuje, nikdy nepovedz, že si sám/sama doma. Povedz, že mama/otec je v kúpeľni alebo na poschodí a slušne sa opýtaj, či im môžeš odovzdať nejaký odkaz.
 • Vždy buď opatrný pri vode, na ceste, pri otvorených oknách, na hojdačkách, na ihrisku a všade tam, kde sa dá na niečo vyliezť.
 • Dávaj pozor pri kanviciach s vriacou vodou, horúcich panviciach, nesiahaj na hrnce na sporáku. Neber nôž, zápalky a lieky!

S kľúčikom na krku...alebo odkedy môže zostať dieťa samo doma

Keď idú rodičia von bez detí

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: