Zležaná hlavička: Dôsledné polohovanie je nevyhnutné

Veronika Kmetóny Gazdová | 2. január 2023
Zležaná hlavička

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť, ak sa liečba začne čo najskôr, kedy je hlavička lepšie formovateľná a táto liečba je intenzívna, keďže pre správny efekt ju dieťatko má takmer nepretržite.

Staršie deti spravidla potrebujú dlhšiu liečbu, pretože ich lebka rastie pomalšie, je silnejšia a odolnejšia voči zmenám. Ak je problém s tvarom hlavičky navyše sprevádzaný šikmým krkom, spomínaným torticollisom, musí byť liečba pomocou kraniálnej remodelačnej ortézy sprevádzaná aj rehabilitáciou. Aký je vplyv torticollis a dysbalancie svalov šije na tvar hlavičky? O ďalších detailoch tohto problému sme sa zhovárali s diplomovanou fyzioterapeutkou Luciou Krivou, dipl. f. 

Fyzioterapeutka o zležanej hlavičke

„Deti s asymetrickým tvarom hlavičky majú často zvýšené napätie svalstva krčnej chrbtice, čo môže byť spôsobené kongenitálnou muskulárnou torticollis alebo dysbalanciou svalov krku alebo trupu,“ vysvetľuje odborníčka na detskú rehabilitáciu. Hlavička dieťaťa s torticollis je podľa jej slov naklonená na jednu stranu a vytočená k protiľahlému plecu. To spôsobuje, že dieťa zotrváva stále v rovnakej pozícii a hlavička sa na strane kontaktu s podložkou splošťuje. Torticollis tiež spôsobí, že ucho je posunuté viac dopredu a môže tiež ovplyvniť symetriu tváre (poloha očí, líc a dolnej čeľuste), má vplyv aj na psychosociálny vývoj, ten býva u týchto detí často oneskorený.         

Zležaná hlavička - dieťa polohujte!

Lucia Krivá navyše zdôrazňuje, že najvýraznejším rizikovým faktorom zležanej hlavy je pozícia a polohovanie dieťaťa. „Je nutné zaučiť rodičov v špecifickom handlingu pri zdvíhaní, nosení a ukladaní dieťaťa, ukázať im vhodne pozície pre kŕmenie a vysvetliť nutnosť dôsledného polohovania. Za nevhodné polohovanie dieťaťa považujeme preferovanie pozície v ľahu na chrbte väčšiu časť dňa, nedostatočné polohovanie na bruchu, počas spánku sa dieťa ukladá stále na rovnakú stranu, v priebehu dňa k nemu prichádzajú senzorické podnety len z jednej strany, to všetko zvyšuje riziko vzniku pozičnej preferencie, teda možnosť získanej asymetrie,“ vysvetľuje. Dodáva, že vhodné nie je ani dlhodobé a rovnaké umiestnenie detí v autosedačkách, ležadlách alebo v kočíkoch, kde je obmedzený pohyb dieťaťa a možnosť príjmu vonkajších senzorických podnetov. 

zležaná hlavička

Fyzioterapeutka tiež upozorňuje, že asymetricky vývoj lebečných kostí a hlavy má dopad aj na ostatné telesné štruktúry. Dieťa v 1. trimenone (pozn. obdobie troch mesiacov vo vzťahu k vývoju plodu a veku dojčaťa) nedosiahne symetrickú pozíciu a predvádza všetky ďalšie aktivity ako otáčanie, prenos zaťaženia v sede, lozenie a chôdzu s väčšou či menšou mierou asymetrie. „Fixácia takejto asymetrie môže byť základom pre skoliózu,“ dodáva.

Plagiocefália môže byť podľa slov fyzioterapeutky následkom, nie príčinou nekvalitného psychomotorického vývoja, najmä u detí, ktoré nemajú optimálne svalové napätie a to nielen z hľadiska kvantity, ale predovšetkým kvality, kde miera deformity neurčuje mieru oneskorenia, čo fyzioterapeuti riešia ako funkčnú poruchu, preto je veľmi dôležité včasné začatie terapie. „Pri rozhodovaní o spôsobe a intenzite terapie rozlišujeme, o aký typ zležanej hlavičky ide,  ako dlho a akú závažnú plagiocefáliu dieťa má,“ vysvetľuje. 

Vojtova metóda a zležaná hlavička 

Čo si má rodič pod tým predstaviť? „Terapia zahŕňa optimalizáciu svalového napätia vo všetkých pozíciách, facilitáciu voľnej hybnosti v kvalitných pohybových vzoroch a senzorickú stimuláciu menej dráždivými impulzmi, aby nedochádzalo k provokácii patologických pohybových vzorov,“ vysvetľuje skúsená terapeutka s prácou s deťmi. Vojtova metóda je podľa jej slov spôsob, ako v určitých polohách aktivovať zóny, ktoré napomáhajú k uvoľňovaniu zablokovaných nervových, a tým aj svalových spojov medzi mozgom a miechou, s cieľom zlepšiť funkciu svalov v oblasti chrbtice, horných a dolných končatín a tváre, využívané v každodenných činnostiach.

„Dá sa ňou dosiahnuť zlepšenie spontánneho pohybu, držanie tela, funkcia hlavne bedrových a ramenných kĺbov, postavenie panvy, prehĺbené dýchanie,“ dopĺňa L. Krivá, ktorá na záver povzbudzuje rodičov, že pri cielenej vedenej terapii, vzájomnej spolupráci a pri aplikácii špecifického handlingu alebo Vojtovej metódy dochádza k úprave deformity a k zmenšeniu, či dokonca eliminácii oneskoreného psychomotorického vývoja.       

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: