Manuál pre bábätká: Akých chýb sa rodičia najmenších detí najčastejšie dopúšťajú?

Redakcia | 11. október 2021
Polohovanie bábätka

Viete, ako správne dvíhať a polohovať bábätko tak, aby to bolo pre dieťatko prospešné? Ako ho nosiť a čomu sa určite vyhnúť?

Ako bábätko správne nosiť

Tigrík

Tigrík je pozícia, keď dieťa položíme na svoje predlaktie tvárou dolu, ako keď tiger leží na vetve stromu. Pravé stehno dieťaťa pritiahneme pod bruško. Pravou rukou upravíme ľavé stehno dieťaťa tak, aby bolo pod bruškom rovnobežne s pravým stehnom. Dieťa neleží v náručí vodorovne, ale zadoček je nižšie ako hlavička. Táto poloha sa výborne hodí na prenášanie dieťaťa len na jednej ruke, ďalej k masírovaniu bruška, na umývanie zadočka, k odgrgnutiu po dojčení, na posilnenie chrbtových svalov aj k podpore rozumového vývoja, pretože dieťa môže dobre sledovať svoje okolie.

Klokan

Dieťa držíme jednou rukou (na dlani) tvárou dolu a zadočkom ho opierame o naše brucho v oblasti žalúdka. Pozícia dieťaťa je podobná ako u klokana vo vaku matky. Hlava je vyššie ako zadoček.

Koníček

Dieťaťu ležiacemu v polohe na brušku bokom k nášmu telu podložíme dlaňou jednej ruky oblasť žalúdka a pomaly ju zdvihneme cca 5-10 cm nad podložku. Dlaňou druhej ruky uchopíme zadoček a stehná tak, aby zvierala s bruškom pravý uhol. V tomto držaní mu umožníme uchopiť hračku ležiacu na podložke. Hračku dokáže uchopiť pravidelne trénované dieťa už okolo štvrtého až piateho mesiaca veku. Dieťa s hračkou v rukách pokojne a plynulo zdvihneme bokom k sebe až do úrovne nášho hrudníka a tak, aby sme s ním mohli zo strany nadviazať zrakový kontakt. V tejto pozícii ho môžeme pomaličky točiť okolo jeho osi alebo ho jemne hojdať.

Takto bábätko radšej nenoste!

Do deviateho mesiaca nenoste dieťa vo zvislej polohe, pretože tým sa extrémne preťažuje jeho chrbátik. Zvislá poloha je pre dieťa vhodná až potom, čo vlastnou aktivitou posilní celé posturálne svalstvo (predovšetkým šijové svaly), koordináciu pohybov, rovnováhu aj orientačné schopnosti. Potom zvislú polohu dokáže zaujať vlastným úsilím. Do tej doby na ňu nie je pripravené, a preto je pre ne nebezpečná.

Dôvodom je neadekvátne ťažšia hlava voči trupu, ktorá vplyvom zemskej príťažlivosti tlačí na chrbticu, ktorá ešte nie je zabezpečená posilnenými posturálnými svalmi zabezpečujúcimi vzpriamenú pozíciu. Hlavička dojčaťa predstavuje jednu štvrtinu jeho tela, u dospelého človeka, ktorý má posilnené posturálne svaly, tvorí hlava jednu osminu tela.

Neposilnené svaly nedokážu udržať hlavičku ani chrbticu v správnom postavení. Vplyvom nosenia vo zvislej polohe preto dochádza k nežiaducim záklonom hlavičky a prehnutiu chrbtice dopredu (do lordózy), dozadu (do kyfózy) alebo do strany (do skoliózy).

polohovanie bábätka

Ako dvíhať najmenšie deti

Takto nie

Rodičia sa síce o svoje deti starajú s láskou, ale niekedy sa však nevyhnú chybám. K častým patrí aj nevhodný spôsob zdvíhania z podložky, kedy novorodenca alebo dojča  chytajú za ručičku a zachýtajú pod kŕčikom. Mnoho rodičov určite prekvapí fakt, že takto je to zle, hoci práve tento spôsob sa dnes veľmi odporúča.

Snáď najviac používaný a v pôrodniciach i knihách odporúčaný spôsob zdvíhania je technika, kedy pravou rukou zatiahneme za pravú ručičku dieťaťa, aby sme umožnili vsunutie ľavej ruky pod jeho kŕčik. Hlavičku dieťaťa potom zaistíme iba čiastočne ukazovákom alebo aj prostredníkom. Potom pravou rukou zachytíme jeho stehno a zdvíhame. Výsledné držanie má poslúžiť ku krátkemu prenášaniu, kúpaniu či bezpečnému držanie namydleného dieťaťa.

Tento úchop síce vyzerá bezpečne, ale dieťaťu nedodáva dostatočný pocit istoty a bezpečia, poskytuje málo záchytných bodov, hlavičku dostáva do záklonu a vyvíja nežiaduci tlak na útly kŕčik dieťaťa, ktorý je vystavený prehnutiu. Týmto zachytením dochádza k dráždeniu citlivých miest v krčnej oblasti . Podobne nevhodným spôsobom je dvíhanie širokým úchopom okolo hrudníka, ktorý sa tiež často používa. Hlavička je pri ňom podložená len čiastočne alebo vôbec, opäť teda dochádza k nežiaducemu záklonu.

Takto áno

Zdvíhanie bábätka nabalením

Už od narodenia sa odporúča zdvíhanie tzv. nabalením, kedy na miesto medzi hrudnou kosťou a žalúdkom dieťaťa položíme dlaň pravej ruky tak, aby prsty smerovali pod ľavú ruku a palec na ľavej kľúčnej kosti dieťaťa. Ľavú ruku vsunieme pod pažu a ramienko, až sa nakoniec dostaneme dlaňou pod hlavičku a súčasne ju prevaľujeme cez jeho ľavý bok až na bruško. Dieťa zdvíhame tvárou dolu, pravou rukou a približujeme ho k nášmu ohnutému telu do pozície klokana, o ktorom sme už písali niekoľko riadkov vyššie. Celá pozícia končí pri ľavej strane hrudníka.

Zdvíhanie bábätka z polohy na brušku

Ide o zdvíhanie dieťaťa z polohy na brušku cez pozíciu koníčka do polohy klokan. Dieťaťu ležiacemu v polohe na brušku nožičkami smerom k nášmu telu podložíme dlaňou jednej ruky oblasť žalúdka a pomaly ich zdvihneme cca 5-10 cm nad podložku. Dlaňou druhej ruky uchopíme zadoček a stehná tak, aby zvierali s bruškom pravý uhol. V tomto držaní mu umožníme uchopiť hračku ležiacu na podložke. Hračku dokáže uchopiť pravidelne trénované dieťa už okolo štvrtého až piateho mesiaca veku. Dieťa s hračkou v rukách pokojne a plynulo zdvihneme chrbtom k sebe a oprieme ho zadočkom o oblasť nášho žalúdka. 

Dieťa patrí na bruško

Rodičia by mali prakticky ihneď po narodení 5-6-krát denne klásť dieťa na bruško, aj keď sa mu to možno nebude páčiť, začne sa zlostiť alebo plakať. Je ale veľmi dôležité vytrvať. Ideálnou príležitosťou je každé prebaľovanie. Táto poloha stimuluje celkový psychomotorický vývoj a posilňuje celú chrbticu od šije po bedrovú časť, čo je predpoklad dobrého vývinu.

Psychomotorické problémy niektorých detí môžu mať korene práve v tom, že ich rodičia nedávali na bruško. Spočiatku slabé šijové svalstvo spôsobuje, že dieťa nedokáže udržať hlavičku nad podložkou, vďaka pravidelnému tréningu to ale do troch mesiacov veku zvládne. Hlavička spolu s chrbticou bude potom zvierať uhol 60 stupňov k podložke. Je to tzv. prvé vzpriamenie. Poloha na brušku je všestranne užitočná - podporuje nielen celkovú zdatnosť, ale aj rozumový vývoj, orientačné schopnosti, nácvik rovnováhy a koordináciu pohybov. Dieťa by už v prvom mesiaci malo stráviť na brušku asi hodinu.

Bez plienky je to fajn

Nechávajte dieťa, nech čo najčastejšie kope nožičkami voľne, bez plienky. Veľmi vhodnou príležitosťou na to je prebaľovanie. Deťom sa bez plienky náramne páči, majú pocit voľnosti a radujú sa, keď sa môžu hýbať bez najmenšieho obmedzenia.

Manipulujte s dieťaťom na obe strany

Snažte sa s dieťaťom manipulovať tak, aby ste pri tom zapojili obe jeho ruky a obe strany. Rozdelíte tým záťaž a podnety mu poskytujte rovnako z oboch strán.

Gauč sa nehodí, zem je lepšia

Približne od piateho mesiaca by malo dieťa tráviť čas na väčšej ploche, ako je gauč alebo posteľ, najlepšie na zemi. Jedine tak mu ponúkneme psychickú stimuláciu na zvládnutie ďalších a ďalších vývojových krokov. Motorický vývoj brzdí, ak sa dieťa pohybuje po mäkkých plochách (gauč, posteľ), tvrdšie plochy naopak prispievajú k dobrému rozvoju.

Čo nerobiť: Nedávať sedieť dieťa, ak ešte samo nesedí

Rodičia niekedy dieťa dávajú sedieť v domnienke, že je na to už dosť silné a veľké. Je to chyba. Ak sa ešte nedokáže posadiť samo, rodičia by sa mali držať späť. Prečo? Dôvodom je to, že malí kojenci ešte nemajú dostatočne silné chrbtové svalstvo, dochádza preto k neúmernému zaťažovaniu chrbtice. Dieťa si svaly pozdĺž chrbtice spevňuje postupne v priebehu prvých deviatich mesiacov vďaka pravidelnému pokladaniu do polohy na bruško a neskôr plazením a lezením. Až potom je pripravené samo sa posadiť a sedieť.

Nevodiť ho za ruky a nepoužívať chodítka

Dieťa posadené do chodítka nemá potrebu zapojiť posturálne svaly, pracovať s rovnováhou, rozvíjať koordináciu ani orientačné schopnosti. Stačí mu natiahnuť nohy, napnúť špičky, predkloniť sa, šliapať a chodítko ide. Akonáhle ho chytíme za ruky v vzpažení, postupujú rovnako. Drží sa na natiahnutých nohách, mnohokrát na špičkách, predkloní sa a šliape s bradou predklonenou vpred.

Tieto deti získavajú nesprávnu predstavu o technike i nárokoch chôdze. Takto stimulované deti nemajú šancu posilniť potrebné posturálne svaly, rozvinúť rovnováhu a koordináciu pohybov. Preto chodí podstatne neskôr, ako keby mu bola daná príležitosť experimentovať s vlastným aktívnym pohybom a pravidelne posilňovať potrebné svalové skupiny zaisťujúce správne vstávanie.

Autosedačky a lehátka používať doma obmedzene

Pokladať doma dieťa do autosedačky alebo do lehátka je vhodné počas kŕmenia alebo ku krátkodobému sledovanie mamičky, ktorá práve niečo varí v kuchyni alebo upratuje. Ich používanie by ale malo byť časovo obmedzené, deti by v nich rozhodne nemali tráviť väčšinu bdenia, a už vôbec sa nehodí k odpočinku či k spánku.

Časté používanie lehátka s vyvýšenou hornou časťou vedie k tomu, že dieťa má obmedzenú možnosť obracať sa na bok a následne na bruško, čo je veľmi dôležitý krok v postupnom vzpriamovaní sa. Dochádza tým zbytočne k oneskoreniu jeho psychomotorického vývoja. Podobne autosedačka neumožňuje dieťaťu rotačný pohyb do strán.

polohovanie bábätka

Zásady správneho polohovania

Nie je jedno, v akej polohe novorodenci a najmenšie deti do troch mesiacov ležia, či už v čase bdenia alebo spánku. Ak nemajú vhodné podmienky, môže dochádzať k predilekcii hlavičky (stáčanie k jednej strane) alebo sa spomalí ďalší pohybový vývoj.

 • Najdôležitejšie je vodorovné lôžko.
  Že je to samozrejmosť? Skúste postieľku (hlavne staršia, ešte po rodičoch), kolísku či závesný kôš skontrolovať vodováhou, či sú naozaj rovné. V mnohých prípadoch, keď dieťa trpí predilekciou, sa zistí, že je to spôsobené  práve nakloneným lôžkom. Dieťa tak musí svoju polohu neustále vyvažovať a dôsledkom je preležaná hlavička.
 • Skúsite klasickú perinku?
  Najmenšie deti do troch štyroch mesiacov v nej môžu tráviť časť dňa, ale v perinke môžu aj spať, na noc ju stačí len uvoľniť. Najmenšie deti potrebujú pocit zovretia, na ktorý sú zvyknuté ešte z maternice. Až po niekoľkých mesiacoch začnú uprednostňovať voľný priestor okolo seba.
 • Malému dojčaťu, ktoré ešte nevie samo meniť polohu svojho telíčka, prospieva, ak ho pokladáme raz na jeden bok a raz na druhý.
  Dobrou pomôckou, ktorá ale samozrejme nie je nutná, sú tzv. polohovacie valčeky, medzi ktorými môže dieťa i spať. Možno ich kúpiť v obchodoch s detskými potrebami. Používajú sa asi do piateho mesiaca veku dieťaťa.
 • Najmenšie deti môžu spať na chrbátiku alebo na boku, rozhodne sa neodporúča poloha na brušku, najmä kvôli vyššiemu riziku náhleho úmrtia dieťaťa.
  Bábätka väčšinou dobre zaspávajú zabalené v polovystlanej perovej perinke a položené na bok. Ak je dieťa práve po dojčení a neodgrglo si alebo má sklony k vracaniu, je dobré položiť ho najskôr na ľavý bok a po zaspaní položiť na chrbátik, neskôr potom môžete aj na pravý bok.
 • Veľmi užitočným spôsobom, ako zabezpečiť rovnomerný vývoj a zabrániť vzniku preležania hlavičky, je pravidelné striedanie polohy dieťaťa na lôžku.
  Tam, kde má hlavičku, bude mať ďalší deň nožičky. Polohy sa striedajú každých 24 hodín. Takto dieťa otáča hlavičku za zaujímavejšími podnetmi.

Najčastejšie chyby pri manipulácii s bábätkom

 • Rýchla manipulácia s novorodencom
 • Ukladanie dieťaťa na odpočinok a k spánku na tvrdý matrac alebo v priebehu prvého roka na    rôzne miesta v byte (dieťa potrebuje len jedno stabilné miesto)
 • Zdvíhanie a kladenie dieťaťa chrbtom k podložke so záklonom hlavičky, telíčka a so zapaženými pažami
 • Nosenie dieťaťa vo zvislej polohe
 • Upokojovanie dieťaťa pri plači trasením alebo poskakovaním na lopte
 • Časté nosenie dieťaťa v šatke alebo v baby vaku a to aj správnym spôsobom
 • Predčasné a časté ukladanie dieťaťa do polohy sedu
 • Učenie chôdze dieťaťa v chodítku alebo vedenie za vzpažené rúčky

Článok je pripravený v spolupráci s Evou Kiedroňovou (ext. zdroj Eva Kiedroňová), autorkou unikátnych metód starostlivosti o dieťa a rozvoj kojencov v súlade s jeho psychomotorickým vývojom.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: