Technika dojčenia

dojčenie poloha v ľahu
3.12.2016 v kategórii Bábätko, autor MUDr. Katarína Vicianová, foto: istockphoto.com

Základným predpokladom úspešného dojčenia je správna poloha pri dojčení a technika. Ale aká je správna poloha matky a dieťaťa pri dojčení? A ako vyzerá tá správna technika - priloženie a prisatie bábätka?

Naopak chybné priloženie a prisatie dieťatka je snáď najčastejšou príčinou predčasného odstavenia – vedie k bolestivosti či poškodeniu bradaviek, naliatiu až zápalom prsníkov a napokon zníženej tvorbe mlieka s následným zlyhaním dojčenia.

K úspešnému dojčeniu vedú dva základné kroky:

 • zvolenie vhodnej vzájomnej polohy matky a dieťaťa,
 •  správne priloženie a prisatie dieťaťa.

Aká má byť správna poloha matky a dieťaťa?

Poloha pri dojčení musí byť pohodlná pre mamičku aj dieťa, tak aby sa obaja mohli uvoľniť. Až po zaujatí pohodlnej polohy si mamička priloží dieťa k prsníku.

Pozor – dieťa sa prikladá k prsníku a nie prsník k dieťaťu! V snahe vložiť prsník do pusy nesprávne držanému bábätku niektoré mamičky dojčia v nepohodlných, často bolestivých polohách. Nemožnosť uvoľniť sa a prípadná bolesť v chrbte či strnulosť vo vynútenej polohe potláča uvoľňovací reflex.

Poloha pri dojčení - na čo ešte dávame pozor?

 • Pri dojčení si matka dieťatko drží v náručí.
 • Pri väčšine polôh (viď nižšie) sú hlava, telíčko a nožičky bábätka vo vodorovnej rovine.
 • Hlavička a ramienka spočívajú na predlaktí matky, ruka podopiera chrbátik.
 • Matka si dieťa otočí bruškom a hrudníkom k sebe (koža na kožu, bruško na brucho).
 • Dieťa má tváričku (a najmä ústa) v úrovni bradavky.
 • Hlavička môže byť v ľahkom záklone, má byť podopretá avšak nie znehybnená, tak aby ňou dieťatko pri hľadaní prsníka mohlo voľne pohybovať.
 • Je praktické, ak oporné body (ramienka, boky, nožičky) podložíme dekou, molitanom alebo paplónom. Matka si tak šetrí chrbtové a ramenné svalstvo.
 • Dbáme na to, aby dieťa neviselo šikmo na matkinom predlaktí.

Jednotlivé polohy pri dojčení bábätka

Poloha v sede

Matka sedí na stoličke, v kresle alebo posteli. Nohy si podľa potreby podloží stolčekom tak, aby mala dieťatko v ideálnej polohe voči prsníkom. (Pozor pri nadmernom podložení, by bolo dieťatko neprimerane vysoko voči prsníkom!).

pevne podopretý chrbát, je uvoľnená. Ak jej to vyhovuje, môže sa usadiť aj do tureckého sedu. Dieťatko drží v náručí tak, aby malo hlavičku na jej predlaktí, tváričkou otočené k nej ústočkami na úrovni bradavky. Ramienka, boky a nožičky sú podopreté a nachádzajú sa v jednej rovine.

Bočná (zadná) poloha

Hlavička dieťaťa spočíva v matkinej ruke, dieťa leží na jej predlaktí. Nožičky sú pozdĺž matkinho boku. Predlaktie matky je podopreté vankúšom.

Táto poloha je výhodná napr. pre dvojčatá, alebo ak má matka problém s držaním dieťaťa voľne na predlaktí. Veľmi dobre sa uplatňuje pri blokáde mliekovodov prsníka.

 

Poloha v ľahu na boku

Matka leží na boku, hlavu má podopretú vankúšom, obe ruky sú voľné. Dieťatko leží pozdĺž matky pritisnuté k jej telu, bruško na brucho, tváričkou oproti bradavke.

Táto poloha je výhodná skoro po pôrode (najmä po cisárskom reze), nedá sa však použiť mimo domova (mamička si môže ťažko ľahnúť v čakárni u lekára, alebo v autobuse).

Prečítajte si aj:  Ako sa dojčí po cisárskom reze?

Bočné držanie s podopretým chrbtom

Toto držanie je obdobou už uvedenej polohy.

Dieťatko leží na matkinom predlaktí, opretý chrbát mamičke umožní lepšie sa uvoľniť.

Pre ešte väčšie pohodlie si mamička môže ruky podoprieť vankúšom.

Ďalšie vhodné polohy pri  dojčení bábätka:

Poloha „tanečníka“

Dieťatko leží na matkinom predlaktí podopretom vankúšom, hlavičku drží v dlani. Voľnou rukou podopiera prsník. Výhodou tejto polohy je možnosť voľne striedať prsníky, ako aj dobrá kontrola polohy a pohybov hlavičky.

Toto držanie sa osvedčilo pri dojčení nezrelých novorodencov alebo detí, ktoré sa nedokážu správne prisať.

Poloha v polosede s podloženými nohami

Pri tejto polohe sa nenapína brušné svalstvo, preto je výhodná pre matky po cisárskom reze.

Poloha v ľahu na chrbte

Matka leží na chrbte s podloženou hlavou, dieťa si položí na seba (bruško na brucho).


Rovnako ako predchádzajúce držanie, aj táto poloha je vhodná po cisárskom reze. Osvedčila sa u matiek, ktoré majú veľa mlieka a dieťa pije príliš hltavo.

Poloha vzpriamená, vertikálna

Matka drží jednou rukou dieťatko a druhou prsník.

Táto poloha sa uplatní pri nezrelých novorodencoch ako aj deťoch, ktoré majú problém s prisatím.

Dojčenie oboma rukami

Táto technika si vyžaduje pomoc druhej osoby. Matka si chytí prsník oboma rukami, tak aby ho prsty podopierali zdola a palce okružovali zhora.

Pomocník (pomocníčka) priloží dieťatko k prsníku. Uvedená poloha je vhodná pre ženy s veľkými prsníkmi.

Poloha pri dojčení dvojčiat

Na súčasné dojčenie dvojčiat je vhodné bočné držanie. Súčasné priloženie dvojčiat zabezpečuje lepšie vylučovanie hormónu prolaktínu a zároveň šetrí matke čas.

V prvých týždňoch po pôrode je vhodné prsníky medzi deťmi striedať, neskôr môže mať každé dieťa „svoj“ prsník. Tvorba mlieka v každom prsníku sa potom nastaví na potreby jedného alebo druhého dvojčaťa.

Prečítajte si aj:  Dojčenie dvojčiat (a viacerčiat)

Správne priloženie a prisatie dieťaťa

Po zaujatí vhodnej polohy je dôležité správne priloženie a prisatie dieťaťa k prsníku:

 • Mamička drží prsník tak, že prsty ho podopierajú odspodu a palec sa zhora opiera o prsník, vytvárajúc tak tvar písmena C. Dbáme na to, aby sa prsty ani palec nedotýkali dvorca.
 • Prsník sa nemá držať „priškripnutý“ medzi ukazovákom a prostredníkom!
 • Teraz je potrebné primäť dieťatko, aby doširoka otvorilo ústa. (Tak, aby vzalo do nich nielen bradavku, ale aj dvorec. Ak dieťa saje iba bradavku, môže ju poškodiť a mlieka sa aj tak nedočká – to sa totiž nachádza pod dvorcom, nie v bradavke).
 • Mamička si palcom a ukazovákom zmačkne dvorec a vytlačí zopár kvapiek mlieka.
 • Krúživým pohybom dráždi pery dieťatka. To uňho po chvíľke vyvolá tzv. hľadací reflex – dieťa pootvorí ústa a začne hľadať prsník. Dieťatko treba stimulovať dovtedy, kým naširoko neotvorí ústa (akoby zívalo).
 • Potom si ho mamička pritiahne k sebe a vloží mu do úst celý dvorec, a to tak, aby bradavka smerovala do stredu úst.
 • Ak dieťatko nemá dostatočne otvorené ústa, pokračujeme v dráždení (pri slabo otvorených ústach by uchopilo len bradavku, dvorec by zostal vonku).
 • Dieťa má mať v ústach čo najväčšiu časť dvorca a to viac pod bradavkou ako nad ňou.

 • Treba sa ubezpečiť, že telíčko a kolienka sa dotýkajú brucha matky. Tým sa mierne odkláňa noštek dieťaťa od prsníka a uľahčí dýchanie počas sania. Špička nosa sa má dotýkať prsníka. Správne priložené dieťa dokáže bez problémov dýchať. Mamička mu nemá odtláčať prsník od nošteka. Nielenže to je zbytočné, ale zároveň mu tak vyťahuje prsník z úst.
 • Pri správnom priložení je dolná pery vyvrátená navonok, brada a tvárička sa tiež opierajú o prsník. Vidíme viac z hornej časti dvorca ako z dolnej.
 • Bradavka i s dvorcom je vždy uložená na jazyku. Líčka nesmú byť vpadnuté.

Plačúce dieťa sa k prsníku neprikladá! Pri kriku má jazyk obrátený nahor, čo mu znemožňuje správne uchopenie dvorca a bradavky. Najprv dieťatko utíšime, až potom ho skúsime priložiť.

Zhodnotiť správnosť techniky dojčenia mamičke pomôže aj nasledujúca tabuľka:

 

Známky správneho priloženia a prisatia

Známky chybného priloženia alebo prisatia

Široko otvorené ústa dieťaťa

Dieťa má nedostatočne otvorené ústa

Väčšina dvorca je v ústach dieťatka

Dieťa má v ústach iba bradavku, prípadne malú časť dvorca

Bradavka aj s dvorcom je na jazyku

Bradavka a dvorec nie sú na jazyku

Jazyk presahuje cez dolnú peru, ktorá je ohnutá navonok 

Jazyk nepresahuje cez dolnú peru

Pri pití sa pohybujú ušné boltce, líčka nevpadávajú

Líčka dieťaťa pri pití vpadávajú

Je počuť ako dieťa hltá 

Dieťa mľaská

Pri dojčení nepozorovať pohyby prsníka 

Prsník sa pri dojčení očividne pohybuje

Matka nemá poškodené bradavky, ani kožu prsníkov

Matka má bolestivé, popraskané bradavky

Dieťa je spokojné

Dieťa je nespokojné, hladné

Rýchle sanie v úvode dojčenia prejde do dlhého a pomalého pitia (príznak dobre fungujúceho uvoľňovacieho reflexu)

Dieťa je nespokojné púšťa prsník, plače

 

Mohlo by vás zaujímať aj:  Horúčka počas gravidity a dojčenia