Probiotiká a prebiotiká

MUDr. Monika Antošová | 15. marec 2019
Probiotiká a prebiotiká

Aký je medzi nimi rozdiel?

Probiotiká a prebiotiká zlepšujú zdravie svojím pôsobením na normálnu skladbu črevnej flóry. Probiotiká sú bezpečné lieky, ktoré sa používajú ako podporná liečba.

Termín probiotikum bol prvýkrát zavedený v roku 1965 Stillellom a Lilly. Odvtedy probiotiká prešli obrovským výskumom. Jednoznačným výsledkam týchto výskumov je fakt, že probiotiká priaznivo ovplyvňujú ľudský organizmus. 

Okrem probiotík priaznivo na funkciu čreva pôsobia aj prebiotiká.  

Osídlenie čreva baktériami  

V tráviacom trakte človeka je množstvo baktérií, ktoré sú v čreve potrebné a žijú v zhode. 

Tráviaci trakt novorodenca je sterilný. Deti, ktoré sa narodili spontánnym pôrodom, sa prvýkrát stretávajú s baktériami pri prechode pôrodnými cestami (bifdobaktérie, laktobacily). Deti narodené cisárskym rezom sa stretávajú s inými baktériami hlavne stafylokokmi, E. coli.

Zloženie črevnej mikroflóry je ovplyvňované aj spôsobom výživy a prostredím, v ktorom sa novorodenec nachádza - inkubátor, nemocnica, domáce prostredie. Ideálnou výživou pre novorodenca a dojča je materské mlieko, pretože obsahuje veľké množstvo prebiotík, ktoré podporujú rast bifidobaktérií a laktobacilov. U dojčených deti tvoria tieto baktérie až 90% všetkých baktérii, ktoré sa nachádzajú v stolici dieťaťa.

Umelo živené dieťa má osídlenie čreva iné, viac podobné dospelým osobám.

Zloženie osídlenia čreva u deti je v 2 rokoch života  porovnateľné so zložením u dospelého človeka. U dospelého človeka sa v čreve môže nachádzať až 500 baktérii, ale väčšina v zanedbateľnom množstve. Hlavné osídlenie tvoria asi 10 druhov  baktérií.

Osídlenie vhodnými baktériami je mimoriadne dôležité pre správny vývoj imunity. Účinok probiotík závisí od druhu baktérií, ktoré obsahujú a od ich množstva v prípravku. Prípravok má obsahovať také množstvo a kvalitu baktérií, ktoré je schopné prežiť v kyslom prostredí žalúdka, dostať sa do hrubého čreva a byť pritom funkčne aktívnym 

Čo sú prebiotiká 

Prebiotiká sú nestráviteľné látky obsiahnuté v potravinách, ktoré podporujú rast alebo aktivitu jedného druhu alebo obmedzeného počtu črevných baktérií. Takto ovplyvňujú zloženie črevnej flóry hrubého čreva a zdravie dieťaťa. Patria sem látky, ktoré obsahuje napr. materské mlieko a sú to oligosacharidy. V materskom mlieku sa ich nachádza až 6-12g/l .

Úloha prebiotík

  • Chránia dojča proti baketriálnym, vírusovým a plesňovým infkeciám.
  • Podporujú rast užitočných baktérií v čreve a zamedzujú rast nevhodných baktérií.
  • Na základe výskumu materského mlieka bola vyrobená zmes, ktorá obsahuje oligosacharidy v podobnom zložení ako materské mlieko a pridáva sa do mlieka umelo živených detí. Tie deti, ktoré dostavali takúto zmes, mali v stolici významne väčšie množstvo užitočných baktérii – bifidobaktérii a laktobacilov.

Čo sú probiotiká

Probiotiká sú živé organizmy, ktoré po požití usidlia v čreve a tým priaznivo ovplyvňujú skladbu črevnej mikroflóry. Probitoká obsahujú také kmene črevných baktérii, ktoré sú prospešné pre normálne fungovanie čreva. Patria sem laktobacily, bifidobaktérie, streptokoky, enterokoky a nepatogénne kvasinky – Sacharomycces.

Probiotiká musia obsahovať dostatočné množstvo životaschopných baktérií, ktoré sú schopné sa dostať cez tráviaci trakt až do čreva.

Synbiotiká

Sú to prípravky, ktoré obsahujú aj prebiotiká aj probiotiká. 

Kedy je vhodné užiť probiotikum 

Vírusové črevné infekcie

V rôznych štúdiách bol dokázaný pozitívny účinok probiotík pri liečbe hnačiek. Dokonca už druhý deň používania probiotík sa zmenšil počet stolíc u deti liečených probiotikmi oproti neliečeným. Probiotiká vedú k zvýšenej tvorbe obranných látok v krvi  pacienta (IgA protilátky). 

Hnačky cestovateľov

Pri ceste do zahraničia je vhodné mať v cestovnej lekárničke aj probiotiká. Príčinou hnačiek cestovateľov sú rôzne infekcie, typické pre miestne pomery, najčastejšie sú však spôsobené baktériou Escherichia coli. 

Liečbe antibiotikami

Pri antibiotickej liečbe sa antibiotiká alebo ich metabolity dostanú do čreva. Tak ako účinkujú na baktérie napr. v pľúcach, môžu účinkovať aj v čreve. Antibiotiká zvyčajne poškodzujú baktérie prospešné črevu. V čreve, účinkom antibiotík dochádza k zmene osídlenia, môže dôjsť k premnoženiu baktérií, ktoré vyvolávajú hnačku. Probiotika upravia pomery v čreve a  mali by byť súčasťou každej antibiotickej liečby.   

Alergia na potraviny

Probiotika pri potravinovej alergii pôsobia cestou imunitného systému. V štúdiách  bolo dokázané, že u deti s vysokým rizikom alergie, ktorým boli podávané probiotika aspoň 6 mesiacov, sa výskyt alergických ochorení znížil na polovicu oproti neliečeným deťom. 

Doteraz sa nepotvrdil pozitívny účinok   probiotík  na výskyt a priebeh alergie na kravské mlieko. 

Intolerancia laktózy

Asi 10-15 % dospelej populácie  trpí neznášanlivosťou laktózy. Laktóza je mliečny cukor, ktorý obsahuje každé živočíšne mlieko. Na spracovanie tohto cukru je potrebný enzým laktáza. Ak je ho nedostatok, mliečny cukor prechádza do čreva v nezmenenej forme  a spôsobuje hnačky, bolesti brucha, nepriberanie. 

Deti s intoleranciou laktózy  tolerujú fermentované (čiastočne natrávené)  mlieka pri užívaní probiotík. Pravdepodobne je to v dôsledku toho, že probiotiká obsahujú malé množstvo laktázy, ktorá je potrebná pri spracovaní laktózy. Enzým laktázu produkujú prospešné  baktérie laktobacily, napr. Streptococcus thermophilus a Lacobacillus Bulgaricus, ktoré sú prítomné v jogurtoch. Preto mnohé deti s intoleranciou laktózy môžu jesť jogurty bez problémov. 

Helicobacter pylori

Je to bacil, ktorý vyvoláva tráviace obtiaže a jeho prítomnosť v žalúdku sa spája so vznikom zhubných nádorov žalúdka. Bol zaznamenaný pozitívny vplyv liečba v kombinácii s antibiotikami. 

Nekrotizjúca enterokolitída 

Je to ochorenie nedonosených novorodencov, častokrát život ohrozujúce. Predpokladá sa, že najdôležitejšiu úlohu pri vzniku tohto ochorenia hrá nedonosenosť, prirodzená výživa a osídlenie čreva baktériami. Niektoré štúdie uvádzajú, že novorodenci, ktorí dostávali probiotiká ochoreli menej často na toto závažné ochorenie. 

Zhubné nádory

Predpokladá sa pozitívny účinok probiotík v prevencii zhubných nádorov čreva. 

Funkčná zápcha

Je možné predpokladať, že funkčná zápcha môže byť spôsobená aj zmenou zloženia črevnej flóry, avšak vzhľadom na nedostatok dôkazov, probtiotiká pri tejto diagnóze  nie sú odporúčané.

Záver

Probiotiká sú považované za bezpečnú liečbu.

Podľa doterajších skúsenosti  sú užitočné pri liečbe hlavne vírusových hnačiek, hnačiek, ktoré spôsobuje baktéria Clostridium difficile, hnačiek spôsobených antibiotickou liečbou a u alergických ochorení. U týchto stavov je ich možno jednoznačne odporúčať. 

Ďalšie štúdie vyžaduje podávanie u iných zápalov čriev, pri cystickej fibróze a pri nekrotizujúcej enterkolitíde u novorodencov. 

späť na začiatok