Vyšetrenie stolice

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Vyšetrenie stolice

Jedno z dôležitých vyšetrení , najmä v detskom veku.

Vyšetrenie stolice

V detskom veku vyšetrujeme stolicu pomerne často. U deti sa takto pátra  hlavne po infekčnom ochorení, na rozdiel od dospelých, kde stolicu častejšie vyšetrujeme napríklad na prítomnosť krvi v stolici, ako známku závažného črevného ochorenia.

Vyšetrenie stolice je pomerne rýchly a nebolestivý test. Pre správny výsledok je dôležité vedieť, za akých podmienok sa stolica odoberá, transportuje,  poprípade skladuje.

Kultivácia stolice (bakteriologické vyšetrenie stolice)

Stolica na kultivačné vyšetrenie sa odosiela na zistenie baktérií v čreve.  Vyšetrenie sa robí pri hnačke, pri podozrení na črevnú infekciu.

Odber stolice

Do špeciálnej sterilnej nádobky odoberieme stolicu veľkosti hrašku alebo 1ml tekutej stolice.  Vyšetrenie by sa malo urobiť čo najskôr.

Ako sa vyšetruje stolica

Stolica sa nechá inkubovať počas 48 – 72 hodín a následne sa sledujú prítomné baktérie. Každá stolica obsahuje baktérie, avšak väčšina z nich sú baktérie normálne prítomné v čreve. V stolici sa hľadajú baktérie, ktoré sú schopné zapríčiniť hnačku,  čiže patogénne kmene.

Vyšetrenie stolice na prítomnosť rotavírusu a adenovírusu

Pri hnačkách spojených s teplotou, vracaním,  bez anamnézy diétnej chyby je okrem kultivácie stolice vhodné vyšetriť aj prítomnosť rotavírusov a adenovírusov v stolici. Rotavírusy a adenovírusy spôsobujú hnačkové ochorenie hlavne u deti do 5 rokov. Viac rotavírusová hnačka.

Vyšetrenie stolice sa robí chromatograficky. Stolicu je dobré odobrať v určitom časovom odstupe od začiatku ochorenia. Pri rotavírusovej infekcii je najväčšie vylučovanie vírusov na 3.-5. deň od objavenia sa prvých príznakov.

Vtedy môžeme očakávať aj pozitívny výsledok vyšetrenia. U adenovírusovej hnačky je najväčšie vylučovanie od 3. do 13. dňa od objavenia sa prvých príznakov. To znamená, že približne 3.-5. deň môžeme diagnostikovať vírusovú príčinu hnačiek. Pri odber prvý alebo druhý deň ochorenia nemusíme zistiť príčinu.

Odber stolice

Stolica sa odoberá do sterilnej nádobky  v množstve 1-2ml, alebo 1-2g. Vyšetrenie by sa malo urobiť čo najskôr po odbere. Ak to nie je možné, potom je vhodné uchovať stolicu maximálne 2 dni v chladničke pri teplote 2-4°C.

Vyšetrenie stolice na parazity

Pri vyšetrení stolice na parazity sa v stolici hľadajú jednak dospelé parazity a jednak ich vajíčka. Niekedy sú potrebné dve aj viac vzoriek na identifikáciu parazitov. V stolici je možné nájsť telá niektorých parazitov, ich častí, larvy, vajíčka, cysty.

Odber stolice

Je potrebné odobrať mále množstvo stolice do špeciálnej odberovej nádobky. Nemá sa naberať počas liečby antibiotikami, liekmi proti parazitom, prípravkami s  obsahom bizmutu a minerálnych olejov.

Vzorku je potrebné doručiť do laboratória do 30 min. po odbere. Ak to nie je možné, vzorka sa má uložiť na chladnom mieste, no nesmie zmrznúť. Jeden negatívny nález nemusí znamenať neprítomnosť parazitov. Vzorku je potrebné opakovať po 4-7 dňoch, pri podozrení na amebózu a giardiózu  až 10x  v dvojdňových intervaloch.

Vyšetrenie stolice na kvasinky

Kedy sa odoberá stolica na vyšetrenie prítomnosti kvasiniek

  • ak po liečbe antibiotikami pretrvávajú črevné problémy
  • u pacientov so zníženou obranyschopnosťou
  • u pacientov s cukrovkou, onkologickými ochoreniami, po transplantácii a podobne

Odber je ako pri stolici na kultiváciu.

Výter z konečníka

Vyšetruje sa na prítomnosť nežiaducej črevnej flóry, zvyčajne pri hnačkách.

Výter robí zdravotnícky pracovník, tampón na to určený zavedie točivým pohybom do konečníka a rovnako točivým pohybom ho vyberie von.  Uloží sa do transportného média, posiela na vyšetrenie čím skôr.

Vyšetrenie stolice na prítomnosť Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je nesporulujúca gramnegatívna špirálovitá palička, ktorá sa usídľuje v sliznici žalúdka a dvanástnika a vyvoláva ich zápaly. Viac Helikobakter pylori.

Zistením antigénu Helicobacter pylori v stolici možno nahradiť gastroskopické vyšetrenie žalúdka. Stanovenie antigénu H. pylori v stolici je metóda vhodná aj na hodnotenie úspešnosti liečby infekcií spôsobených Helicobacter pylori

Odber stolice

Stolica sa odoberá do sterilnej odberovej nádobky, stolica nemá byť vodnatá ako pri hnačke. Vyšetrenie sa má vykonať čo najskôr po odbere. Ak to nie je možné, potom stolicu uložíme na 1 maximálne 2 dni v chladničke pri 2-4 °C. Ak sa vzorka zmrazí, pri -20°C ju môžeme skladovať maximálne 1 rok.

Stolica na zvyšky a trypsin

Za normálnych okolnosti má stolica typické zloženie. Tuky, bielkoviny by mali byť strávené a nemali by byť prítomné v stolici. Ak sú prítomné, svedčí o nedostatku tráviacich enzýmov.

Trypsín je enzým, ktorý vylučuje podžalúdková žľaza a je potrebný na trávenie bielkovín.

Žlčové kyseliny obsiahnuté v žlči sú zasa potrebné na štiepenie tukov. Ak je enzýmov nedostatok, tieto zložky prechádzajú v nezmenenom stave do čreva a stolice.

V stolici by mali byť prítomné aj žlčové kyseliny aj trypsín.

Biela resp. bledá stolica svedčí o tom, že žlčové kyseliny neprechádzajú do čreva. Je to napríklad pri vrodenej poruche žlčových ciest, pri nádoroch alebo aj žlčových kameňoch.

Neprítomnosť tryspinu môže byť pri cystickej fibróze.

Odber stolice

Do sterilnej nádobky naberieme malé množstvo stolice, ktorú je v hodné transportovať ešte v deň odberu.

späť na začiatok