Čo je rizikový novorodenec

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Čo je rizikový novorodenec

Akú sú znaky rizikového novorodenca?

 Čo je rizikový novorodenec?

Rizikový novorodenec je každý novorodenec,  ktorého zdravotný stav je ohrozený.  Rizikový novorodenec môže ale nemusí byť následkom rizikovej tehotnosti. O rizikovom novorodencovi hovoríme aj vtedy, ak sa riziko uplatní v období tesne okolo pôrodu a počas pôrodu.

Výskyt rizikového novorodenca 

Asi 25-30% tehotnosti je rizikových, avšak len necelá tretina novorodencov z týchto tehotností vykazuje odchýlku od normy.Vyhľadávanie a identifikácia rizikových faktorov v tehotenstve je základným prvkom modernej perinatologickej starostlivosti. Ideálny spôsob znížiť následky negatívnych vplyvov je tzv. transport in utero (prevoz v maternici). Jedna sa o prevoz novorodenca v tele matky na špecializované pracovisko, kde je novorodencovi možné okamžite po pôrode poskytnúť pomoc na najvyššej úrovni. 

Rizikové faktory vplývajúce na vývoj novorodenca

Rizikové faktory, ktoré môžu ovplyvniť vývoj novorodenca, môžu pôsobiť pred otehotnením, počas tehotenstva alebo počas pôrodu.

Rizikové faktory pôsobiace pred tehotenstvom

  • spoločenské -  (rodinný stav, sociálno-ekonomický stav, úroveň vzdelania, zamestnanie)
  • zdravotný stav matky- (chronické ochorenia napr. ochorenia kĺbov, cukrovka, srdcové ochorenia)
  • genetická záťaž v rodine a predchádzajúce potraty, interupcie alebo predčasný pôrod
  • vek matky pod 16 a nad 35 rokov

Rizikové faktory pôsobiace počas tehotenstva

  • materské komplikácie -  (chudokrvnosť, abnormálny hmotnostný prírastok, tehotenská gestóza, cukrovka, infekčné ochorenia, prenášanie)
  • komplikácie maternice a placenty -  (krvácanie v prvých troch mesiacoch tehotenstva, vcestná placenta, predčasné odlučovanie placenty, patologická poloha plodu - priečna, šikmá, koniec panvový, podvýživa plodu, veľký plod)
  • ochorenia plodu - (vrodené vývojové chyby, nevhodná kombinácia Rh faktorov u plodu a matky, infekcie, nedostatok kyslíka pred pôrodom)

Rizikové faktory pôsobiace  počas pôrodu

  • materské komplikácie -  (predlžená prvá a druhá doba pôrodná, prílišné kontrakcie, infekcia matky počas pôrodu, teplota u matky nad 38,5° C)
  • komplikácie maternice a placenty - (prepadnutý pupočník, prepadnutá končatina, predčasné odlučovanie placenty, prejavy hypoxie plodu – zelená plodová voda, poruchy frekvencie oziev plodu)
  • Rizikové operačné a pôrodnícke výkony (vysoké kliešte, vakuum extraktor). 

Klasifikáca novorodenca podľa rizika 

Starostlivosť o rizikového novorodenca

U rizikových detí je dôležitá hlavne správna a včasná diagnóza. Včasné odhalenie rizík umožní buď liečbu alebo dôsledné sledovanie ešte v maternici a umožní prípravu pôrodu tak, aby dieťa bolo najmenej znevýhodnené. Sledovanie rizikových novorodencov a popôrodná liečba sa podieľa na prežívaní aj ťažko chorých novorodencov a na zlepšovaní kvality ich života.

Starostlivosť o rizikového novorodenca na pôrodnici 

Základná starostlivosť

Asi len 1/3 novorodencov z rizikovej gavidity vykazuje určité odchýlky od normy. V prípade neprítomnosti odchýlky, novorodenec je hodnotený ako zdravý a vyžaduje bežnú novorodeneckú starostlivosť na novorodeneckom oddelení alebo formou rooming-in spolu s matkou. Je to základná starostlivosť.

Špecializovaná starostlivosť

V prípade prítomnosti odchýlky, ktorá nie je závažná, ale vyžaduje viac ako základnú starostlivosť, sa dieťa sa umiestňuje na oddelení patologických novorodencov. Zväčša aj tam môže byť pri dieťatku matka. Dieťa vyžaduje určité diagnostické a terapeutické postupy. Jedna sa početnú skupinu novorodencov, ktorí nie sú ohrození na živote.

Intenzívna starostlivosť

Tretiu skupinu tvoria novorodenci, ktorí vyžadujú intenzívnu liečbu, majú problém so základnými životnými funkciami (dýchanie, krvný obeh), často okrem kyslíkovej liečba vyžadujú podporu dýchania, podporu krvného obehu. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú umiestňovaní aj novorodenci so závažnými infekciami a stavmi, kde je nutné permanentné sledovanie odbornou sestrou a monitorovanie životných funkcií prístrojovo.

Pri každom type rizika je starostlivosť iná. Je opísaná pri jednotlivých chorobných jedotkách. Spoločné postupy sa týkajú minimálnej manipulácie, šetrného prístupu, udržiavanie telesnej teploty, minimalizácia a ovplyvňovanie bolesti.

Starostlivosť  po prepustení domov

Ambulancia rizikového novorodenca

V SR existujú pri každom perinatálnom centre ambulancie rizikového novorodenca. Tieto ambulancie sú špecializované na sledovane rizikového dieťaťa. Ich úlohou je odhaliť odchýlky vo vývoji po prepustení z novorodeneckého oddelenia a riešiť ich v spolupráci s príslušnými špecialistami.

O starostlivosti rizikového novorodenca doma sa dozviete viac v článku Nedonosený novorodenec doma

späť na začiatok