Prenášaný novorodenec

MUDr. Monika Antošová | 18. Mar 2019
Prenášaný novorodenec

Aké sú riziká?

Prenášaný novorodenec

Prenášanie je menej častý jav ako predčasný pôrod, avšak následky prenášania môžu byť pre plod rovnako závažné. Prevencia prenášania a dôsledné sledovanie pranášanej tehotnosti výrazne zlepšuje stav novorodenca po pôrode.

Iné názvy:  Novorodenec postmatúrny

Čo je to prenášaný novorodenec

Prenášaný novorodenec je každý novorodenec, ktorý sa narodí po 294. dni tehotenstva (alebo po 42. týždni), počítaného  od 1. dňa poslednej menštruácie.

Výskyt prenášanej tehotnosti

Vyskytuje sa približne v 6-14 % všetkých pôrodov. Je oveľa menej častým nálezom ako predčasný pôrod.

Príčiny prenášania

Príčiny nie sú známe. Nie je jasné, prečo niektoré tehotenstvo končí skôr, iné trvá dlhšie. Prenášanie je častejšie, ak matka už jedno dieťa prenášala. Často sa nemusí jednať o prenášanie ale o problém presne určiť termín pôrodu, hlavne pri nepravidelnostiach menštruačného cyklu u ženy.

Prečo prenášanie ohrozuje plod

Zníženie funkcie placenty je najväčším rizikom pre plod a novorodenca.

Ku koncu tehotenstva sa na placente objavujú miesta so zníženou funkciou, pri pokračujúcom tehotenstve môže dôjsť k tzv. infarktom placenty (ložiská odumretia placenty). Tým je znížená dodávka krvi, živín a kyslíka k plodu.

Na kompenzáciu toho, plod začína využívať vlastné zásoby tuku a cukrov na zabezpečenie energie, ktorú potrebuje. Výsledkom je spomalený rast, ktorý sa prejaví znížením hmotnosti a ubúdaním podkožného tuku. 

Nedostatok kyslíka sa môže prejaviť najprv na koži, ktorá je suchá, ošupujúca sa. Ak nedostatočná dodávka kyslíka pokračuje, dochádza k poruche zvieračov v konečníku, následkom čoho sa uvoľňuje do plodovej vody smolka (obsah čreva) a plodová voda je sfarbená do zelena.

Ak sa tehotenstvo neukončí, ďalšie zmeny nastávajú vo funkcii srdca, obličiek, pečene a nakoniec mozgu.

Pri pôrode môže plod vdýchnuť mekónium (smolku) nachádzajúcu sa v plodovej vode, čo je často život ohrozujúcim stavom pre novorodenca.

Príznaky prenášania u novorodenca 

 • olupujúca sa koža
 • vymiznutie podkožného tuku
 • dlhé nechty
 • chýbanie mazku
 • sfarbenie tela, pupočníka a placenty smolkou
 • nízka hodnota cukru v krvi (hypoglykémia), pri postihnutí vnútorných orgánov nedostatkom kyslíka sú prítomné zvýšené hodnoty pečeňových testov, spomalená frekvencia srdcových oziev, zmenená funkcia obličiek, neurologické príznaky ako sú kŕče, tras, predráždenosť. Viac Včasný asfyktický syndróm. 

Ohrozenie prenášaného novorodenca

 • Rodiaci sa novorodenec nemá žiadne kyslíkové rezervy, preto niekedy aj normálny pôrod je pre neho nadhraničnou záťažou. Častejšie môže trpieť nedostatkom kyslíka pri pôrode, čo sa môže prejaviť ako včasný asfyktický syndróm. Viac Včasný asfyktický syndróm
 • Je ohrozený vdýchnutím smolky, ak je smolka prítomná v plodovej vode. Viac Aspirácia mekónia
 • Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia), ktorá vzniká preto, lebo novorodenec nemá žiadne zásoby cukru, využil ich na tvorbu energie, môže mať u novorodenca za následok kŕče.
 • Pri dlhšie trvajúcom nedostatku kyslíka sa môže objaviť zlyhanie obličiek a  zmeny na mozgovom tkanive.  

Diagnóza prenášania

Diagnózu určíme na základe termínu pôrodu. Ohrozenie plodu sa dá zistiť ultrazvukovo, non-stres testom (zisťuje sa frekvencia srdcových oziev v závislosti od aktivity plodu) a odhadom objemu plodovej vody. Ak je prítomná porucha prietokov v pupočníkových cievach, je potrebné ukončiť tehotenstvo. Rovnako sa dá vyšetriť plodová voda na prítomnosť smolky (mekonia).

Ak je plod ohrozený, tehotenstvo sa ukončuje cisárskym rezom.  

Starostlivosť o prenášaného novorodenca

 • Sledovanie stavu dieťaťa na rozpoznanie včasných problémov s dýchaním.
 • Sledovanie hodnôt cukru v krvi a ich úprava dodávaním cukru.
 • Primerane zaťažovanie tekutinami podľa funkcie obličiek.
 • Niekedy deti vyžadujú stimulácia srdcovej činnosti pri (pri hodnotách frekvencie srdca  pod 80/minútu).
 • Ultrazvukové vyšetrenie mozgu na odhalenie možných následkov.
 • Starostlivosť po prepustení domov závisí od pridružených ochorení, v podstate nie je iná ako starostlivosť u zdravého novorodenca. Avšak sú potrebné kontroly v ambulancii rizikového novorodenca. V prípade neurologických príznakov určí neurológ potrebu rehabilitácie. 

Prognóza vývoja 

 • Prenášanie sa podieľa na zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti, nie však takou významnou mierou ako predčasný pôrod.
 • Úmrtnosť u prenášaných novorodencov v porovnaní s donosenými jevyššia. U novorodencov narodených po 43. týždni je vyššia 2x ako u narodených v termíne, v 44. týždni až 4-6x vyššia.
 • Chorobnosť začína vzrastať už u detí narodených v 42. týždni tehotenstva a pohybuje sa na úrovni 20-30%.
 • Deti narodené v riadnom termíne majú chorobnosť asi 5-6%.
 • V dlhodobej chorobnosti sa v značnej miere vyskytujú neurologické problémy – poruchy svalového napätia, u týchto deti sa častejšie vyskytuje detská mozgová obrna. 

Prevencia prenášania

Prevencia spočíva v sledovaní hlavne činnosti placenty a zmien u plodu v prípade nadmerného rastu. Včasné ukončenie tehotenstva je nutné  pri ohrození plodu.

späť na začiatok