Aspirácia mekónia

Aspirácia mekónia
20.3.2019 v kategórii Choroby novorodenca, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Počuli ste už o tejto komplikácii?

Aspirácia mekónia je vdýchnutie mekónia (smolky) alebo plodovej vody s jeho obsahom. Mekónium je obsah čreva u plodu, po narodení  sa nazýva  smolka. Plod močí do plodovej vody, ale mekónium sa normálne v plodovej vode nenachádza. Za určitých, pre plod nepriznivých okolností, sa dostáva mekónium do plodovej vody a plod pred pôrodom alebo počas pôrodu môže vdýchnuť plodovú vodu s jej obsahom.

Vplyv aspirácie na novorodenca

Vdýchnuté mekónium čiastočne alebo úplne blokuje dýchacie cesty novorodenca a spôsobuje tým akútnu poruchu dýchania s nedostatkom kyslíka v krvi. To sa môže negatvne odraziť na činnosti životne dôležitých orgánov (obličky, mozog, srdce). Mekónium môže spôsobovať problémy v dýchacích cestách viacerými spôsobmi:

 • chemickým dráždením

 • tvorením mekóniových povlakov na stenách pľúcnych mechúrikov a zhoršením  prestupu kyslíka z pľúc do krvi

 • infekciou

 • znehodnotením surfaktantu (je to faktor, ktorý udržiava pľúca rozopnuté)

Je to takmer vždy závažný život ohrozujúci stav vyžadujúci pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Za normálnych okolností sa dieťa prvýkrát nadýchne až keď je mimo plodovej vody, keď sa porodí hlavička. Za určitých nepriaznivých okolností, ako predčasný odtok plodovej vody, infekcia plodových obalov, prepadnutie a zatlačenie pupočníka, jednoducho v prípade, keď je  u dieťaťa nedostatok kyslíka, je dieťa nútené nadýchnuť sa skôr, akoby normálne malo.

Prítomné mekónium sa dostane do pľúc a vytvorí povlak na  pľúcnych mechúrikoch, čim znemožní prienik kyslíka z pľúc do krvi. Môže spôsobiť infekciu, ale tiež rozkladá a znížuje tvorbu surfaktantu. Surfaktant je látka, ktorá sa nachádza na povrchu pľúcnych mechúrikov a udržiava ich rozopnuté.

Závažnosť stavu závisí od množstva mekónia, ktoré plod alebo novorodenec vdýchol a tiež od pridružených komplikácií ako infekcia pred pôrodom, prenášanie, podvývživa. Všeobecne platí, čím viac mekónia dieťa vdýchlo, tým závažnejšie komplikácie môžeme očakávať v popôrodnej adaptácii.

Výskyt aspirácie mekónia

Prímes mekónia (zelená plodová voda) sa vyskytuje u 10-15% pôrodov. Avšak to neznamená, že u všetkých detí je prítomná aspirácia mekónia.

U 5% týchto detí sa stretávame s vdýchnutím mekónia rôzneho stupňa závažnosti. 

Príčiny aspirácie mekónia

Prítomnosť mekónia v plodovej vode je vždy následkom nepohody u plodu. Plod trpí nedostatkom kyslíka z rôznych príčin (poruchy prietokov v pupočníkových cievach, ochorenia plodu, ochorenia placenty – infarkty placenty, infekcie plodu a plodových obalov, uzol pupočníka, prepadnutý pupočník a ďalšie).

Nedostatok kyslíka sa prejaví najprv na koži, tá je suchá, ošupujúca sa.

Neskôr zareaguje svolovina zvieračov konečníka. Pri ich zníženej funkcii dochádza k uvoľňovaniu mekónia do plodovej vody. Prítomnosť mekónia v plodovej vode  je závažny nález, ktorý najčastejšie vedie k urgentnému ukončeniu tehotenstva.

Ak nedostatok kyslíka pokračuje ďalej, trpia aj ďalšie orgány (srdce, pečeň, obličky, mozog) s následkom nezvrátnych zmien alebo aj rizikom odumretia plodu.

Avšak aj u deti, ktoré nemali nedostatok kyslíka pre pôrodom, môže sa počas pôrodu uvoľniť mekóium a môže dôjsť k jeho vdýchnutiu.

Rizikové faktory pre vznik aspirácie mekónia  

 • ťažký, príliš dlhý pôrod
 • prenášanie
 • fajčenie v tehotenstve, cukrovka, vysoký krvný tlak u matky
 • chronické ochorenia dýchacích ciest alebo srdca u matky
 • komplikácie pupočníka
 • podvýživa plodu

Predčasný pôrod nie je rizikovým faktorom pre aspiráciu mekónia, vdýchnutie mekónia je vzácne pred 34. týždňom tehotenstva.

Príznaky aspirácie mekónia

 • zelená plodová voda (ak je mekónium v plodovej vode prítomné dlho, môže byť aj okrovo sfarbená)
 • zeleno sfarbená koža dieťaťa, ak trpí závažným nedostatkom kyslíka, koža je potom viac modrá
 • dieťa po narodení dýcha lapavo, alebo vôbec nedýcha
 • frekvencia srdca je znížená 
 • nízke Apgar skóre, viac Hodnotenie novorodenca

Diagnóza

Pre diagnózu vdýchnutia mekónia svedčí následovné: 

 • zelená plodová voda, zeleno sfarbená koža dieťaťa
 • poruchy dýchania po narodení
 • analýza krvných plynov (nízke koncentrácia kyslíka a vysoká koncentrácia kysličníka uhličitého)
 • prítomnosť mekónia v dýchacích cestách
 • rtg. vyšetrenie pľúc, ktoré má typický obraz

Liečba aspirácie mekónia

 • Liečba má začať už na pôrodnej sále, ihneď po vybavení novorodenca. 
 • Pod laryngoskopom sa má odsat obsah mekónia z dýchacích ciest.
 • Podávanie kyslíka, ak má dieťa nízku koncentráciu kyslíka v krvi.
 • Prvé príznaky sa nemusia objaviť ihneď, môžu sa objaviť v priebehu 24 hodín. Preto v prípade zelenej plodovej vody by dieťa malo byť pozorované dôkladne.
 • Ak má dieťa pomalú srdcovú aktivu, je chabé, cieľom je uvoľniť a vyčistiť dýchacie cesty od mekónia. Dieťa sa intubuje a odsáva sa mekónium cez kanylu. tým je možné odsať mekónium aj z malých častí dýchacích ciest. Odsávanie je potrebné až kým nie je obsah čistý.
 • Takéto deti patria na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sú väčšinou napojené a na umelú pľúcnu ventiláciu a kyslíkovú liečbu.
  Takmer vždy sa podávajú antibiotiká na prevenciu a liečbu infekcie.
  Podľa stavu sa podáva surfaktant na udržanie rozopnutých pľúc. Ak zlýha táto liečba, je možné okysličovanie krvi mimotelovo. Táto metóda sa vykonáva iba vo vysoko špecializovaných centrách.

Prognóza 

 • Mnoho detí sa zlepšuje v priebehu dní a týždňov v závislosti od závažnosti vdýchnutia.
 • Deti liečené umelou pľúcnou ventiláciou s dodávkou vysoko koncentrovaného kyslíka môžu mať chronické pľúcne ochorenie (bronchopulmonálna dysplázia). Viac Bronchopulmonálna dysplazia
 • Komplikáciou môže byť aj kolaps pľúc (pri nedostatku surfaktantu, ktorý udržiava pľúca rozopnuté).
 • Pneumotorax - (natrhnutie pľúcnych obalov) vzniká kombináciou vyokého tlaku v pľúcach počas ventilácie a menejcennosťou pľúcneho tkaniva spôsobenej zápalom a mekóniovým povlakom. Deti však vysoký tlak v pľúcach zvyčajne potrebujú a pľúcne tkanivo je u týchto deti zraniteľnejšie.
 • Pri závažnom nedostatku kyslíka môžu byť postihnuté iné orgány ako srdce, pečeň (postihnutie je často prechodné). Poškodenie obličiek nedostatkom kyslíka môže viesť k náhlemu alebo chronickému zlyhaniu obličiek.
 • V prvých rokoch života sú takéto deti náchylnejšie na infekcie dýchacích ciest.
 • Astma – štatisticky je zaznamenaný vyšší výskyt astmy u týchto detí.
 • Pri postihnutí mozgu môžu byť trvalé neurologické následky vo forme detskej mozgovej obrny, porúch správania, porúch učenia alebo porúch svalového napätia s potrebou rehabilitácie.

Dlhodobá prognóza z hľadiska pľúc je dobrá. Deti môžu byť prepustené z nemocnice aj závislé na kyslíkovej liečbe, ktorá sa vykonáva doma. Avšak tetno stav je raritný.  Prvé roky života sú náchylnejšie na infekcie dýchacích ciest, ale pretože pľúcne tkanivo počas detského veku rastie, dlhodobá prognóza je dobrá. 

Prevencia aspirácie mekónia

 • Sledovanie tehotnej, sledovanie oziev plodu.
 • Pri podozrení na nedostatok kyslíka u plodu je potrebné ukončiť tehotenstvo za prítomnosti neonatológa, po dôslednej príprave na resuscitáciu novorodenca.

späť na začiatok