Nadmerne veľký novorodenec

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Nadmerne veľký novorodenec

Prečo je nadmerne veľký plod rizikový?

Nadmerne veľký novorodenec

Nadmerene  veľký novorodenec prináša  na jednej strane  väčšinou radosť pre rodičov, na druhej strane však isté ťažkosti pre tehotnú ženu. Rovnako veľký plod predstavuje riziko pri pôrode s možnými nálsednými komplikáciami.

Iné názvy: Makrozómny novorodenec, Hypertrofický novorodenec, Novorodenec veľký na svoj vek (Large for Gestational Age)

Kto je nadmerne veľký novorodenec

Makrozómny novorodenec je termín, ktorý sa používa na označenie novorodenca, ktorý má pôrodnú hmotnosť nad 95. percentil (v USA napr. nad 90 percentil) hmotnosti, ktorá prislúcha týždňu tehotnosti, v ktorom sa narodil. Veľký plod predstavuje riziko pri pôrode a problémy u matky počas tehotenstva (problémy s dýchaním, ťažšia chôdza, kŕčové žily).

Bežne sa za nadmerne veľkého novorodenca považuje každý novorodenec s pôrodnou hmotnosťou nad 4000g. Presnejšie je hodnotenie podľa percentilovej metódy, na základe ktorej sa novorodenci podľa hmotnosti zaradzujú do troch skupín.

Hodnotenie novorodencov podľa hmotnosti

 • Hypotrofický alebo podvýživený (celkovo pod 10. percentil, pod 5. percentil je ťažká podvýživa).
 • Eutrofický novorodenec (od 25. po 75. percentil). Je to novorodenec s normálnou hmotnosťou.
 • Hypertrofický alebo nadmerne veľký novorodenec (nad 95. percentil).

Metóda percentilového hodnotenia

Ak 100 deti toho istého veku postavíme do radu od hmotnostne najľahšieho po najťažšie, vyhovujúcu hmotnosť majú deti od 25. v poradí po 75. v poradí. Hovoríme, že normálna hmotnosť je od 25. – 75. percentil. Hodnoty prvých piatich a posledných piatich sú nadpriemerné. Čiže nad 95. pecentil sú obézne (u novorodencov makrozómne), deti pod 5. percentil sú podvyživené (u novorodencov hypotrofické) a vyžadujú intervenciu. Zvyšné intervaly sú hraničné.

Výskyt nadmernej pôrodnej hmotnosti

10-15% všetkých narodených detí v Európe sú nadmerné veľké.

Príčiny nadmerného rastu plodu

Niektoré deti sú veľké, pretože ich rodičia sú veľkí. Tu sa uplatňuje genetický faktor. Pri cukrovke matky sa rodia taktiež veľké deti. Ak má matka  vysokú hladinu cukru v krvi, tá prechádza do krvi plodu. Plod nadbytočný cukor spracováva a ukladá ho do zásob. Tieto deti majú nielen veľkú hmotnosť, ale je u nich prítomný aj zrýchlený rast všetkých orgánov, okrem mozgu. Viac Novorodenec diabetickej matky.

Rizikové faktory pre vývin nadmerného rastu plodu

 • Gestačný vek – pôrod v 40. týždni a neskôr – v tomto termíne sa rodí viac veľkých detí.
 • Mužské pohlavie.
 • Genetické faktory (vyšší rodičia majú väčšie deti, nie je to však pravidlo).
 • Veľký hmotnostný prírastok matky počas tehotenstva (nie je to pravidlo).
 • Cukrovka u matky.
 • Viacrodičky majú častejšie veľké dieťa ako prvorodičky.
 • Rasové faktory (častejšie sa rodia bielej rase ako čiernej alebo aziatom).
 • Sociálno-ekonomické faktory (štatistické výskumy ukázali, že viac týchto detí sa rodí v rodinách s dobrou až vyššou sociálnou úrovňou).
 • Čistota prostredia (viac sa rodí na dedinách ako v mestách).
 • Takéto deti sa zvyčajne nerodia matkám stravujúcim sa vegetariánskym spôsobom.
 • Vrodené vývojové chyby (trasnpozícia veľkých ciev - táto srdcová chyba sa združuje s veľkým plodom) alebo iné závažné ochorenia plodu napr. hydrops plodu (presiaknutie plodu vodou).

 Klinické prejavy nadmerne veľkého novorodenca 

 • na prvý pohľad veľké dieťa
 • pevné lebečné kosti
 • väčšinou veľká fontanela je menšia ako zvyčajne
 • symetrický rozložená hmotnosť
 • zdravý veľký novorodenec nemá opuchy

Prečo je nadmerne veľký  plod rizikový

 • Pretože veľký plod sa rodí ťažšie ako plod s normálnou hmotnosťou.
 • Môže spôsobiť predlženie času spontánneho pôrodu.
 • Hrozí zvýšené riziko ukončenia pôrodu cisárskym rezom, kliešťami alebo vakuum extraktor.
 • Je častejší výskyt pôrodného poranenia (zlomená kľúčna kosť, kefalhematom – pôrodný krvný ,,nádor "),


Po narodení sa môže objaviť:

Diagnóza nadmerného rastu plodu

V prenatálnych poradniach sa v súčasnej dobe darí vo veľkej miere podchytiť tehotenstvá s príliš veľkými aj príliš malými  plodmi. Palpačným a ultrazvukovým vyšetrením (biometria plodu) je možné včas rozhodnúť o spôsobe pôrodu a tak sa vyhnúť ťažkostiam a možným komplikáciám ako u dieťaťa, tak aj urodičky. Viac Vyšetrenie v tehotenstve.

Liečba nadmerne veľkého novorodenca

 • sledovanie hodnôt cukru
 • v prípade pôrodného poranenia adekvátne ošetrenie
 • monitorovanie dýchania

Prevencia madmerného rastu plodu

Prevencia spočíva v ultrazvukovom vyšetrení a zistení veľkého plodu. Následné sledovanie tehotnej má byť zamerané hlavne na prítomnosť cukrovky, ale je potrebné vylúčiť aj iné závažné ochorenia (hydrops plodu, srdcové chyby). Gynekológ zváži spôsob pôrodu tak, aby ploda matka boli ušetrení komplikácií počas pôrodu.

späť na začiatok