Rastové bolesti

MUDr. Monika Antošová | 27. január 2020
Rastové bolesti

Rastová bolesť je bolesť kostí končatín viazaná na obdobie rastu, bez akéhokoľvek chorobného nálezu, ktorá mizne s ukončením rastu.

Rastová bolesť je príznak typický aj pre vek dospievania. J e častou príčinou nočných bolestí končatín u detí. Ich priebeh je neškodný, nie je viazaný na žiadne ochorenie kosti a svalov. Negatívne pôsobí na pohodu dieťaťa a celej rodiny, môže byť zároveň dôvodom na užívanie analgetík (lieky tlmiace bolesť).

Prvýkrát ich opísal francúzsky lekár Marcel Duchampe ešte v roku 1823.

Napriek pokročilosti vedy ani dnes nie je jasný mechanizmu, ktorý tieto bolesti spôsobuje

Najčastejšie sa vyskytujú u deti medzi 8. až 12. rokom, avšak nájdu sa literárne údaje, ktoré uvádzajú výskyt od 2 – 19 rokov. Nebol zistený rozdiel medzi dievčatami a chlapcami. Niektoré štúdie vykazujú u deti s rastovou bolesťou aj vyšší výskyt bolesti brucha, hlavy, porúch spánku, porúch správania a učenia.

Príčiny rastovej bolesti

Príčina nie je známa. Ako dôvod sa predpokladá nepomer medzi rastom kostí, svalov a šliach. Tento nerovnomerný rast vedie k pnutiu, ktoré sa prejaví bolesťou.

Meraním na zvieratách sa zistilo, že až 90% rastovej fázy dlhých kostí prebieha v spánku, čo by bolo zdôvodnením, prečo sa tieto bolesti vyskytujú práve v spánku. Rovnako najčastejšie sa vyskytujú v období rastovej akcelerácie (zrýchlenia v období puberty).

Ďalším dôvodom môže byť preťaženie pohybového aparátu (kostry). Častejšie sa vyskytuje po namáhavom tréningu, ale rastová bolesť sa vyskytuje aj u deti nešportujúcich. Bolesť sa dáva do súvisu aj s niektorými ortopedickými odlišnosťami napr. ploché nohy, chybné držanie tela.

Prejavy rastovej bolesti

  • Vyskytuje na dolných končatinách, hlavne na predkolení vpredu, v oblasti lýtka alebo podkolennej jamky.
  • Obvykle je obojstranná, rôznej intenzity, od miernej až po veľmi silnú, na ktorú sa dieťa budí a ktorá mu bez liečby nedovolí zaspať.
  • Trvanie bolesti je od 10 do 30 minút.
  • Výskyt je častejší po telesnej námahe.

Diagnostika rastovej bolesti

Diagnózu rastová bolesť nemôžeme stanoviť len na základe údajov od dieťaťa a rodiča, ale až po vylúčení ostatných príčin bolesti končatín ako sú zápalové ochorenia, nádory alebo úraz.

Liečba rastovej bolesti

Vzhľadom na to, že nepoznáme príčinu, neexistuje ani špecifický liek na túto bolesť. Pri liečbe využívame najskôr rôzne opatrenia až potom, ak sa bolesť nezmierni, môžeme zvážiť podanie lieku proti bolesti.

Podporné opatrenia pri rastových bolestiach:

  • Ukľudnenie dieťaťa a ubezpečenie že ide o jav prechodný, spojený s rastom.
  • Skúsiť jemne masírovať postihnuté miesto.
  • Termofor na bolestivé miesto, alebo obklady (suché, vlhké).

V prípade neustupovania bolesti, je možné podať liek proti bolesti. Väčšinou bolesť ustane skôr, ako začne pôsobiť liek. Preto podanie lieku je veľmi diskutabilné.

Prevencia rastovej bolesti

Pravidelný režim a primeraná pohybová aktivita.