Chlamýdiové infekcie

MUDr. Monika Antošová | 18. marec 2019
Chlamýdiové infekcie

Chlamýdiové infekcie patria k atypickým infekciám, vyvolávajú ich atypické mikróby. Okrem chlamýdií k takýmto mikróbom patria aj mykoplazmy, legionely a francisely.

Typické mikróby  ako napríklad stafylokoky, salmonely, streptokoky rastú dobre na bežných kultivačných pôdach. Atypické mikróby na bežných pôdach nerastu. Vyžadujú špeciálne pôdy, rastú pomaly, to znamená výsledok z vyšetrenia je k dispozícii za oveľa  dlhšiu dobu. Niektoré rastú iba vo vnútri bunky. Okrem toho infekcie vyvolané týmito mikróbmi sa líšia priebehom, klinickými prejavmi a laboratórnym nálezom.

Čo sú to chlamýdie

Sú to mikróby, ktoré rastú vo vnútri bunky. Vo vnútri bunky sa aj rozmnožujú. Podľa podmienok sa môžu rozmnožovať veľmi rýchlo, alebo svoje rozmnožovanie zastavia a pokračujú v tom až sú podmienky vyhovujúce. V jednej bunke tela ich môže byť až 10 000. Po rozpadnutí bunky napadajú ďalšie bunky.

Prítomnosť chlamýdií sa dáva do súvisu s mnohými ochoreniami ako napríklad  očný trachóm,  neplodnosť, priedušková astma, infarkt myokardu, skleróza multiplex, Alzheimerova choroba a mnohé ďalšie.

Poznáme niekoľko druhov chlamýdií

  • Chlamýdia trachomatis- vyvoláva infekcie močovo-pohlavných ciest
  • Chlamýdia pneumoniae vyvoláva infekciu dýchacích ciest
  • Chlamýdia psitaci- ornitóza. vyvoláva ochorenie rôznych živočíchov.

Prejavy infkekcie závisia od typu chlamýdie. Najčastejšie sú postihnuté močové cesty a pohlavné orgány, dýchacie cesty,oči a klby.

V detskom veku sa najčastejšie stretávami s infekciou spôsobenou pľúcnymi chlamýdiami.

Infekcie spôsobené Chlamýdia pnaumoniae

Poznatky o tejto baktérii sú pomerne nové. Ako infekčný agens je známa asi 20 rokov. Vyvoláva infekcie pľúc vo všetkých vekových skupinách.

V krajinách západnej Európy sa u detí predškolského veku táto infekcia prakticky nevyskytuje, ale po začatí školskej dochádzky jej výskyt prudko stúpa. Prevalencia protilátok u dospelej populácie dosahuje vďaka opakovaným infekciám 40 - 70 %.

Koluje v detských kolektívoch, rodinách. 14 ročné dieťa aspoň 1x za život prekonalo chlamýdiovú infekciu dýchacích ciest.

Výskyt

Infekcie spôsobené Chlamydia pneumoniae sa vyskytujú každoročne, bola však pozorovaná určitá periodicita. Po 2 - 3 ročnom období vysokého výskytu nasleduje 4 - 5 ročné obdobie s nízkym výskytom ochorení.

Inkubačná doba

Od jedného až po niekoľko týždňov

Ako sa  infekcia prenáša

Prenos je kvapôčkovou infekciou.

Ako sa infekcia prejavuje

Prejavy sú výlučne z dýchacích ciest.

Infekcia môže prebiehať ako: zápal hrdla, zápal mandlí, nehnisavý zápal stredného ucha, zápal priedušiek akútny, ale aj s prechodom do chronického zápalu, zápal pľúc, zápal prínosových dutín.

Ochorenie začína únavou, pokašliavaním, mierne zvýšený mi teplotami. Kašeľ je výrazný, na bežné antibiotiká (Penicilín Ampicilín, cefalosporíny) nereaguje. Po 1-2 mesiacoch môže infekcia ustúpiť, ale hlavne u menších detí sú antibiotiká často nevyhnutné.

U koho myslíme na prítomnosť chlamýdií

U deti trpiacich na chronické pľúcne ochorenia, alergiu, astmu sú často chlamýdie usídlené v dýchacích cestách. Táto ich prítomnosť  môže zvyšovať počet astmatických záchvatov alebo zhoršovať ich priebeh. Preto je vhodné najmä mladých pacientov s astmou vyšetriť na prítomnosť chlamýdií

Infekcie spôsobené Chlamýdia trachomatis

Patria k najčastejším infekciám močových a pohlavných ciest. Vyskytujú sa u sexuálne aktívnych jedincov vo veku 15-35 rokov. Prenášajú sa pohlavným stykom, ale aj priamym kontaktom s kontaminovanými predmetmi - bielizňou, vreckovkami, uterákmi. Šanca nakaziť sa pri nechránenom pohlavnom styku je asi 60% (šanca nakaziť sa infekciou HIV je asi 0,3-0,6%.). Pri infekcii matky, prechodom pôrodnými cestami sa môže infikovať aj novorodenec. Chlamydia trachomatis je najčastejšou pohlavne prenášanou chorobou vo vyspelých krajinách.

Prejavy ochorenia u žien

Niekedy je až 15 mesiacov po infikovaní žena bez príznakov. Postihnutý je kŕčok maternice a močová rúra, nie je postihnutá pošva. Medzi príznaky patrí pobolievanie v podbrušku, problémy pri močení nepríjemné pocity v pošve, hlienovo-hnisavý výtok z pošvy, znížená chuť k sexu, bolesť pri sexuálnom styku ale aj mimo neho. Bolesť je  tupá, prechodná ale aj trvalá.

Chronická (dlhotrvajúca) chlamýdiová infekcia spôsobuje aj zrasty v brušnej dutine spojené s bolesťou, častokrát pri pohybe, niekedy môžu byť zrasty aj v miestach, kde sa nachádza žlčník alebo pečeň. Infekcia chlamýdiami môže zmeniť charakter menštruačného cyklu. Pri chronickom priebehu, ak žena otehotnie a nie je liečená, môže vyvolať predčasný pôrod. Správne liečené tehotné ženy nemajú vyššie riziko predčasného pôrodu.

Chlamýdie sa však cez vajíčkovody môžu dostať aj do brušnej dutiny, kde môžu vyvolávať napríklad zrasty s následnou poruchou plodnosti alebo rizikom mimomaternicového tehotenstva.

Prejavy ochorenia u mužov

Väčšina mužov hlavne na začiatku v nemá žiadne príznaky. Infekcia spôsobuje zápal močovej rúry s bolestivým močením. U mužov napádajú najmä bunky močovej rúry, ale môžu postihnúť i predstojnú žľazu (prostatu), nadsemenníky a iné časti močovo pohlavného systému. Prejavuje sa bolesťami v oblasti semeníkov, poruchami močenia, nie je možné sa vymočiť úplne. Pred ranným vymočením je možné z močovej rúry vytlačiť kvapku belavej tekutiny.

U niektorých mužov dochádza aj k tvorbe protilátok proti spermiám, čo môže viesť k neplodnosti.

Prejavy infekcie u novorodenca

U novorodencov sa môže infekcia prejaviť ako zápal pľúc alebo hnisavý zápal spojiviek

Postihnutie očí

Prvé príznaky sa objavia o 5-12 dní po pôrode. Detičky majú nádchu, silne prekrvené očné spojivky, výrazný hnisavý výtok z oči, u dievčat môže byť prítomný výtok z genitálií. Liečba je antibiotická.

Postihnutie dýchacích ciest novorodenca

8-12 týždňov po pôrode sa u dieťaťa začnú objavovať problémy s dýchaním. Je to sťažené dýchanie, kašeľ, horúčka. Zápalové parametre ako CRP sú nízke, alebo len mierne zvýšené, posluchový nález na pľúcach môže byť negatívny.  Rtg snímok potvrdí diagnózu, je tam typický nález. Nález chlamýdií v hlienoch dieťaťa môže pretrvávať aj 2 roky. Udáva sa, že tieto deti majú častejšie chronické respiračné infekcie a astmu.

Prejavy infekcie  v iných systémoch

Infekcia môže postihnúť kĺby, vzniká artritída, alebo sa prejaví ako zápal spojiviek.

Kombinácia obidvoch stavov sa vola Reiterov syndróm.

Liečba

  • U dospelých jedincov s príznakmi z močových ciest sa podávajú antibiotiká buď jednorázovo vo vysokých dávkach alebo týždenná liečba antibiotikami.
  • U novorodencov s prejavmi očnými sa podávajú antibiotické kvapky.
  • Novorodenci s prejavmi pľúcnymi sa liečia zvyčajne antibiotikami 14-21 dní.
  • Imunita po prekonanej infekcii je len krátkodobá.

Infekcie spôsobené Chlamýdia psittaci

Ochorenie je známe pod názvom ornitóza

Prenášačom sú vtáci, ochorenie sa prejavuje predovšetkým ako infekcia dýchacích ciest. Vyskytovalo sa často u ľudí, ktorí čistili vtákov od peria. Po zavedení strojového šklbania vtákov sa vyskytuje vzácne. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou, prevencia je ťažká, očkovanie neexistuje.

Diagnostika chlamýdiových ochorení

Dôkaz mikróba kultivačným vyšetrením

Týmto vyšetrením zachytávame len živé mikróby. Potrebný materiál na vyšetrenie získame zo spúta z dýchacích ciest, výteru, výplachu z nosohltanu. Zachytíme takto asi 60% infekcii. Izolácia baktérie v chronickom štádiu je ťažká. Kultivačné vyšetrenie je náročné, zdĺhavé, vyžaduje rýchly odvoz materiálu vo vhodnom transportnom médiu, preto sa toto  vyšetrenie takmer nevyužíva.

Vyšetrenie protilátok v krvi

Využíva sa hlavne pri diagnostike infekcií spôsobených chlamýdia pneumoniae. Vzhľadom na prítomnosť protilátok takmer u 50% dospelej populácie je potrebné hodnotenie pozitívnych výsledkov veľmi opatrne. Je potrebné odobrať dve vzorky s odstupom času, najmenej 2 týždňov. V prípade 4-násobného zvýšenia IgG a IgA protilátok v druhej vzorke považujme za dôkaz prítomnosti alebo prekonania infekcie. Táto metóda nie je vhodná  pri chronickom ochorení.

Vyšetrenie PCR

Na vyšetrenie je potrebná krv, spútum, výter  alebo výplach z nosohltanu alebo priedušiek. Je to rýchla a spoľahlivá metóda, avšak veľmi drahá.

Liečba

Makrolidové antibiotiká v trvaní 2-3 týždňov.